Interventies voor een mensgerichte energietransitie

Bewoners geven betekenis aan een wijk. We moeten hen dus niet zien als mensen die je ‘erbij moet betrekken’, maar als de kern van waar de energietransitie in de gebouwde omgeving om draait. Vier social design interventies bieden de kans om de energietransitie in een straat, wijk of dorp mensgericht te maken.

Toegevoegd door Floor hooge Venterink op 25 oktober 2021

Waanzin-2Interventie 1: Waanzin

Waarom Waanzin inzetten?

Als je iedereen wilt betrekken bij de energietransitie, moet je ook de mensen bereiken die iets anders aan hun hoofd hebben. Het kaartspel Waanzin maakt deze onderwerpen op een luchtige manier bespreekbaar. Spelers staan meer open voor gesprekken over de energietransitie en tegelijkertijd kan jij ontdekken wat de vragen en behoeftes zijn die bij hen leven. Zo bouw je aan een basis voor de energietransitie!

Hoe werkt Waanzin?

Spelers krijgen twee soorten kaarten: kaarten met onvolledige zinnen over de thema’s - aangepast aan de lokale context - en invulkaarten om deze zinnen af te maken. Er komt een onvolledige zin op tafel en elke speler kiest een eigen invulkaart. Samen maken de kaarten een volledige zin, die logisch kan zijn, maar ook gek of grappig. De spelers bepalen welke combinatie de leukste is en waarom.

webpagina-Interventie Boek Mensgerichte Energietransitie Social Design-02

 

Vindplaats-2Interventie 2: Vindplaats

Waarom Vindplaats inzetten?

In de Regionale Energie Strategie (RES) zijn zoekgebieden voor hernieuwbare opwek aangewezen. In deze gebieden wordt gezocht naar ruimte voor zonnevelden of windmolens. Maar hoe ervaren omwonenden hun leefwereld? Hun beleving wordt vastgelegd in de Vindplaatsenkaart. Door op empathisch onderzoek in het gebied te gaan, wordt duidelijk wat belangrijk is voor bewoners, en kunnen hier energieprojecten in de omgeving mee verbonden worden. Zo kunnen zoekgebieden en vindplaatsen elkaar versterken.

Hoe werkt Vindplaats?

In een startgesprek met professionals uit het gebied brengen we in beeld wat er al bekend is, welke doelgroepen er aanwezig zijn en wat er leeft onder hen. Daarna gaan we het gebied in en spreken we met de mensen daar. We achterhalen wat voor hen belangrijk is. We combineren enkele interviews met sleutelfiguren met straatgesprekken. De uitkomsten verwerken we in een sociale Vindplaatsenkaart.

webpagina-Interventie Boek Mensgerichte Energietransitie Social Design-03

 

Luister de podcast 'De kracht van de Rotterdamse nacht' over het aardgasvrij maken van wijken en hoe je bewoners hierbij betrekt. 

Warmtezoekers-2Interventie 3: Warmtezoekers

Waarom Warmtezoekers inzetten?

Een Warmtezoekerstocht zet je in voor wijken die van het gas af gaan en waar meer speelt dan de warmtetransitie. Tijdens de warmtezoekerstocht leren professionals en bewoners van élkaar. Professionals ervaren wat er toe doet in de wijk en hoe de energietransitie bewoners gaat raken. Bewoners leren waar technische warmte vandaan komt. Door samen op zoek te gaan naar warmte kunnen bewoners en professionals met elkaar tot oplossingsrichtingen komen.

Hoe werkt Warmtezoekers?

We zetten een Warmtezoekerstocht uit waaraan wijkbewoners en professionals van woningcorporaties, lokale warmtebedrijven, gemeente en netbeheerders deelnemen. Bewoners zijn experts van de wijk en professionals zijn experts over de opgave. Deelnemers krijgen opdrachtkaarten mee om onderweg het gesprek over te voeren en te leren van elkaar.

webpagina-Interventie Boek Mensgerichte Energietransitie Social Design-04

 

Toekomstvertellers-2-1Interventie 4: Toekomstvertellers

Waarom Toekomstvertellers inzetten?

In de energietransitie kijk je vooral vooruit, bijvoorbeeld naar hoe huizen in de toekomst warm worden. Daarom is het belangrijk om te weten hoe bewoners de toekomst van de wijk zien. Met toekomstvertellers haal je herinneringen en momenten op, zo leren bewoners en professionals wat er echt toe doet in de wijk. We vragen bijvoorbeeld wanneer bewoners het warm of koud hebben, dat zijn ingrediënten voor het verhaal van de wijk. Met dit verhaal kunnen bewoners en professionals samen kijken naar de toekomst van de wijk.

Hoe werkt Toekomstvertellers?

Met Toekomstvertellers worden de warme en koude verhalen van bewoners in beeld gebracht. Hiervoor zijn er twee opties: (1) een workshop waarin bewoners elkaar verhalen vertellen. De herinneringen worden samengevoegd tot een gedeeld verhaal. (2) In persoonlijke gesprekken worden verhalen opgehaald, samengevoegd en mogelijk verteld door een lokale verhalenverteller.

webpagina-Interventie Boek Mensgerichte Energietransitie Social Design-05

 

Download boekje met alle interventies

Bovenstaande interventies hebben wij ook gebundeld in een boekje. Deze kun je via onderstaande knop downloaden. Zo heb je ze overzichtelijk bij elkaar en altijd tot je beschikking.

New call-to-action

Toepassing in de praktijk

Wil je weten hoe we de interventies in de praktijk toepassen? Lees dan onze case van de gemeente Dordrecht en van het Programma Aardgasvrije wijken (ministerie van BZK). Door het inzetten van onze interventies hebben we in samenwerking met de bewoners in co-creatie nieuw toekomstperspectief ontwikkeld op wonen zonder aardgas.

Over social design

Social design is een effectieve manier om een oplossing te vinden voor taaie maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om stedelijke ontwikkeling, onderwijsvernieuwing, transitie in de zorg, klimaatadaptatie of de hinder die omwonenden ondervinden van een groot bouwproject. Social design helpt om dergelijke vraagstukken op een andere manier aan te pakken. Met de frisse blik van ontwerpers, in volwaardige co-creatie met de eindgebruikers, komen we tot oplossingen. We maken wat goed is en lokaal werkt. Enthousiasmerend en verrassend.

Als social designer werken we met interventies die mensen raken en betrekken. Ze zijn een basis voor een brede beweging. Deze interventies werken als ze worden toegepast binnen een bredere ontwerpende aanpak.

Luister ook de podcast over het aardgasvrij maken van wijken en hoe je bewoners hierbij betrekt

In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'De kracht van de Rotterdamse Nacht' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op het aardgasvrij maken van wijken en hoe je bewoners hierbij betrekt. Luister hieronder de podcast.

Interesse?

Heb je een vraag over een of meerdere interventies? Wil je van gedachten wisselen over hoe je een interventie voor jouw opgave kunt inzetten? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen op korte termijn contact met je op.

Ja, ik heb een vraag

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.