Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Campus en Innovation Districts: de kracht van samenwerken

  In 2014 werd TwynstraGudde gevraagd als kwartiermaker bij het opzetten en inrichten van de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Een fysieke plek waar de high tech maakindustrie, onderwijs en overheid samenkomen onder één dak; een kristallisatiepunt waar onderzoek en kennis tot bloei komen en commercieel worden ingezet ten behoeve van de waardeontwikkeling van de Nederlandse economie.

  Toegevoegd door Gregor Heemskerk op 11 maart 2022

  In zo’n campusorganisatie werken sectorgerelateerde bedrijven samen met onderwijs en overheid om innovatieve ecosystemen en de economische identiteit van een regio of stad te versterken. Campussen hebben door hun gebundelde kennis een enorme aantrekkingskracht voor start-ups, scale-ups en studenten. Daarom investeren publieke en private partijen in hoogwaardige faciliteiten en activiteiten op campussen. In de governance en de verdienmodellen moeten de publieke belangen geborgd worden. Dat deze vorm van publiek-private samenwerking succesvol is, blijkt uit het feit dat op steeds meer plekken campussen worden ontwikkeld. Een mooi voorbeeld is de Novio Tech Campus in Nijmegen, waar een voormalig fabriekscomplex van Philips en NXP wordt omgetoverd tot een broedplaats voor open innovatie in health en technologie.

  Campus en Innovation Districts: de kracht van samenwerken

  Human capital

  Behalve een innovatieve, technologische en kennisgerichte kant heeft campusontwikkeling voor deelnemers ook een human capital kant. Door intensieve samenwerking en het feit dat studenten deel uitmaken van de beroepspraktijk verkleint de kloof tussen theorie en praktijk. Bedrijven bouwen al tijdens hun studie een band op met studenten en kunnen hierdoor vacatures makkelijker invullen. Afgestudeerden stromen door hun opgedane praktijkervaring bovendien makkelijker in. Edward Voncken, CEO van KNWE, gevestigd op BIC, zei in de podcast Eindhoven koppelt kennis aan daadkracht, dat zij ‘meer instroom van stagiaires en afgestudeerden hebben, maar ook van BBL’ers en vaklieden.’ Dit is een belangrijke motivatie voor bedrijven om deel te nemen. En ook de reden dat steeds vaker het mbo- en hbo-onderwijs aanhaakt in campusontwikkeling.

  Van bedrijventerrein naar innovation district

  Nederland telt vierduizend vaak wat verouderde bedrijventerreinen. (Maak)bedrijven zitten er vaak op zichzelf, anoniem. Op een aantal plekken in Nederland denkt de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers) na over een doorontwikkeling van deze terreinen naar innovation districts. Om zo de noodzaak voor samenwerking en het steeds sneller vernieuwen te faciliteren. Vaak speelt bij die afweging de identiteit van een regio een rol. Zo heeft de gemeente Den Haag als stad van recht en vrede The Humanity Hub opgezet voor humanitaire organisaties die willen innoveren, kiest Arnhem voor energie en wordt in Den Helder gewerkt aan de ontwikkeling van een maritieme campus.

  Van idee naar uitvoering

  Om van idee naar uitvoering te komen moeten heel wat vragen worden beantwoord. Levert het inrichten van een campusontwikkelingsorganisatie voldoende maatschappelijk rendement? Wat is het gemeenschappelijk belang om tot kruisbestuiving te komen? Welke bedrijven passen daarbij? Wat is het verdienmodel? TwynstraGudde helpt initiatiefnemers van idee tot start. Daarbij denken we ook na over zaken als branding, governance en business development. Want een innovatieve bedrijvencampus is nu eenmaal geen gewoon bedrijventerrein.

  Maatschappelijk belang

  We weten uit ervaring dat er geen handboek voor campusontwikkeling bestaat. Elk vraagstuk is anders, want elke omgeving is anders. Wat we wel weten: het ecosysteem dat ontstaat bij campusontwikkeling biedt deelnemende partijen een set aan randvoorwaarden om met elkaar innovatieve slagkracht te realiseren. Daarmee hebben campussen en innovation districts een economisch aanjagende functie voor regio en/of stad en een groot maatschappelijk belang.

  Podcast over campusontwikkeling in stedelijke regio’s

  In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Eindhoven koppelt kennis aan daadkracht' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op campusontwikkeling in stedelijke regio’s en specifiek over Brainport Industries Campus Eindhoven. Luister hieronder de podcast.

   

  Ja, ik wil meer weten over Campus en Innovation Districts

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen