Blog Escape Rooms met maatschappelijk leereffect

Hoe maak je consumenten bewuster van de gevolgen die een keuze in de supermarkt heeft voor een boer? Of hoe maak je MBO-studenten bewuster van democratie en de aspecten die we hierin misschien voor lief nemen? En wanneer willen jongeren écht uit zichzelf in een raadzaal zijn? De Escape Rooms die TwynstraGudde ontwikkelt en inzet zijn veel meer dan een spelletje.

Toegevoegd door Pim Meijer op 26 september 2022

Jongeren betrekken bij de politiek is en blijft een lastig vraagstuk. Veel overheidsorganisaties willen het, maar grijpen al snel naar instrumenten vanuit de eigen context, zoals het oprichten van een jongerenraad, of het organiseren van een debat.

In eerste instantie zijn jongeren dan nog wel benieuwd naar de vorm, maar haken vaak al snel af. Zouden ze in hun vrije tijd ook in een raad gaan zitten? Meestal niet. Ik ben vanuit dit laatste vertrekpunt begonnen. Waar komen jongeren in hun vrije tijd graag, en hoe kunnen we hun context benutten om onze eigen vraag te benaderen? Dan blijkt een Escape Room ineens een hele geschikte vorm, en een raadzaal ineens prachtig onbenut potentieel.

Maatschappelijke thema's

Een Escape Room ontwikkelen waarin het puur gaat om het ontsnappen, maar de inhoud onderschikt is aan het doel, is in zo’n geval een gemiste kans. Jongeren maken zich immers ook zorgen over hun toekomst, en dit is onlosmakelijk verweven in politieke thema’s. Spellen over vrijetijdsbesteding, veiligheid of wonen kunnen daarom nieuwe inzichten opleveren voor de deelnemers. Andersom kan een nagesprek tussen de jonge deelnemers en een raadslid nieuwe inzichten opleveren voor de lokale politicus. Bewustwording rondom maatschappelijke thema’s staat in onze Escape Rooms daarom centraal.

Escape Rooms met maatschappelijk leereffect

Impact op jouw eigen bewustwording 

Want als je een consument een overall aantrekt en laat worstelen met een woud aan landbouwwetgeving, krijgt hij meer begrip voor een boer. Als je een jongere een wijk laat inrichten, beseft deze dat dit vraagt om ingewikkelde keuzes. En als je een scholier laat zoeken naar een audiofragment bij een geluidloos filmpje van een sprekende dame, blijft hangen dat stemrecht voor vrouwen niet altijd vanzelfsprekend is geweest.

Werken aan een complex maatschappelijk vraagstuk 

Werk jij aan een complex maatschappelijk vraagstuk? En zijn er (groepen) mensen die hier niet bij betrokken zijn, of het niet begrijpen? Dan kan een maatschappelijke Escape Room met leereffect een vorm zijn waarbij deelnemers tot nieuwe inzichten komen. Ik vertel je graag meer over onze ervaringen of verken of en hoe het toepasbaar is voor jouw vraag.

Podcast- en videoserie Nieuw Nederland

In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. Hierin gaan we dieper in op de complexe ruimtelijke vraagstukken waar gemeenten mee te maken hebben. In acht verhalen wordt de complexiteit van de ruimtelijke ontwikkeling blootgelegd.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.