Praktijkproef Amsterdam Procesevaluatie triple helix samenwerking Praktijkproef Amsterdam

Praktijkproef Amsterdam staat of valt met een succesvolle samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en wetenschap. TwynstraGudde zet met een bijzondere aanpak van de procesevaluatie partijen aan tot het voortdurend verbeteren van de samenwerking.

Praktijkproef Amsterdam is een grootschalige test met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Nergens ter wereld wordt intelligente technologie op het gebied van verkeersmanagement en reisinformatie op zo’n grote schaal getest in het dagelijks verkeer. Overheden, bedrijfsleven en wetenschap werken daartoe van strategisch tot operationeel niveau samen.

Bijzondere aanpak procesevaluatie

Het doel van de procesevaluatie is samengevat inzicht geven in de triple helix samenwerking, inclusief de organisatie en de uitvoering. De aanpak ervan is bijzonder. Er is niet gekozen voor een evaluatie die de situatie achteraf beoordeeld. In plaats daarvan volgt de procesevaluatie de samenwerking op de voet, vanaf de start tot het moment van besluitvorming over de volgende fase. De procesevaluatie maakt op meerdere momenten een foto van de samenwerking. De foto’s laten zien hoe de kwaliteit van de samenwerking wordt gewaardeerd en zoomen in op samenwerkingsvraagstukken die spelen.

'Zonder een goede onderliggende samenwerking kom je niet tot een structurele verbetering. Daarom is de procesevaluatie ook zo belangrijk'
Ronald Adams, projectmanager Praktijkproef Amsterdam

Samenwerking succesvol houden

De foto’s delen onze adviseurs met partijen in evaluatiebijeenkomsten; momenten om verhalen te delen, aandachtspunten en zorgen uit te diepen en naar oplossingen te zoeken. De procesevaluatie zet partijen op deze manier aan tot het voortdurend verbeteren van de samenwerking, zo laat het achter elkaar monteren van de foto’s zien. Een interventie die extra kracht krijgt door de aandacht die uitgaat naar het in kaart brengen van opgebouwde kennis én het laten beklijven van de lessen.

Wilt u uw samenwerking ook verbeteren en/of doorpraten over innovatieve mobiliteit, neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.