Onderzoek Toekomstvisie op de werkomgeving - 4 scenario's voor 2027

Hoe ziet de wereld er in 2027 uit en welke invloed heeft dit op het facilitaire vakgebied en de dienstverlening? De arbeidsmarkt en de snelheid van de klimaatverandering zijn grote onzekerheidsfactoren voor de toekomst van het facilitaire vakgebied. Andere factoren die de branche als ‘in hoge mate onzeker’ beschouwt zijn de diepte en duur van een recessie en de vraag of het individu of het collectief centraal komt te staan. Daarentegen lijkt hybride werken inmiddels business as usual

Toegevoegd door Corinna van Diepen-Knegjens op 4 april 2023

Dit blijkt uit presentatie van de  “Toekomstvisie op de werkomgeving; 4 scenario’s voor 2027”, tijdens het event World Workplace Europe 2023 in Rotterdam. Deze scenario’s, ontwikkeld door vakvereniging FMN in samenwerking met ABN AMRO en TwynstraGudde, geven marktpartijen houvast bij het nemen van succesvolle strategische beslissingen. 

Uniek instrument

FMN-voorzitter Michel Tobé: 'De scenario’s zijn tot stand gekomen in gesprek met een groot aantal ‘leaders of industry’. Toonaangevende ontwikkelingen zijn langs vier assen afgezet: individu versus organisatie en waardegedreven versus resultaatgedreven. Hiermee krijgt de branche een uniek instrument in handen. Door per scenario markers te definiëren kan een  organisatie vroegtijdig haar strategie aanpassen, zodat succesvol strategische keuzes gemaakt kunnen worden'.

Toekomstvisie op de werkomgeving - 4 scenario's voor 2027

4 scenario’s voor 2027

Wij onderzochten de meest onzekere ontwikkelingen die grote invloed hebben op ons werkveld en ontwikkelde toekomstscenario's. Deze scenario's geven facilitaire organisaties en ondernemers houvast bij het nemen van strategische beslissingen als de onzekerheid in de omgeving groot is. 

Rapport downloaden?

Met dit rapport geven we een eerste inkijk in een onzekere toekomst en hoe je je hier als organisatie op voor kunt bereiden. Dit is het moment om te veranderen, versnellen en om impact te maken. Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang direct het onderzoeksrapport met 4 scenario's.

Toekomstvisie op de werkomgeving-725

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.