TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks ‘Weg keuzestress!’ Dashboard verhoogt kwaliteit besluitvorming assetmanagement

  Welke renovatie is het geld waard? Welke asset kun je beter vervangen of afstoten? Welke assets zijn klaar voor de toekomst? Om zulke vragen te beantwoorden heb je data nodig. Assetmanagers hebben die. Maar kun je er ook iets mee op strategisch niveau? Door de juiste data op een goede manier te presenteren, breng je bruikbare sturingsinformatie boven tafel. Dan kun je strategische beslissingen beter onderbouwen zodat de toegevoegde waarde voor de (eind)gebruikers en je strategie toeneemt. Als onderdeel van deze blogreeks bieden we je de mogelijkheid aan een vrijblijvende, persoonlijke demo aan te vragen van het dashboard dat je hierbij helpt.

  Toegevoegd door Wouter Dreimüller op 14 december 2021

  Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Dat heeft effect op organisaties zoals onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, maar ook op onze vraag naar mobiliteit en infrastructuur. Thuiswerken is na corona een blijvertje. Gemeenten organiseren hun diensten meer online. Tegelijkertijd stelt de wetgever strengere eisen aan duurzaamheid en is er een toenemende druk op de (stedelijke) ruimte. Assetmanagers staan voor de taak om op al die factoren te anticiperen. Welke assetmanagement strategieën zijn toekomstbestendig? Moet een asset worden opgeknapt en verduurzaamd? Is het dat (nog) waard? Of is transformatie kansrijk? Wat zijn de strategische consequenties? De hamvraag is steeds hoe je zo’n keuze goed kunt onderbouwen.

  New call-to-action

  ‘Spelen’ met gegevens – voorbeeld voor vastgoed assets

  Een besluit over je assets maak je gedegen en zorgvuldig als je dat doet op basis van informatie uit veel verschillende bronnen. Dat helpt ook als je de keuzes moet verantwoorden. De kunst is om alle informatie uit verschillende bronnen in relatie tot elkaar inzichtelijk te maken, en het liefst in één overzicht. Met een Dashboard Assetstrategie krijg je zelf eenvoudig dat inzicht. Het dashboard is een hulpmiddel om de grote lijnen in een zee van data te vinden. Je kunt op organisatorisch, financieel en technisch vlak inzichten samen brengen. Zowel op het niveau van specifieke objecten als op portefeuilleniveau.

  Door informatie over het primaire proces en de organisatiestrategie te koppelen aan informatie over gebouwen, krijg je snel inzicht in de toegevoegde waarde van het vastgoed en hoe je die kunt vergroten. De informatie wordt real-time weergegeven. Dat wil zeggen dat je met de gegevens kunt ‘spelen’ zodat je gevoel krijgt bij de consequenties van bestuurlijke keuzes. Een hoger ambitieniveau qua duurzaamheid? Meer online werken? Een nieuwe groeistrategie? Dan heeft dat gevolgen voor de vastgoedportefeuille. Deze aanpak maakt het mogelijk om assetmanagementprincipes in de praktijk te brengen. Deze aanpak is natuurlijk goed toepasbaar in andere assets zoals infrastructuur en bij gebiedsontwikkeling.

  Zelf aan de knoppen draaien

  In een Dashboard Assetstrategie plotten we de portefeuille op twee assen: één die de waarde van de asset voor het primaire proces of de strategische doelen laat zien en één die de kwaliteit van de asset vanuit de assetmanagement bril vertegenwoordigt. Zo zie je per object wat de slimste strategie is: handhaven, renoveren, afstoten of transformeren. Je kunt als het ware de knop iets meer naar links of naar rechts draaien om te zien welke assets dan in een ander segment vallen. Aan de achterkant maakt het dashboard hierbij gebruik van kengetallen over bijvoorbeeld bezetting/benutting, kosten voor verduurzaming, kostenniveaus en asset(boek)waarde in relatie tot locatie. Die kengetallen zijn door kostendeskundigen van TwynstraGudde bepaald op grond van tal van ervaringsgegevens.

  pbi

  Dashboard op maat

  Een Dashboard Assetstrategie is voor iedere organisatie anders. Elke asset eigenaar heeft namelijk andere wensen en andere data voorhanden. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar daardoor ook overweldigend. Het is onze ervaring dat er vaak al meer dan genoeg gegevens beschikbaar zijn om de eerste stappen te zetten. Zowel in Excel-bestanden als in bronnen als Planon, GIS of SAP. In feite is het dashboard dus een visuele laag bovenop bestaande informatie. Dat maakt het dashboard snel en makkelijk toepasbaar. Binnen twee weken maak je een eerste versie. In achtereenvolgende sprintsessies bepalen we in samenspraak hoe we het dashboard tot het niveau brengen zodat je het kunt gebruiken in je strategievorming. Daarin komen zaken als koppelingen met publieke data, real-time links met eigen systemen en datakwaliteit aan de orde.

  In dialoog met beslissers

  De meerwaarde van een Dashboard Assetstrategie is dat het de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming én van het assetmanagement verhoogt. Het faciliteert een gelijkwaardige dialoog tussen bestuurder en assetmanager. Bestuurders krijgen inzicht in de consequenties die beslissingen in het primaire proces kunnen hebben voor de assets van de organisatie. Assetmanagers kunnen op hun beurt onderbouwd laten zien in hoeverre een nieuwe bedrijfsvoering en nieuwe ambities nog past bij de assets die je hebt en welke aanpassingen nodig zijn om beter bij te dragen aan de strategie.

  Geïnteresseerd? Maak een afspraak voor een persoonlijke demo

  Als onderdeel van deze blogreeks bieden we nu een vrijblijvende, persoonlijke demo aan van het dashboard. In een halve dag gaan twee adviseurs van TwynstraGudde en jouw team aan de slag met een eerste mock-up versie van een Dashboard Assetstrategie. Aan het eind van de sessie heb je een beeld wat de waarde van een dashboard voor jouw strategisch proces kan betekenen én kunnen we inschatten hoe we het dashboard met je kunnen bouwen. Heb je hier interesse in? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen dan contact met je op voor het inplannen van een afspraak.

  Wil je het dashboard liever zelf proberen? Klik dan hier voor een demo dashboard die we samen met onze partner WeReportIT maakten.

  New call-to-action

  Blogreeks

  De beheerders van de fysieke leefomgeving hebben keuzestress. Zij moeten nu kiezen tussen de erfenissen uit het verleden, de opgaven van het nu en de uitdagingen van de toekomst. Bovendien volgen de veranderingen in de fysieke leefomgeving zich steeds sneller op.

  • In Nederland hebben we te maken met een grote vervangings- en renovatieopgave waar niet op is gebudgetteerd en waar bijna alle capaciteit en energie vanuit beheerorganisaties naar toe gaat.
  • Daarbij krijgen we te maken met steeds meer extremen, denk aan calamiteiten ten gevolge van klimaatveranderingen. Ook stelt de verduurzamingsopgave nieuwe en strengere eisen aan de manier waarop het beheer van de fysieke leefomgeving wordt uitgevoerd.
  • Er wordt verwacht dat de omgeving meer betrokken wordt bij het oplossen van de problemen in de fysieke leefomgeving, een partij kan problemen niet meer alleen oplossen.

  In deze blogreeks gaan wij in op deze taaie problemen en de keuzestress die dit de beheerders van de fysieke leefomgeving oplevert. We tonen daarvoor de gedrag- en rolverandering die dit van de beheerders vraagt en de instrumenten die ze hierbij kunnen inzetten.

  Andere blogs uit deze reeks:

   

  Ja, ik wil een persoonlijke demo

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen