Langdurige zorg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Langdurige zorg

De transitie van de langdurige zorg vraagt om een transformatie van alle betrokken partijen. Dit is geen eenvoudige opgave. Twynstra Gudde ondersteunt partijen in de langdurige zorg de juiste keuzes te maken en deze vervolgens te laten werken. Zodat de zorg aan de meest kwetsbare in onze samenleving verzekerd is.

Jeroen Schouten

De ziel terug in de zorg

13-04-2018
reageer
Jeroen Schouten

Op 16 oktober 2017 verscheen mijn onderstaande blog in Boardroom Zorg. Afgelopen zomer plaatste ik een klein persoonlijk berichtje op LinkedIn. De reacties waren verrassend warm. Dit heeft mij aan het denken gezet. Ik geef hier een deel uit het bericht weer:

Care Strategievorming
Aziza Aachiche

Carebnb als concept voor Het Nieuwe Gasthuis

23-07-2015
reageer
Aziza Aachiche

Wij hebben in samenwerking met architectenbureau dJGA een voorstel ingediend voor de Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis, uitgeschreven door Het Stimuleringsfonds (2015) om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag. Ons voorstel Carebnb is samen met vier andere voorstellen uit 28 inzendingen geselecteerd.

Care Huisvesting en vastgoed Woningcorporaties Decentralisaties Strategievorming Publiek-Private Samenwerking
Huub Raemakers

Natuurlijk moeten we innoveren in de zorg, maar hoe? Lean Startup geeft antwoorden

14-11-2014
reageer
Huub Raemakers

Lean Startup: wat we kunnen leren van Blendle, Peerby, Uber, airbnb, Dropbox en andere innovators

Cure Care Strategievorming
Huub Raemakers

Einde staatsbedrijven in VVT in zicht

10-10-2014
reageer
Huub Raemakers

Willen VVT organisaties hun missie ook in de toekomst kunnen blijven waarmaken, dan zullen ze vandaag moeten beginnen met serieus te ondernemen in de particuliere markt.

Care Strategievorming
Huub Raemakers

Strategic drift in de VVT: snelheid werkelijkheid heeft bestuurders ingehaald

13-06-2014
reageer
Huub Raemakers

Het rapport “Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam“ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg maakt iets zichtbaar dat door veel mensen werkzaam in de zorg wordt gevoeld: de snelheid van de externe ontwikkelingen heeft de strategie van VVT instellingen ingehaald. Dit staat bekend als “strategic drift”. Het verbeteren van de VVT-organisaties met programma’s zoals ‘In voor Zorg’, zoals staatssecretaris Van Rijn voorstelt, zal weinig effect hebben. Het optimaliseren van een organisatie-inrichting die niet meer aansluit bij de externe realiteit leidt alleen maar tot nog veel meer kosten en minder kwaliteit.

Care Strategievorming
Huub Raemakers

Strategische vernieuwing in de zorg: organisaties moeten tweebenig worden!

28-05-2014
reageer
Huub Raemakers

Organisaties in de zorg moeten leren met twee benen te spelen. Door de exploitatie van het bestaande business model en exploratie van nieuwe business modellen strikt te scheiden, neemt de overlevingskans van de organisatie toe, worden de kosten verlaagd en de kwaliteit van zorg verbeterd. De huidige praktijk is vaak dat exploitatie en exploratie door elkaar heen lopen, met als gevolg dat de organisatie struikelt, in plaats van beter te gaan spelen.

Care Gemeenten Strategievorming Verandermanagement
Huub Raemakers

Ansoff’s groeistrategieën in de langdurige Zorg: er is iets vreemds aan de hand!

28-03-2014
reageer
Huub Raemakers

Over een strategische denkfout met grote consequenties

Care Strategievorming
Huub Raemakers

Zorg 2020: is er nog wel geld voor zorg en welzijn in de buurt?

14-02-2014
reageer
Huub Raemakers

De toekomst van de vanuit (semi)publieke middelen gefinancierde zorg en welzijn voor ouderen in de buurt is erg onzeker: is er in 2020 nog wel geld voor zorg en welzijn in de buurt? En wat houdt dit scenario in voor de toekomst van uw organisatie? Een hartenkreet voor het opstarten van meer marketinggeoriënteerde bedrijven voor zorg en welzijn.

Care Strategievorming
Huub Raemakers

PV naar Zvw leidt tot strategische herpositionering van VVT-aanbieders

08-11-2013
reageer
Huub Raemakers

De Persoonlijke Verzorging gaat naar de Zorgverzekeringswet. Dat zal vergaande strategische implicaties hebben voor VVT-aanbieders.

Care Strategievorming
Gertjan te Hoonte

Zorgvastgoed vraagt nu ook om succesvol afstoten

28-10-2013
reageer
Gertjan te Hoonte

Door het overhevelen van een groot aantal zorgindicaties naar de WMO (decentralisatie naar de gemeente) verdwijnt –voor nieuwe cliënten- het recht op verblijf. Zij blijven straks thuis wonen. Dit betekent dat op den duur ook de behoefte aan verblijfsplaatsen afneemt. Het is nu de uitdaging voor een zorginstelling om met zo min mogelijk schade van de huidige portefeuille over te gaan naar de gewenste toekomstige portefeuille.

Care
Abonneren op Langdurige zorg