Verdienpotentieel Nederlandse fietsensector

De internationale aandacht voor fietsen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat biedt kansen voor de Nederlandse fietsensector, die internationaal een sterke reputatie heeft. In opdracht van Netherlands Enterprise Agency (RVO) en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we vanuit TwynstraGudde samen met Decisio, Centraal Bureau voor de Statistiek en Dutch Cycling Embassy het internationaal verdienpotentieel voor deze diverse en innovatieve sector in kaart gebracht.

Toegevoegd door Arnoud van Waes op 27 juli 2022

Uit onderzoek blijkt blijkt dat Nederland steeds meer verdient aan de fiets. Het maken, verkopen en verhuren van fietsen levert 13.000 banen op, verdeeld over 3350 bedrijven. De exportwaarde lag net onder de 2 miljard (70% gestegen sinds 2015). Niet onbelangrijk: naast economische waarde is ook de maatschappelijke waarde in beeld gebracht.

Verdienpotentieel Nederlandse fietsensector

Gezamelijke internationale strategie

Om internationaal kansen te verzilveren hebben we met de fietsensector gewerkt aan een gezamelijke internationale strategie. Bedrijven willen onderling en met de overheid nauwer samenwerken. Ook moet Nederland haar positie als gidsland onderhouden, die is namelijk niet vanzelfsprekend. Ruimte voor innovatie en de rol van kennisinstellingen zijn hierbij essentieel.

De stukken zijn inmiddels naar de Tweede Kamer verzonden. Lees hier meer.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.