TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Landelijke Meldkamer Samenwerking: een nieuw hoofdstuk breekt aan

  Op 1 januari 2023 is het zover. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), dat met en voor de hulpdiensten de meldkamerfunctie organiseert, wordt dan een zelfstandig organisatieonderdeel binnen de politie. Dit heeft de korpschef van de politie op 5 oktober 2022 besloten. Hiermee krijgt de LMS, die van levensbelang is voor elke burger in nood, een steeds vastere vorm.

  Toegevoegd door Leon Ziengs op 18 november 2022

  Het inrichten van de LMS als zelfstandig onderdeel is het sluitstuk van een proces van jarenlange voorbereiding, dat in 2013 begon met het Transitieakkoord Meldkamer voor de Toekomst. Gedurende dit proces zijn de 22 regionale en 3 landelijke meldkamers omgevormd naar een landelijk netwerk van 10 meldkamers, waarin politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) voortaan multidisciplinair en gestandaardiseerd samenwerken aan het faciliteren van hulpverlening en bestrijding van crises.

  Uitdagingen Landelijke Meldkamer Samenwerking

  Door deze ontwikkeling zijn de meldkamers in Nederland verantwoordelijk voor een veel groter werkgebied dan voorheen, treffen zij daarin soms nieuwe partners, en kunnen zij zo nodig ook elkaars taken overnemen. Vanuit het oogpunt van governance, techniek, maar vooral samenwerking beslist geen sinecure: de nieuwe schaal brengt uitdagingen met zich mee ten aanzien van het verbinden van samenwerkingspartners, die voorheen in veel kleinere meldkamers de koppen nog daadwerkelijk bijeen konden steken in de hectiek van grootschalige incidenten.

  Landelijke Meldkamer Samenwerking: een nieuw hoofdstuk breekt aan

  Ervaring TwynstraGudde in het meldkamerdomein

  TwynstraGudde was de afgelopen jaren in opdracht van diverse veiligheidsregio’s betrokken bij het ondervangen van verschillende van deze uitdagingen. Bijvoorbeeld tijdens onderzoek naar mogelijke samenwerkingsscenario’s, advisering over de voor- en nadelen van het onder ‘één dak’ brengen van meldkamercentralisten van verschillende samenwerkingspartners, en analyse van nut en noodzaak van het introduceren van nieuwe rolhouders als verbindende schakel tussen verschillende centralisten op de veel grotere meldkamers dan voorheen. Opdrachten waarin we onze inhoudelijke kennis van de partijen in het veiligheidsdomein konden combineren met onze expertise op het gebied van samenwerkings- en transitievraagstukken.

  Praktijkervaringen moeten de meerwaarde aantonen van de Landelijke Meldkamer Samenwerking

  Nu het netwerk van 10 LMS-meldkamers een feit is, en de LMS als zelfstandig onderdeel binnen het politiekorps wordt geplaatst, breekt voor de LMS wederom een spannende tijd aan: de LMS krijgt drie jaar ‘bewijs- en ervaartijd’ om haar inrichting en werking te bewijzen. Tijdens deze periode zal periodiek geëvalueerd worden hoe de LMS ervoor staat, en waar verbetering noodzakelijk is. Vanuit de jarenlange ervaring van TwynstraGudde met het opzetten, begeleiden en evalueren van samenwerkingsverbanden weten we dat het belang van deze evaluatiefase, alle grondige voorbereiding ten spijt, nauwelijks overschat kan worden. De ervaring leert immers: 'The proof of the pudding is in the eating'.

  Meer weten?

  Meer weten over de onderzoeks- en adviestrajecten die TwynstraGudde uitvoert binnen het veiligheidsdomein, of over het belang van evalueren van samenwerkingen? Neem dan contact met één van ons op, Leon Ziengs en Maarten Smit.

   

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen