Publicatie De staat van waterstof in het openbaar busvervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TwynstraGudde gevraagd een publicatie op te stellen over de staat van waterstof in het openbaar busvervoer in Nederland, met een doorkijk naar de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Op basis van onze jarenlange ervaring met waterstof en openbaar busvervoer hebben wij deze publicatie ontwikkeld in nauwe samenwerking met de sleutelspelers uit deze sector, waaronder de vervoersautoriteiten, het Rijk en de EU.

Toegevoegd door Jan Willem de Kleuver op 9 november 2020

De publicatie De staat van waterstof in het openbaar busvervoer is onderdeel van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus (BAZEB). In dit bestuursakkoord zijn de betrokken partijen overeengekomen dat zij gezamenlijk streven naar een volledig emissievrij regionaal busvervoer in 2030. Waterstof als energiedrager kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het is duurzaam te produceren en kan toegepast worden zonder dat er vervuilende uitstootgassen vrijkomen. Dit maakt het tot één van de kansrijke, schone energiedragers voor het openbaar busvervoer.

Een overzicht van toonaangevende projecten met een doorkijk naar de toekomst

In de afgelopen jaren zijn er diverse pilots en projecten ondernomen om te onderzoeken wat voor potentie waterstof heeft voor het openbaar busvervoer. Met als resultaat dat inmiddels meer dan 50 waterstofbussen regulier ingezet (gaan) worden in dienstregelingen en er diversen op komst zijn.

De publicatie geeft inzicht in de staat van waterstof in het Nederlandse openbaar busvervoer op dit moment. Het geeft een overzicht van de ondernomen pilots en projecten en licht toe hoe het toepassen van waterstof werkt. In het afsluitende hoofdstuk zijn de kansen en uitdagingen op hoofdlijnen geschetst en is aangegeven hoe hieraan gewerkt zal worden. Meer weten? Je kunt de publicatie hieronder downloaden.

Mockup publicatie waterstof in openbaar busvervoer

Download

TwynstraGudde als aanjager voor de waterstoftransitie

TwynstraGudde draagt al jaren bij aan het versnellen van de waterstoftransitie in Nederland en Europa. Wij doen dit onder meer door als aanjager te fungeren in projecten als Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe 2 (JIVE2) en Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE).

Podcast 'De waterstofwijzen uit het Oosten'

Luister ook de podcast ‘De waterstofwijzen uit het Oosten’ die wij in samenwerking met BNR Nieuwsradio hebben gemaakt. In deze podcast vertelt Jan Willem over de kansen en mogelijkheden van waterstof voor de zware industrie en OV.

 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.