Aanpak Effectief samenwerken in de bouw en infrasector

Een brug, een tunnel, een sluizencomplex. Projecten in de bouw en infrasector komen niet van de grond zonder vakkennis, vakmanschap en goede afspraken aan de voorkant. Maar zeker zo belangrijk is een goede samenwerking, in het projectteam en tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarmee draag je bij aan een hogere kwaliteit en kun je knelpunten, uitdagingen en dilemma’s tijdens de rit beter het hoofd bieden. Hoe zorg je daarvoor?

In de bouw en infrasector zijn we gewend aan georganiseerde en functionele samenwerkingsrelaties. Ieders rol is vastgelegd in procedures en contracten. Verantwoordelijkheden en risico’s zijn duidelijk en zorgvuldig belegd. Dat is een essentieel begin. Toch ben je er daarmee nog niet. Want hoe ga je in een project om met de dynamiek van alledag? Hoe los je knelpunten en dilemma’s op, zonder dat die tot conflicten leiden? Hoe haal je het meest uit de samenwerking? Contractuele afspraken bieden niet altijd uitkomst. Als het erop aankomt, gaat het om de balans tussen inhoudelijk vakmanschap en soft skills. Tussen hard en zacht.

 

Om welke vaardigheden gaat het?

In de praktijk van alledag vraagt intensief teamwerk goede sociaalemotionele vaardigheden. Het is cruciaal dat je elkaar en elkaars belangen begrijpt en op een goede manier in gesprek komt en blijft, ondanks lastige en soms ongewenste boodschappen. Het gaat om het vermogen om open te zijn over je eigen positie, belangen en knelpunten. Het vermogen dóór te vragen en anderen te begrijpen. Je te verplaatsen in andermans situatie en daarnaar te handelen.

Veerkrachtige teams

Goed samenwerken kan niet alle problemen voorkomen. Daarvoor is de wereld te veranderlijk. Maar wanneer de samenwerking goed is, zijn teams veerkrachtig en meer succesvol. Dan voorkom je dat problemen uitgroeien tot conflicten en haal je het maximale uit de combinatie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Teamleden bespreken openlijk en in vertrouwen dilemma’s en knelpunten. Zij lossen deze samen op en zien samen meer kansen. Dat kan schuren, maar niet ontsporen. Die veerkracht zie je ook terug in het projectresultaat.

Op maat voor jouw situatie

TwynstraGudde helpt je bij het ontwikkelen en verbeteren van effectieve samenwerking tussen teams. Dat doen we door samen te bepalen wat voor jou goede samenwerking betekent. Hoe ziet dat er voor jouw specifieke project uit? In samenspraak met je team ontwikkelen we de benodigde vaardigheden en selecteren we de voor jou geschikte samenwerkingspartners. Daarbij zetten we allerlei interactieve oefeningen, werkvormen of spelsimulaties in. Tijdens de uitvoering van het project helpen we effectieve samenwerking te realiseren. En als deze basis er is? Dan helpen de cruciale samenwerkingsvaardigheden jou om het project tot een goed einde te brengen. Dat gebeurt in het werken zelf. En dat vraagt dus ook continu aandacht. Lees ook meer over onze Teamontwikkeling-aanpak.

mockup-Samenwerking-Grond-Water-V3

Download dit overzicht in pdf formaat.

Waarom TwynstraGudde?

We maken gebruik van beproefde modellen, aanpakken en werkvormen. Maar we leveren geen standaardwerk. Wat ons vooral kenmerkt is, dat we aansluiten bij wat in jouw situatie belangrijk is. We committeren ons aan jouw organisatie, ambities en projectdoelen, ook al houden we ons eigen vakmanschap. Door deskundig en kritisch te zijn, komen we tot adviezen en trajecten op maat die bijdragen aan de resultaten van jouw project. Onze adviseurs spreken de juiste taal. We kennen de context en gevoeligheden van bijvoorbeeld een aanbesteding of van een complex en langlopend project.

Ons leidmotief:

  • De goede dingen goed doen.
  • Systemisch en effectief.
  • Hard en zacht combineren.
  • Naadloos aansluiten bij de opgave, de organisatie en de spelers.
  • Bijdragen aan het realiseren van de doelen van onze klanten.

TwynstraGudde heeft een brede adviespraktijk opgebouwd. Van visie- en strategievorming tot teamontwikkeling en ontwikkeling van soft skills voor rolhouders. Van training en coaching tot samenwerkingsassessments als onderdeel van een aanbestedingsprocedure.

Ik heb een vraag over samenwerken in de bouw en infrasector

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.