Aanpak Opgavegericht werken

Steeds meer gemeenten kiezen voor opgavegericht werken. Zij ervaren dat bij complexe maatschappelijke opgaves, zoals het woningtekort of de energietransitie, samenwerking met uiteenlopende stakeholders en betrokken inwoners nodig is. Opgavegericht werken is in die situatie een wendbare en organisatieoverstijgende aanpak, met ruimte voor voortschrijdend inzicht. TwynstraGudde kan op verschillende manieren helpen bij de ontwikkeling hiervan.

Voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en uitvoerders bij gemeenten en andere (semi)overheidsinstanties is het steeds meer dagelijkse praktijk: vraagstukken die over grenzen van organisaties en disciplines heen gaan. Bovendien zijn het vraagstukken met grote urgentie, waarbij de oplossing niet op voorhand duidelijk is, maar eerder het karakter van een gezamenlijke zoektocht heeft. Opgaves zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouwopgave, maar ook eenzaamheid, obesitas of de aanpak van de coronapandemie.

Wat nodig is bij complexe opgaves

Bij het werken aan complexe opgaves is de klassieke overheidsorganisatie met een hiërarchische structuur en verticale sturing soms een belemmerende factor. Dit soort opgaves stellen nieuwe eisen aan organisaties en hun medewerkers. Samen kunnen werken over organisatiegrenzen en afdelingsgrenzen heen is bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak. Wendbaarheid, aanpassingsvermogen en netwerkvaardigheden zijn dat ook. Het is de kunst om daarvoor ruimte te scheppen, zodat de opgave de organisatie definieert en niet andersom.

Spanningen omzetten in energie

In een wereld die minder voorspelbaar is geworden, betekent werken aan complexe opgaves ook omgaan met onzekerheden. Dit levert soms spanning op met de verwachtingen van een samenleving die concrete oplossingen verlangt. Ook binnen en tussen organisaties kan hierdoor expliciet of impliciet spanning ontstaan. Samenwerken voelt dan bijvoorbeeld als onnodig stroperig of als een strijd. Daarom is het belangrijk continu met elkaar helderheid te scheppen over de opgave die centraal staat. Als duidelijk is wie welke rol heeft, welke bijdrage ieder levert, wat de manier van werken is en hoeveel ruimte er is om te leren, kunnen spanningen worden omgezet in energie en beweging.

Hoe we je kunnen helpen

We helpen bestuurders, management en 'opgavemanagers' om effectief te opereren bij opgavegericht werken. We helpen je antwoorden te vinden op vragen als 'Wat betekent dit concreet voor mijn manier van werken en de aanpak? Hoe behoud ik ruimte en geef ik gelijktijdig houvast?' Adviseurs van TwynstraGudde kunnen je hierbij op verschillende manieren helpen. Bij de start van een opgavegerichte aanpak bijvoorbeeld en het opzetten van een samenwerking. Hoe begin je, wie heb je nodig, zowel binnen als buiten je eigen organisatie? Hoe zorg je voor commitment en gedeeld eigenaarschap bij je partners? Bij dit soort vragen kunnen we stap voor stap ondersteuning bieden, aan jou of je team. Hierover kan je altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze adviseurs.

Verschillende soorten ondersteuning

Afhankelijk van je behoefte helpen we je met organisatieontwikkeling, de aanpak van een specifieke opgave of trainingen in opgavegericht werken:

  • Organisatieontwikkeling: opgavegericht werken in jouw organisatie versterken in termen van samenwerking, sturing, inrichting en lerend vermogen.
  • Aanpak specifieke opgave: begeleiding bij het effectief opstarten en organiseren van een opgave binnen je organisatie of tussen jou en je partners met een passende aanpak en methodieken.
  • Trainingen opgavegericht werken: op maat gemaakte trainingen voor bestuurders, managers en medewerkers, gericht op effectief opereren bij complexe opgaves, vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze aanpak? Of heb je een specifieke vraag voor jouw organisatie? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op.

Heb je een vraag voor ons?

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.