Aanpak Organisatiescan gemeente

Bij complexe maatschappelijke opgaven verwachten burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds vaker dat gemeenten zich gedragen als netwerkorganisaties. Tegelijkertijd willen zij een efficiënte en doelmatige overheid. Hoe kan je hier als gemeentelijke organisatie het beste op inspelen? Met onze organisatiescan voor gemeenten geven we een concreet advies dat draagvlak heeft bij medewerkers.

De overheid heeft niet meer altijd vanzelfsprekend de leiding of het initiatief bij maatschappelijke vraagstukken. Dit geldt ook voor de gemeentelijke overheid. Kijk bijvoorbeeld naar de energietransitie of de opzet van de nieuwe Omgevingswet. Samenwerking en burgerparticipatie zijn daarin sleutelwoorden. Gemeenten die zich ontwikkelen tot netwerkorganisaties zijn daarom in het voordeel. Die ontwikkeling vraagt soms nieuwe vaardigheden of andere manieren van denken, met behoud van waarden als betrouwbaarheid en rechtmatigheid. De organisatiescan die wij bij gemeenten doen, laat zien waar je als gemeenteorganisatie staat en waar je ontwikkelkansen liggen.

Visie: tweebenigheid ontwikkelen

Voor de uiteenlopende eisen waar gemeentelijke organisaties op in willen spelen bij complexe opgaves, gebruiken wij vaak een metafoor uit het voetbal: tweebenigheid. Veel succesvolle voetballers kunnen zowel met hun rechterbeen als hun linkerbeen spelen. Hun tweebenigheid maakt ze creatiever, ze kunnen vanuit meerdere posities combinaties maken en scoren. Hierover hebben we de essaybundel Tweebenig samen werken geschreven. Bij de organisatiescan voor gemeenten bekijken we hoe tweebenig de organisatie is en waar mogelijke spanningen zitten, door veranderende eisen vanuit de samenleving. Als die spanningen er zijn benutten we ze door te vertellen hoe ze zijn te benutten voor groei.

Onze participatieve aanpak

Als we bij een gemeente aan de slag gaan, willen we veel medewerkers spreken, uit alle lagen van de gemeenteorganisatie. Onze ervaring is dat zij heel goed weten waar de knelpunten en verbeterkansen liggen. We voeren de organisatiescan samen met hen uit. We nemen individuele en groepsinterviews af en organiseren interactieve werksessies. Tijdens die sessies luisteren we goed en brengen we tegelijkertijd onze eigen expertise in. Ons advies is gebaseerd op de inzichten en ruime ervaring die we bij gemeenten in het hele land hebben opgedaan. Op deze manier ontstaat een zeer compleet beeld. Met de participatieve aanpak geven we bovendien een advies dat draagvlak heeft bij medewerkers. Het adviestraject duurt gemiddeld zo'n drie maanden.

Organisatiemodel geeft structuur

De scan en het advies is gebaseerd op ons eigen DOR-model. Aan de hand van de zes organisatie-elementen uit dit model, presenteren we de uitkomsten van de organisatiescan op een uniforme en heldere manier. We adviseren een passende ontwikkelrichting door te vertellen welke belemmerende en stimulerende factoren we zien op het gebied van strategie, management, structuur, cultuur, systemen en personeel. Dit geeft een concreet en scherp beeld van de ontwikkelkansen. De gemeenteorganisatie kan met dit intern breedgedragen advies dan ook meteen verder.

Daarom TwynstraGudde

Met de organisatiescan voor gemeenten hebben we al veel gemeentelijke organisaties een advies voor hun ontwikkelrichting gegeven. We hebben onder andere gewerkt met de gemeenten Hilversum, Veere, Katwijk, Ooststellingwerf en Zundert. Onze participatieve aanpak is daarbij het meest onderscheidend, vinden wij. Doordat we onszelf op participatie van medewerkers richten, scheppen we op een geheel eigen manier draagvlak voor organisatorische ontwikkeling en verandering. We luisteren goed naar medewerkers van alle niveaus en brengen hun belangen samen. Tegelijkertijd brengen we onze expertise en ervaring mee. We zijn onafhankelijk, kritisch en vragen door wanneer dit nodig is. Daarmee komen we tot de kern te van de ontwikkelvragen die de organisatie heeft.

Meer weten?

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.