Aanpak Passende huisvesting voor de zorg van morgen

Goede en passende huisvesting faciliteert het zorgproces en maakt de beste zorg mogelijk. Maar de zorgsector staat onder grote druk en is sterk in transitie. Dit zorgt voor een complexe opgaven op het gebied van vastgoed en huisvesting. Wat zijn de nieuwe woon- en zorgconcepten van morgen? Welke (flexibele/duurzame) vastgoed heeft jouw zorginstelling hiervoor nodig? Welke investeringen zijn slim? Kortom, hoe kom je tot een toekomstbestendige vastgoedstrategie en huisvestingsplan? En hoe voer je die uit?

Voor cliënten, patiënten én medewerkers is passende huisvesting van groot belang. Het moet een aantrekkelijke en comfortabele omgeving zijn, functioneel, leefbaar en veilig. Maar ook duurzaam (Paris Proof), financieel haalbaar en gebruik makend van slimme technische innovaties. Het vraagt vaak om langdurige investeringen, die voldoende kunnen inspelen op veranderende zorgconcepten en de transities die nu plaats vinden. We stellen dan ook terecht hoge eisen aan zorghuisvesting, maar hoe doe je dat financieel verantwoord zonder de belangen van cliënt/patiënt en medewerkers uit het oog te verliezen? Op ons kun je rekenen: van vastgoedstrategie tot realisatie.

Wat speelt er bij zorghuisvesting?

Wat speelt er bij zorghuisvesting?

Grip op huisvesting

Als manager vastgoed/huisvesting faciliteer je de invulling van de zorgstrategie van jouw organisatie.

Dat kan in de vorm van een ‘strategisch vastgoedplan’. Dit plan gaat niet alleen over geld, gebouwen en techniek, maar gaat vooral ook over de zorg die daar de komende jaren verleend gaat worden. Een goed plan brengt die verschillende perspectieven samen. Zo’n plan wordt gedragen door de organisatie en geeft jou grip op het vastgoed. Een robuust strategisch vastgoedplan vormt een onmisbaar kader voor de te realiseren huisvestingsprojecten.

Hoe pakken wij dit aan?

Het zoeken van verbinding is de kern van elke opgave. Onze adviseurs werken daarom samen met in- en externe stakeholders om alle perspectieven boven tafel te krijgen. Wat zijn de consequenties van de strategische doelstellingen en de zorgvisie van jouw organisatie? We analyseren de huidige vastgoedportefeuille en maken scenario’s om vraag en aanbod te laten aansluiten. Relevante data verzamelen we in een ‘zorgvastgoed dashboard’ en we gebruiken het DAS-model (designing an accommodation strategy) als denkraam.

Dashboards
Bekijk hier een voorbeeld van een vastgoed dashboard

Het DAS-model; aanpak voor vastgoed- en huisvestingsstrategie

Het DAS-model; aanpak voor vastgoed- en huisvestingsstrategie

Nieuwbouw van GGz Centraal 

Samenwerken aan goede huisvesting voor cliënten, een prettige werkomgeving voor medewerkers, maar ook een succesvol project voor de opdrachtgever geeft enorm veel energie. Wij spraken met Leen Kievit, Directeur bedrijfsvoering bij GGz Centraal over de nieuwbouw van de huisvesting van GGz Centraal gericht op de zorg van morgen.

De zorg laten excelleren

De toegevoegde waarde van een strategisch vastgoedplan is, dat je kijkt naar de totale portefeuille, zowel voor de korte als de lange termijn. Gebouwen zijn niet enkel een kostenpost; je huisvesting is een onmisbaar middel om de zorgstrategie van je organisatie te realiseren. Een goed plan is duurzaam, betaalbaar en vooral gericht op het laten excelleren van de zorg. Die kaders en ruimte biedt om succesvol passende woon- en zorgconcepten te realiseren. Maar ook een plan die een duidelijke aanpak voor realisatie biedt. Wij helpen bij het komen tot een gedragen vastgoedplan en bij het realiseren van vastgoed- en huisvestingsprojecten.

Ons aanbod

Wij helpen zorgbestuurders en managers vastgoed/huisvesting met een breed scala van producten op het gebied van strategische huisvestingsvraagstukken, waaronder:

  • Strategisch vastgoedplan ontwikkelen/updaten
    Door vragen over huisvesting en vastgoed te koppelen aan de organisatiestrategie, komen we samen tot duurzame, integrale oplossingen. Soms zelfs als hefboom voor een organisatieverandering.

  • Ontwikkelen huisvestingsconcepten
    De zorg is ingrijpend aan het veranderen. Vernieuwen ligt voor de hand. Wij helpen jouw visie op de toekomst van zorg te vertalen naar passende huisvestingsconcepten.

  • Vastgoed- en huisvestingsprojecten begeleiden
    Wij begeleiden en adviseren (ver)nieuwbouw en huisvestingsprogramma’s en -projecten om samen tot het beste resultaat te komen.

Wat is onze kracht?

Wij hebben jarenlange ervaring met zorgvastgoed en het vertalen van zorgvisies in huisvestingsplannen, zowel in de cure- als de caresector. We zijn bekend met huisvestingsconcepten, duurzaamheidseisen en financieringsmodellen en maken een verbinding met de zorgstrategie van jouw organisatie. Samen met alle stakeholders en met aandacht voor het proces, bereiken we een gedragen resultaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat wij voor jouw huisvestingsvraagstukken kunnen betekenen? In een vrijblijvend gesprek gaan we graag in op jouw opgave en krijg je onze eerste aanbevelingen aangereikt. Interesse? Vul dan hieronder je gegevens in. We nemen snel contact op.

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.