Ondertekening overeenkomst 50 waterstofbussen

Er is een belangrijke stap gezet naar emissieloos openbaar vervoer en het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Een samenwerkingsovereenkomst voor het rijden met 50 waterstofbussen is ondertekend door minister Stientje Van Veldhoven (Milieu en Wonen), gedeputeerde Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) en gedeputeerde Fleur Gräper (provincie Groningen). 

Toegevoegd door Falco Breedt op 20 november 2019

De eerste 20 van deze bussen zijn al besteld en de in totaal 50 bussen rijden binnen drie jaar in Groningen en Zuid-Holland op de weg. TwynstraGudde begeleidt de samenwerking tussen de betrokken partijen, in samenwerking met de Rebelgroup.

De inzet van 50 nieuwe waterstofbussen is belangrijk voor het verduurzamen van het openbaar vervoer in Nederland. Daarnaast wordt de inzet van de bussen gezien als een springplank voor de waterstofeconomie. Er wordt namelijk waterstofinfrastructuur en -afname gerealiseerd waardoor beide economisch levensvatbaarder worden, dit kan net het zetje in de rug zijn dat rijden op waterstof nodig heeft.

Waterstofbussen 201119550

Onze rol

De overheden werken langdurig samen in het kader van het Europese project JIVE2 (Joint Initiative for Hydrogen Vehicles). TwynstraGudde is Benelux-coördinator voor JIVE2 samen met de Rebelgroup. In dit project zijn we gekomen tot een strategie voor waterstofbussen- en infrastructuur in de Benelux. We hebben onder meer samenwerkingspartners gezocht die een schaalsprong willen maken, met hen een openbare markconsultatie uitgevoerd en topmanagers, bestuurders en CEO’s van tientallen publieke en private partijen bijeengebracht om next steps te formuleren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot twee concrete projectvoorstellen die zijn ingediend voor de provincies Zuid-Holland, Groningen en Drenthe. De EU heeft deze voorstellen gehonoreerd.

2030 emissievrij

In 2016 maakte het Rijk afspraken met opdrachtgevers in het openbaar vervoer om na 2026 alleen maar nieuwe bussen in te zetten zonder schadelijke uitstoot en vanaf 2030 dat alle bussen in het openbaar vervoer emissievrij rijden. Volgens de partijen zijn waterstofbussen bij uitstek geschikt voor lange afstanden in deze provincies.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.