Blog 1 uit een reeks van 3 Context van je programma van groot belang

Er is veel ervaring in hoe je een programma beter en gestructureerder opzet. Het succes van programma’s is echter niet alleen afhankelijk van de aanpak, maar ook van de context waarin het programma wordt uitgevoerd.

Toegevoegd door Helmuth Stoop op 24 april 2020

Die context bestaat uit de organisatie(s) zelf en de hardnekkige kenmerken ervan die de organisatie uniek maken. Juist die kenmerken hebben grote invloed op hoe de mensen binnen een organisatie reageren op een programma. In deze blogreeks nemen we je mee in onze zoektocht, onze ervaringen en hoe wij het model in de praktijk toepassen.

Welke organisatiekenmerken zorgen er nu voor dat programma’s slagen of mislukken? Het KOMPAS© geeft je inzicht in welke kenmerken van je organisatie zorgen voor een succesvol programma, maar ook welke kenmerken mogelijke valkuilen vormen.

Organisatiekenmerken in de eigen taal van de organisatie

In gesprek met collega-adviseurs en medewerkers van overheidsorganisaties hebben wij hen gevraagd naar de plussen en minnen in organisaties voor het werken met programma's. Met in het achterhoofd de zes bekende organisatie-elementen: strategie, structuur, systemen, cultuur, personeel en managementstijl. Dit leverde een enorme variëteit op. Niet alleen aan kenmerken die positief of negatief inwerken op programma’s, maar ook in de formulering daarvan. Iedereen formuleert net weer iets anders.

‘Voor een goed programma moet er gelijkwaardigheid bestaan tussen de programmamanager en de opdrachtgever.’

Herkenbaarheid staat voorop

Als mensen in alle openheid met elkaar in gesprek gaan over die hardnekkige organisatiekenmerken, zie je welke een belemmerende rol spelen en welke een succesfactor zijn voor een programma.

En juist doordat mensen de eigen taal van de organisatie gebruiken, ontstaat herkenbaarheid en overeenstemming over de minnen en plussen. In de eigen formulering en met eigen begrip van de situatie. Daardoor kun je samen beter nadenken over hoe je een programma met zo min mogelijk gedoe passend kunt maken voor die organisatie. Dat is belangrijk, want een programma draaien is al moeilijk genoeg.

‘Klussen worden makkelijk programma genoemd, maar er is geen eenduidige taal en begrippenkader in de organisatie.’

Van barrière naar snelweg

Met het KOMPAS© willen we recht doen aan de variëteit aan organisaties en programma's. Elke organisatie - en elk programma - kent zijn eigen mix van plussen en minnen en van thema’s die wel of niet een rol spelen. Je maakt als het ware zelf de kaart waarop het kompas wordt gelegd. Zo zie je waar een lastige bergpas voor stagnatie kan zorgen of waar een snelweg ligt om mee te bewegen met de kracht van de eigen organisatie.

 

Met het KOMPAS© zie je waar je zwakke punten kunt oplossen, wellicht met behulp van de sterke punten van de organisatie. Uiteindelijk moet dat leiden tot een veel beter uitgevoerd programma.

kompas-klein

 

‘Belangrijk is dat iedereen beseft dat programmamanagement een hulpmiddel is en geen doel op zich.’

Tip: kijk buiten de kaders van het programma

Onze tip voor organisaties die succesvol willen werken met programma’s: kijk ook buiten de kaders van het programma zelf. Een belemmering kan ook zittten in de hardnekkige kenmerken van de eigen organisatie. Zo’n bredere blik kan een veel snellere en makkelijkere weg opleveren naar succes.

Indien je graag op de hoogte gehouden wilt worden van het vervolg op dit blog of als je vragen hebt hoe je het KOMPAS© zelf kunt toepassen in de praktijk, laat hieronder dan een bericht achter. Dit blog is tot stand gekomen in samenwerking met Theo van der Tak.

Lees ook de andere blogs in deze reeks:

Essenties van programmamanagement

In ons white paper ‘Essenties van programmamanagement’ beschrijven we welke thema’s relevant zijn bij het opzetten en managen van een programma. Het white paper is een compilatie van hetgeen in de afgelopen 25 jaar is bedacht, ontworpen en doorontwikkeld. De praktijk van programma’s is daarbij steeds de basis.

Download white paper 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.