Aanpak Gebiedsontwikkeling daadwerkelijk op gang brengen

Overheden moeten de handen ineenslaan met burgers, boeren, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars. Wij helpen de transformatie van het landelijk gebied met al die partijen op gang te krijgen. Als kwartiermaker of als project- en programmamanager.

Bepalen hoe je gaat samenwerken, is een spannend moment. Samen leg je investeringen en risico’s voor jaren vast. Wij ontwerpen regionale afsprakensets en geven advies over de juiste vorm van samenwerking. De basis is het gezamenlijk overeengekomen perspectief. De vorm van samenwerking kan variëren van een samenwerkingsovereenkomst of een gemeenschappelijke regeling tot een stichting of BV/CV. We richten de ontwikkelingsmaatschappij in, zorgen voor een passend bedrijfsplan en begeleiden de bestuurlijke samenstelling. Als kwartiermaker kunnen we in de startfase verantwoordelijkheid nemen en de weg effenen voor management en directie.

Programmamanagement

Het proces dat volgt is er één van lange adem, met meerdere activiteiten en belanghebbenden, ambitieuze doelstellingen en vaak een aanzienlijk budget. De programmamanager is de spin in het web: het gezicht naar buiten en de inspiratiebron naar binnen. Van een programmamanager wordt veel gevraagd. Hij of zij zorgt dat er een lerende en reflectieve omgeving ontstaat waar top-down beleidskaders en bottom-up initiatieven bij elkaar komen. Wij helpen om het programma een vliegende start geven, hetzij door zelf ad interim de rol van programmamanager te vervullen, hetzij een goede programmamanager te zoeken en/of te coachen.

Instrumentatie

Er zijn veel ideeën die onderdeel kunnen zijn van een nieuw perspectief. Zoals een klimaatadaptieve inrichting met herstel van natuur en biodiversiteit. Daarvoor moeten we de baten van natuurdiensten waarderen. Andere perspectieven zijn een goede ruimte-voor-ruimteregeling en een natuurcompensatiebank. Die kunnen als instrument dienen om tot een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting te komen. We helpen bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten zoals grondstrategieën, verdienmodellen en ecosysteemdiensten. In een Omgevingsvisie en een Nationaal programma landelijk gebied kunnen die worden verankerd.

Onze toegevoegde waarde

Onze adviseurs combineren inhoudelijke kennis met ervaring op het gebied van samenwerking, programmamanagement en projectmanagement. We zijn bekend met wetgeving en het politiek-bestuurlijke proces bij de overheid op alle niveaus en we hebben affiniteit met landbouw en natuur. Waar nodig zetten we specialistische kennis van andere adviseurs van TwynstraGudde in, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie, grondexploitatie, woningbouw, assetmanagement of risicobeheersing.

Het gezamenlijke resultaat

Alle betrokken partijen worden mede-eigenaar van een nieuwe strategie voor een concreet gedefinieerd gebied. Met een sterke uitvoeringsorganisatie, nieuwe instrumenten en nieuwe verdienmodellen ontstaat vervolgens versnelling. We zorgen voor een programma waarin de diverse projecten elkaar versterken. Zo wordt de transitie van een gebied stap voor stap werkelijkheid.

Verder praten?

Ben jij betrokken bij gebiedsontwikkeling en wil je de stap zetten van strategie naar uitvoering? Wij kunnen helpen de samenwerking in te richten en een programma van de grond te krijgen. Wil je weten wat wij kunnen doen? Vul dan hieronder je gegevens in of neem contact op met één van onderstaande adviseurs.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.