Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Interviewreeks Opgavegericht je strategie realiseren

  Veel zorgorganisaties hebben een ambitieuze strategie voor de toekomst en werken dagelijks hard aan de realisatie daarvan. Maar hoe doe je dat succesvol? Hoe breng je een strategie tot leven en hoe bereik je je ambities? Hierover gingen wij in gesprek met Micha van Akkeren, bestuurder bij Beweging 3.0. Vanuit een heldere visie en een duidelijke Koers 2020-2025 werkt deze zorg- en welzijnsorganisatie in de regio Eemland, Nijkerk en Putten aan haar ambities en strategische keuzes.

  Toegevoegd door Paul Boon op 15 juli 2022

  Wij spreken diverse bestuurders en managers over strategie in de zorg. Lees hieronder het zesde interview in deze reeks. Dit keer met Micha van Akkeren.

  Wat is de essentie van jullie huidige Koers 2020-2025?

  Micha van AkkerenOnze huidige koers is eigenlijk al in 2018 ontstaan, toen we kritisch na zijn gaan denken over waar we stonden als organisatie en waar we naar toe wilden. We hebben veel interne gesprekken gevoerd, externe expertise ingevlogen en veel informatie opgehaald bij o.a. gemeenten om de landelijke Actiz VVT scenario’s te concretiseren voor ons werkgebied. We hebben toen anders leren kijken: zo doorgaan in de zorg, welzijn en sociaal domein biedt immers geen oplossing. De omvang en complexiteit van de zorg neemt toe en evenredig meegroeien is niet mogelijk. De essentie van onze huidige koers is vooral dat we meer en steeds beter naar buiten kijken. Naar de maatschappelijke opgave die wij nu en in de toekomst moeten oppakken. 

  Opgavegericht je strategie realiseren

  Hoe krijg je daar de gehele organisatie in mee? 

  Het is essentieel dat de strategie gedragen wordt in je organisatie. Dat begint al bij de ontwikkeling daarvan. Het is een interventie op zich. Het was mooi om te zien hoe onze strategie vorm kreeg. Door inzet van alle deelnemers die zichtbaar en voelbaar hebben bijgedragen. Er is o.a. een intensieve betrokkenheid van de medezeggenschap, goede gesprekken met elkaar in klankbordbijeenkomsten en alle ruim 5.000 medewerkers en vrijwilligers konden via een digitale tool actief meedoen in het proces. Om onze koers voor de komende jaren goed te bepalen en te doorleven, was en is deze uitwisseling van standpunten en inzichten zeker zo belangrijk als de inhoud van het Koersdocument zelf.’ 

  Wat is kenmerkend aan jullie aanpak om jullie strategie te realiseren?  

  ‘Wij hebben gekozen voor een visie gedreven aanpak voor het ontwikkelen van Beweging 3.0. Opgavegericht, met oog voor integraliteit. Centraal in onze visie staat liefdevolle zorg met aandacht, met vier elkaar versterkende ontwikkellijnen: Aangenaam Werken, Aangenaam Leven, Aangenaam Wonen en Samen leven & Samenwerken. Deze visies vormen hét vertrekpunt voor de realisatie van onze koers. Daarbij hebben wij de principes van ‘gedeeld leiderschap’ omarmd, waarbij alle collega’s op de werkvloer en ondersteunende diensten zich gezamenlijk inspannen voor het realiseren van de koers.’ 

  ‘Het is essentieel dat de strategie gedragen wordt in je organisatie. Dat begint al bij de ontwikkeling daarvan.'
  Micha van Akkeren, bestuurder Beweging 3.0

  Een opgavegerichte aanpak; hoe ziet dat er in de praktijk uit? 

  ‘Vanuit onze vier ontwikkellijnen kijken we steeds naar de opgaven die we zien in ons werkgebied, in relatie tot o.a. collega zorgorganisaties, gemeenten, woningcorporaties, huisartsen, ziekenhuizen, zorgkantoren, zorgverzekeraars en de GGZ. Dan werk je bijvoorbeeld samen aan een integrale woonzorg-visie, i.p.v. dat iedereen zijn eigen koers vaart. In een opgavegerichte aanpak staan thema’s als integraliteit en samenwerken centraal. Mede vanuit gedeeld leiderschap zie je vervolgens dat opgaven spontaan worden opgepakt, zoals de “warme overdracht” van een cliënt vanuit de wijk naar het verpleeghuis. Onze zorgteams hadden al gezien dat op dat gebied verbetering mogelijk was. In plaats van afwachten pakte één van onze casemanagers toen vanuit alledaagse problematiek de handschoen op. Ze ging in gesprek met de wijkverpleging en met collega’s binnen het verpleeghuis en zorgde vanuit herkenbare casuïstiek dat de overdracht verbeterde. Dat begon klein, maar door deze voorbeelden een echt podium te geven binnen Beweging 3.0 worden steeds samen stappen gezet. Hier is ook een boeiende podcast uit voortgekomen. Een echt praktijkverhaal met herkenbare dilemma’s rondom onze persoonsgerichte benadering. Het laat zien dat we iedereen nodig hebben. Dat iedereen er toe doet om onze visie en koers te realiseren.’ 

