Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Utrecht Herontwikkeling Smakkelaarsveld Utrecht: tender in dialoog

  De gemeente Utrecht wil het Smakkelaarsveld omtoveren tot één van de mooiste plekken van de binnenstad. Een plek waar je kunt ontkomen aan de hectiek van de stad.

  Foto: WAX Architectural Visualizations

  TwynstraGudde heeft de gemeente begeleid om voor deze complexe opgave de beste marktpartij te selecteren.

  Een complexe opgave

  Het Smakkelaarsveld is een schakelpunt tussen station en binnenstad. Het gebied ligt er nu verrommeld bij. De afgelopen jaren diende het vooral voor opslag van bouwmaterialen en als openbare fietsenstalling. In de komende tijd worden hier een park, woningen, een bevaarbare Leidsche Rijn en een drukke tram- en busroute ingepast. Daarbij staan kwaliteitsaspecten als groen, rust, verbinding, duurzaamheid en gezondheid voorop. Het project moet budgetneutraal worden gerealiseerd: de kosten moeten worden terugverdiend uit de opbrengsten door ontwikkeling van woningen. De herontwikkeling van het gebied is daarmee een zeer uitdagende en complexe opgave.

  Waarom wil je hier zijn?

  Door de complexiteit van de opgave leidt een traditioneel proces (het ophalen van wensen en eisen bij belanghebbenden) slechts tot een onsamenhangende stapeling van ‘watjes’. Er was een andere aanpak nodig. Door in gesprek te gaan met stadsbewoners, gebruikers, gemeente en politiek is een beeld gevormd van het nieuwe Smakkelaarsveld. Daarbij stond de vraag centraal waarom je hier in de toekomst zou willen komen. We hebben dus niet gezocht naar het ‘wat’, maar naar het ‘waarom’ van de plek. Pas daarna zijn we in gesprek gegaan met de markt over wat er mogelijk is. Uitgangspunt was dat we een samenwerkingspartner zochten, die in samenspraak met de gemeente en de stad aan de oplossing wilde werken. Onze opdracht was om via deze aanpak te komen tot een goede uitvraag aan ontwikkelaars en een eerlijke selectie mogelijk te maken.

  Van waarom naar wat

  Onze adviseur heeft met de gemeente een tenderproces ontworpen en begeleiding gegeven aan de dialooggesprekken en de beoordeling van de plannen. Om te beginnen hebben we de input van de stad vertaald in ‘woordwolken’ die de essentie van het nieuwe Smakkelaarsveld weergeven. Tegelijk zijn op basis van sollicitatiegesprekken drie marktpartijen geselecteerd die de opgave en de gevraagde samenwerking goed begrepen en mee konden gaan in de bijzondere manier van samenwerken. In een proces van circa driekwart jaar hebben we in dialoog met deze drie partijen de woordwolken uitgewerkt tot concrete plannen. Alle stappen met alle tussenproducten en besprekingen hebben bijdragen aan de kwaliteit van de uiteindelijke plannen. We hebben een eerlijke, voorspelbare en transparante werkwijze weten te waarborgen door vooraf een duidelijk tenderproces neer te zetten met heldere randvoorwaarden en dat op voorspelbare wijze te volgen.

  Van wat naar hoe

  Dit proces heeft drie mooie integrale plannen opgeleverd. Samen met de opdrachtgever hebben we de plannen met een brede beoordelingscommissie getoetst aan vooraf vastgestelde criteria. ‘Het oog van de orkaan’ is de titel van het winnende plan. Dit plan is gemaakt door Lingotto en partners. Het is technisch en financieel haalbaar. Het is bovendien mooi en het kan steunen op veel draagvlak. Met Lingotto is een integrale ontwikkelovereenkomst gesloten die voorziet in herontwikkeling van het Smakkelaarsveld, de bouw van circa 150 woningen en beheer van de openbare ruimte. In 2022 zal het nieuwe Smakkelaarsveld klaar zijn.

  De meerwaarde van TwynstraGudde

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben ervaring met het aanbesteden van veelzijdige projecten en het begeleiden van complexe marktbenaderingen op een transparante en voorspelbare manier. We combineren die expertise met inhoudelijke kennis van de juridische context en veel affiniteit en ervaring met bouw en infrastructuur. Wij kunnen met een praktische en inhoudelijke blik adviseren en kritische vragen stellen.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen