Aanpak Passende huisvesting voor de zorg van morgen

De zorgsector is sterk in transitie. Dit zorgt voor complexe opgaven op het gebied van vastgoed en huisvesting. Wat zijn de nieuwe woon- en zorgconcepten van morgen? Welke huisvesting heeft de organisatie hiervoor nodig en hoe creëer je flexibiliteit om de zorgbehoefte en werkwijzen van de toekomst te faciliteren?

Passende huisvesting faciliteert het zorgproces en maakt de beste zorg mogelijk. Maar de zorgsector is sterk in transitie. Dit zorgt voor complexe opgaven op het gebied van vastgoed en huisvesting. Wat zijn de nieuwe woon- en zorgconcepten van morgen? Hoe ontwikkel je een flexibel plan zodat vastgoed eenvoudig herbestemd kan worden en kapitaalvernietiging wordt voorkomen? Hoe creëer je flexibiliteit om de manier en locatie van ontmoeting tussen cliënt/patiënt en zorgverlener die straks gewenst zijn, te faciliteren? Kortom, hoe kom je tot een toekomstbestendige vastgoedstrategie en een huisvestingsplan? En hoe voer je die vervolgens uit?

Wat speelt er bij zorghuisvesting?

Wat speelt er bij zorghuisvesting?

Voor cliënten, patiënten én medewerkers is passende huisvesting van groot belang. Het moet een aantrekkelijke en comfortabele omgeving zijn, functioneel, leefbaar en veilig. Maar ook duurzaam (Paris Proof), financieel haalbaar en gebruik makend van slimme technische innovaties. Het vraagt vaak om forse investeringen om te kunnen inspelen op veranderende zorgconcepten en de zorgtransities die nu plaats vinden. We stellen dan ook terecht hoge eisen aan zorghuisvesting, maar hoe doe je dat financieel verantwoord zonder de belangen van cliënt/patiënt en medewerkers uit het oog te verliezen?

Hoe pakken wij dit aan?

Wij adviseren en begeleiden zorgorganisaties om antwoord te geven op deze vraag. Dit doen we door te helpen bij de vertaling van strategische doelstellingen, zorgvisie en ambitie naar leidende principes en uitgangspunten voor vastgoed en huisvesting. Daarnaast bieden wij ondersteuning of begeleiding bij het programmatisch of projectmatig realiseren van de huisvestingsambities.

Zet jij ook graag je tanden in dit soort complexe vraagstukken, waarin strategie, zorg en huisvesting samen komen? Wij zoeken mensen. Dit is je kans om als 'Adviseur zorghuisvesting' aan de slag te gaan bij een bureau dat jou uitdaagt en jou alle mogelijkheden biedt om je verder te ontwikkelen.

Meer over deze vacature


Wij ondersteunen zorgorganisaties met een breed scala van diensten op het gebied van zorghuisvestings- en bouwprocessen.

  • Strategisch vastgoedplan
  • Programma- en projectinrichting
  • Vertaling van zorgvisie naar huisvestingsconcepten
  • Ontwikkeling businesscase, programma's van eisen
  • Gebruikersparticipatie
  • Ontwerpmanagement
  • Aanbestedingsbegeleiding
  • Vergunningsmanagement
  • Bewaking bouwkosten
  • Vastgoed- en huisvestingsprojecten opzetten, begeleiden en evalueren

Wat is onze kracht

Huisvesting gaat over mensen. Vernieuwing van zorghuisvesting staat niet op zichzelf, maar is een verandertraject naar een nieuwe manier van zorg verlenen en werken. Mens en gebouw (organisatie en huisvesting) zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

cijfers-voor-blog-01-2Het zoeken van verbinding is de kern van elke opgave. Verbinding met de strategische doelstellingen, tussen de verschillende perspectieven en tussen de mensen uit jouw organisatie en onze adviseurs. We werken daarom samen met de mensen uit jouw organisatie en externe stakeholders om dit tot stand te brengen en te borgen.

cijfers-voor-blog-02-2

Expertise huisvesting en vastgoed. Wat zijn de consequenties van de strategische doelstellingen en de zorgvisie van jouw organisatie voor je vastgoed en huisvesting? We analyseren de huidige vastgoedportefeuille en maken scenario’s om vraag en aanbod nu en in de toekomst te laten aansluiten. Relevante data verzamelen we in een ‘zorgvastgoed dashboard’ en we gebruiken het DAS-model (designing an accommodation strategy) als denkraam. Dit dashboard wordt vervolgens aan jou overgedragen. Bekijk hier een voorbeeld van een vastgoed dashboard. 

Het DAS-model; aanpak voor vastgoed- en huisvestingsstrategie

Het DAS-model; aanpak voor vastgoed- en huisvestingsstrategie

cijfers-voor-blog-03-2Aandacht voor zowel de harde als zachte kanten. Kenmerkend in onze aanpak is dat we zowel de harde en zachte kanten van huisvestingsvraagstukken borgen. Van businesscases en capaciteitsberekeningen tot een strategische dialoog over de toekomst, verkennen van belangen, gebruikerswensen en weerstand. Onze onderscheidende kracht ligt in onze expertise en ervaring op het gebied van huisvesting en vastgoed in combinatie met doordachte veranderaanpakken en programma -en projectmanagement binnen complexe en dynamische organisaties. Onze adviseurs maken verbinding met jouw mensen bij het sturen op verandering en borgen hiermee draagvlak.

 

Nieuwbouw van GGz Centraal 

Samenwerken aan goede huisvesting voor cliënten, een prettige werkomgeving voor medewerkers, maar ook een succesvol project voor de opdrachtgever geeft enorm veel energie. Wij spraken met Leen Kievit, Directeur bedrijfsvoering bij GGz Centraal over de nieuwbouw van de huisvesting van GGz Centraal gericht op de zorg van morgen.

Onze ervaring

In het verleden hebben we organisaties in de breedte van de zorgsector mogen helpen, zoals UMC’s, ziekenhuizen, revalidatiezorg, instellingen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg, GGD’s, overheden, ZBO’s en kennisinstellingen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat wij voor jouw huisvestingsvraagstukken kunnen betekenen? In een vrijblijvend gesprek gaan we graag in op jouw opgave en krijg je onze eerste aanbevelingen aangereikt. Interesse? Vul dan hieronder je gegevens in. We nemen snel contact op.

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.