  Heb je zo wel zicht en grip op je ontwikkelagenda?  

  ‘Goed besturen is adaptief zijn en flexibiliteit in je organisatie koesteren, maar niet je diepe overtuigingen aan de kant zetten. Je moet blijven reflecteren, blijven doen en niet snel opgeven! We hebben onze koers daarom geconcretiseerd in een Koersprogramma met een meerjarenperspectief, gebaseerd op het OGSM-model. Dit model heeft ons geholpen een brug te slaan tussen strategie en uitvoering. Het biedt inzicht en overzicht over de samenhangende plannen en projecten die bijdragen aan de Koers 2025. De essentie is om het gesprek te blijven voeren over: zijn we nog met de juiste dingen bezig, hebben we de ogen naar voren? Daarbij zijn we ervan bewust dat niet alles tegelijk kan. Het moet een verantwoordelijke ontwikkelagenda zijn, die past bij de opgaven die we hebben en de ambities die we hebben gesteld. Daarom herijken en actualiseren wij ons Koersprogramma jaarlijks, iets waar TwynstraGudde ons vorig jaar bij geholpen heeft.’ 

  Nieuwe verhalen creërenWij spraken bestuurders en directeuren over hun ervaringen met strategie-implementatie. We spraken over dilemma’s, over successen en over het zoeken naar de juiste balans tussen wat er moet gebeuren en wat je aankunt. Dit magazine is nu gratis te downloaden. Dit interview is onderdeel van het magazine.

  Wat is één van de uitdagingen in het realiseren van jullie ambities? 

  ‘Beweging 3.0 heeft een sterk lerende cultuur, gericht op continu verbeteren. Wat zijn we van plan, wat is er gelukt en wat kan er beter. De manier waarop we dit doen wordt door het zorgkantoor gezien als een best practice voor VVT instellingen. Veel vraagstukken kunnen we dan ook goed binnen onze muren oplossen, maar dat moet steeds vaker ook in netwerken en met samenwerking. Het (boven)regionaal goed afstemmen hoe we de zorg, welzijn en het sociaal domein goed, doelmatig en toegankelijk inrichten is een uitdaging. En dat lukt ons steeds beter. We realiseren onze ambities steeds vaker buiten de muren van onze organisatie. Samen met partijen binnen bijvoorbeeld het Gezondheidsakkoord Samen Sterker en het Programma Wonen en Zorg in Amersfoort helpen we elkaar om de juiste keuzes te maken en tot waardevolle ontwikkelingen te komen. Bijvoorbeeld van zorg op afstand en advance care planning. Dit leidt tot verbinding in het netwerk op het niveau van de individuele zorgvrager, maar ook tot vragen hoe om te gaan met de bekostiging ervan. We hebben een gezamenlijk uitdaging om naast het zorgconcept ook de businesscase kloppend te maken, zowel qua kosten als maatschappelijk rendement.’ 

  Welke tip zou je andere bestuurders mee willen geven? 

  ‘Consequent in gesprek blijven, volharden en blijven reflecteren. Een treffend voorbeeld vind ik dat we sinds 2017 consequent werken aan verzuim met een effectief gedragsmodel. Dit is breed ingebed in Beweging 3.0 en hier vragen we consequent aandacht voor. Iedere maand mail ik bijvoorbeeld aan de managers de stand van zaken en een casus ter inspiratie. Successen en ervaringen worden gedeeld. In 2022 zijn we genomineerd als één van de drie best presterende VVT instellingen qua verzuim. Hoe kan dat? Omdat wij consequent in gesprek zijn. Gaat het dan altijd goed? Nee. We evalueren, erkennen waar we goed in presteren en waar we kunnen leren.’ 

  Stel een vraag

  Wil je verder van gedachte wisselen over het werkend krijgen van de strategie in jouw organisatie? Of wil je meer zicht houden op je strategie-uitvoering? We praten er met plezier een half uurtje met je over in een eerste digitale kennismaking. Wil je een afspraak inplannen? Neem in dat geval contact met ons op.

  Lees ook:

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen