Gemeente Utrecht Herontwikkeling Smakkelaarsveld Utrecht: tender in dialoog

De gemeente Utrecht wil het Smakkelaarsveld omtoveren tot één van de mooiste plekken van de binnenstad. Een plek waar je kunt ontkomen aan de hectiek van de stad.

Foto: WAX Architectural Visualizations

TwynstraGudde heeft de gemeente begeleid om voor deze complexe opgave de beste marktpartij te selecteren.

Een complexe opgave

Het Smakkelaarsveld is een schakelpunt tussen station en binnenstad. Het gebied ligt er nu verrommeld bij. De afgelopen jaren diende het vooral voor opslag van bouwmaterialen en als openbare fietsenstalling. In de komende tijd worden hier een park, woningen, een bevaarbare Leidsche Rijn en een drukke tram- en busroute ingepast. Daarbij staan kwaliteitsaspecten als groen, rust, verbinding, duurzaamheid en gezondheid voorop. Het project moet budgetneutraal worden gerealiseerd: de kosten moeten worden terugverdiend uit de opbrengsten door ontwikkeling van woningen. De herontwikkeling van het gebied is daarmee een zeer uitdagende en complexe opgave.

Waarom wil je hier zijn?

Door de complexiteit van de opgave leidt een traditioneel proces (het ophalen van wensen en eisen bij belanghebbenden) slechts tot een onsamenhangende stapeling van ‘watjes’. Er was een andere aanpak nodig. Door in gesprek te gaan met stadsbewoners, gebruikers, gemeente en politiek is een beeld gevormd van het nieuwe Smakkelaarsveld. Daarbij stond de vraag centraal waarom je hier in de toekomst zou willen komen. We hebben dus niet gezocht naar het ‘wat’, maar naar het ‘waarom’ van de plek. Pas daarna zijn we in gesprek gegaan met de markt over wat er mogelijk is. Uitgangspunt was dat we een samenwerkingspartner zochten, die in samenspraak met de gemeente en de stad aan de oplossing wilde werken. Onze opdracht was om via deze aanpak te komen tot een goede uitvraag aan ontwikkelaars en een eerlijke selectie mogelijk te maken.

Van waarom naar wat

Onze adviseur heeft met de gemeente een tenderproces ontworpen en begeleiding gegeven aan de dialooggesprekken en de beoordeling van de plannen. Om te beginnen hebben we de input van de stad vertaald in ‘woordwolken’ die de essentie van het nieuwe Smakkelaarsveld weergeven. Tegelijk zijn op basis van sollicitatiegesprekken drie marktpartijen geselecteerd die de opgave en de gevraagde samenwerking goed begrepen en mee konden gaan in de bijzondere manier van samenwerken. In een proces van circa driekwart jaar hebben we in dialoog met deze drie partijen de woordwolken uitgewerkt tot concrete plannen. Alle stappen met alle tussenproducten en besprekingen hebben bijdragen aan de kwaliteit van de uiteindelijke plannen. We hebben een eerlijke, voorspelbare en transparante werkwijze weten te waarborgen door vooraf een duidelijk tenderproces neer te zetten met heldere randvoorwaarden en dat op voorspelbare wijze te volgen.

Van wat naar hoe

Dit proces heeft drie mooie integrale plannen opgeleverd. Samen met de opdrachtgever hebben we de plannen met een brede beoordelingscommissie getoetst aan vooraf vastgestelde criteria. ‘Het oog van de orkaan’ is de titel van het winnende plan. Dit plan is gemaakt door Lingotto en partners. Het is technisch en financieel haalbaar. Het is bovendien mooi en het kan steunen op veel draagvlak. Met Lingotto is een integrale ontwikkelovereenkomst gesloten die voorziet in herontwikkeling van het Smakkelaarsveld, de bouw van circa 150 woningen en beheer van de openbare ruimte. In 2022 zal het nieuwe Smakkelaarsveld klaar zijn.

De meerwaarde van TwynstraGudde

Adviseurs van TwynstraGudde hebben ervaring met het aanbesteden van veelzijdige projecten en het begeleiden van complexe marktbenaderingen op een transparante en voorspelbare manier. We combineren die expertise met inhoudelijke kennis van de juridische context en veel affiniteit en ervaring met bouw en infrastructuur. Wij kunnen met een praktische en inhoudelijke blik adviseren en kritische vragen stellen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.