Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Verdienpotentieel Nederlandse fietsensector

  De internationale aandacht voor fietsen is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat biedt kansen voor de Nederlandse fietsensector, die internationaal een sterke reputatie heeft. In opdracht van Netherlands Enterprise Agency (RVO) en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben we vanuit TwynstraGudde samen met Decisio, Centraal Bureau voor de Statistiek en Dutch Cycling Embassy het internationaal verdienpotentieel voor deze diverse en innovatieve sector in kaart gebracht.

  Toegevoegd door Zenzi Pluut op 27 juli 2022

  Uit onderzoek blijkt blijkt dat Nederland steeds meer verdient aan de fiets. Het maken, verkopen en verhuren van fietsen levert 13.000 banen op, verdeeld over 3350 bedrijven. De exportwaarde lag net onder de 2 miljard (70% gestegen sinds 2015). Niet onbelangrijk: naast economische waarde is ook de maatschappelijke waarde in beeld gebracht.

  Verdienpotentieel Nederlandse fietsensector

  Gezamelijke internationale strategie

  Om internationaal kansen te verzilveren hebben we met de fietsensector gewerkt aan een gezamelijke internationale strategie. Bedrijven willen onderling en met de overheid nauwer samenwerken. Ook moet Nederland haar positie als gidsland onderhouden, die is namelijk niet vanzelfsprekend. Ruimte voor innovatie en de rol van kennisinstellingen zijn hierbij essentieel.

  De stukken zijn inmiddels naar de Tweede Kamer verzonden. Lees hier meer.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen