Werken tijdens en na corona

Samen werken aan de organisatie van morgen

Corona heeft de manier van werken in organisaties voorgoed veranderd. ‘Terug naar normaal’ is straks niet ‘terug naar vroeger’. Maar wat dan wel? We zijn inmiddels gewend aan thuiswerken en ervaren de voordelen. En ook de nadelen. Waar ligt voor jou de balans? Als leidinggevende heb je geleerd op afstand je mensen aan te sturen. Wat neem je van die ervaring mee naar het post-corona tijdperk? Welke veranderaanpak hanteer je? Kortom: hoe ziet (samen)werken in jouw organisatie er straks uit? Nu is het de tijd je daarop voor te bereiden. We geven inzicht in de drijfveren van medewerkers, vergroten de effectiviteit van leiderschap en geven je tools om medewerkers op een positieve manier te laten wennen aan de nieuwe kantooretiquette

Wat is het het nieuwe normaal?

Door de enorme veerkracht en innovatie in organisaties ontstaan nieuwe onverwachte oplossingen

Wat leren we van corona?

Hoe kunnen we de inzichten uit de coronacrisis benutten in hoe we samen werken in organisaties?

Balans vinden bij hybride werken

Werknemers en leidinggevenden wennen snel aan hybride werken. Maar hoe bewaak je de werk-privébalans en behoud je binding met elkaar en de organisatie?
Werken tijdens en na corona

Samen werken aan de organisatie van morgen

Corona heeft de manier van werken in organisaties voorgoed veranderd. ‘Terug naar normaal’ is straks niet ‘terug naar vroeger’. Maar wat dan wel? We zijn inmiddels gewend aan thuiswerken en ervaren de voordelen. En ook de nadelen. Waar ligt voor jou de balans? Als leidinggevende heb je geleerd op afstand je mensen aan te sturen. Wat neem je van die ervaring mee naar het post-corona tijdperk? Welke veranderaanpak hanteer je? Kortom: hoe ziet (samen)werken in jouw organisatie er straks uit? Nu is het de tijd je daarop voor te bereiden. We geven inzicht in de drijfveren van medewerkers, vergroten de effectiviteit van leiderschap en geven je tools om medewerkers op een positieve manier te laten wennen aan de nieuwe kantooretiquette

Wat is het het nieuwe normaal?

Door de enorme veerkracht en innovatie in organisaties ontstaan nieuwe onverwachte oplossingen

Wat leren we van corona?

Hoe kunnen we de inzichten uit de coronacrisis benutten in hoe we samen werken in organisaties?

Balans vinden bij hybride werken

Werknemers en leidinggevenden wennen snel aan hybride werken. Maar hoe bewaak je de werk-privébalans en behoud je binding met elkaar en de organisatie?
Werken tijdens en na corona

Samen werken aan de organisatie van morgen

Corona heeft de manier van werken in organisaties voorgoed veranderd. ‘Terug naar normaal’ is straks niet ‘terug naar vroeger’. Maar wat dan wel? We zijn inmiddels gewend aan thuiswerken en ervaren de voordelen. En ook de nadelen. Waar ligt voor jou de balans? Als leidinggevende heb je geleerd op afstand je mensen aan te sturen. Wat neem je van die ervaring mee naar het post-corona tijdperk? Welke veranderaanpak hanteer je? Kortom: hoe ziet (samen)werken in jouw organisatie er straks uit? Nu is het de tijd je daarop voor te bereiden. We geven inzicht in de drijfveren van medewerkers, vergroten de effectiviteit van leiderschap en geven je tools om medewerkers op een positieve manier te laten wennen aan de nieuwe kantooretiquette

Wat is het het nieuwe normaal?

Door de enorme veerkracht en innovatie in organisaties ontstaan nieuwe onverwachte oplossingen

Wat leren we van corona?

Hoe kunnen we de inzichten uit de coronacrisis benutten in hoe we samen werken in organisaties?

Balans vinden bij hybride werken

Werknemers en leidinggevenden wennen snel aan hybride werken. Maar hoe bewaak je de werk-privébalans en behoud je binding met elkaar en de organisatie?

De crisismodus is voorbij

De overheid roept burgers en bedrijven op om op een structurele manier te leren leven met corona. Het inspelen op een toekomst waarin maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nodig zijn en een volgende crisis of pandemie het hoofd wordt geboden, vraagt om een nieuwe koers van veel organisaties. 

Visie

Wat wordt de nieuwe manier van (samen)werken en het huisvestingsbeleid?

Lees onze visie
Aanpak

Een huisvestings- en werkplekconcept met concrete handvatten

Lees meer

Inzicht in wat jouw mensen beweegt

Hoe tevreden zijn jouw medewerkers met de manier waarop ze nu werken in corona tijd? Heb je voldoende informatie over de omstandigheden en drijfveren van je medewerkers die post-corona huisvesting beïnvloeden?

Effectief leiding geven op afstand

Werken op afstand verandert je organisatie ingrijpend. Toch draait het soms stroef op de 'virtuele werkvloer'. Ook daar kunnen ingesleten patronen echte verandering in de weg staan. Dat is zonde want juist nu liggen er kansen om dingen in beweging te brengen. 

Aanpak

Wat wil je behouden, wat is er veranderd en hoe borg je dat samen? Herijk je focus

Lees meer
Aanpak

Creëer nieuwe routines en gewoontes die nieuw gedrag stimuleren

Lees meer

Oplossingen realiseren en aanmoedigen

Samen zoeken naar nieuwe vormen van samen werken in organisaties vraagt om nieuw gedrag. De coronacrisis heeft nogmaals aangetoond dat het benadrukken van het belang van een maatregel onvoldoende overtuigd. Als je vernieuwing echt wilt aanmoedigen, moet je naast de rationele, logische kant van mensen ook hun emotionele, intuïtieve kant aanspreken.

Herijken van je focus

Het nieuwe normaal zorgt dat we voorzichtig weer samen op de werkvloer komen. Je hebt als leidinggevende nu de kans om met je team te ontdekken wat je hebt geleerd van de situatie die is ontstaan door het coronavirus. Wat willen we juist behouden, wat is veranderd en hoe borgen we dat samen?

Aanpak

Hoe ziet het werken tijdens en na corona eruit?

Lees meer
Aanpak

Hoe breng je jouw (project)team een stap verder?

Lees meer

Goede samenwerking in teams

Goede samenwerking is de basis van een effectieve aanpak, een tastbaar resultaat én individueel werkplezier voor alle teamleden. Ook tijdens en na corona. Het vraagt openheid en vertrouwen. De trainers van TwynstraGudde ontwikkelen programma’s om teams sterker te maken. 

Cases

Cases

Facility & Workplace Marktonderzoek 2021

Na corona werkt Nederland anders dan voor corona. Facilitair managers verleggen hun koers en stemmen de inkoop van facilitaire diensten af op een nieuwe werkelijkheid. Kantoren zien er straks anders uit dan voor de pandemie en thuiswerken is een blijvertje. Dat blijkt uit het jaarlijkse Facility & Workplace Marktonderzoek 2021

Download het onderzoek

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.