Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Praktijkproef Amsterdam Zuidoost Evaluatie ontwikkeling slim verkeersmanagement

  Hoe zorg je ervoor dat 180.000 bezoekers van de Toppers in Concert in de Amsterdam ArenA in een druk pinksterweekend snel en gemakkelijk bij hun concert zijn? Dat was de uitdaging voor Praktijkproef Amsterdam Zuidoost. TwynstraGudde geeft in een evaluatie inzicht in de resultaten en doet uitspraken over de toepasbaarheid in vergelijkbare situaties.

  Praktijkproef Amsterdam is een grootschalige test met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. In een bijzondere publiek-private samenwerking onderzoekt een consortium van bedrijven een innovatieve combinatie van reisadvies en intelligent verkeersmanagement tijdens evenementen in Amsterdam Zuidoost.

  Gedragskundige, verkeerskundige én organisatorische aspecten

  De aanpak van de evaluatie is erop gericht om inzicht te geven in zowel de gedragskundige en verkeerskundige aspecten van de proef (samen met MuConsult) als in de organisatorische aspecten van de publiek-private samenwerking. Informatie is onder meer verzameld via een vragenlijst op sociale media onder bezoekers, diepte-interviews met het consortium van bedrijven en de wegbeheerders, en observatie van de interactie in het Operationeel Mobiliteitscentrum Zuidoost. Ook is een analyse gemaakt van mogelijke businessmodellen.

  'De evaluatie – goed leesbaar en leerzaam – kan worden beschouwd als een cruciaal onderdeel van grootschalige, innovatie proeven met echte weggebruikers in het dagelijks verkeer.'
  Sebe Vogel, projectmanager Praktijkproef Amsterdam Zuidoost

  Goede resultaten

  De proef heeft goede resultaten opgeleverd. Op de aanrijroutes stonden kort voor het begin van de concerten geen files meer. En bezoekers die een reisadvies kregen en opvolgden, waren meer te spreken over de bereikbaarheid. Verder heeft de proef laten zien hoe in de praktijk publiek-privaat verkeersmanagement vorm te geven. Die kennis kan ook in vergelijkbare situaties worden toegepast. Als je het onze adviseurs vraagt, zijn twee belangrijke modules in de ‘gereedschapskist’ van Praktijkproef Amsterdam: de (systeem)technische basis voor verdergaande integratie van wegkant en in-car én de potentie van individueel reisadvies via onder meer sociale media en virtuele instrumenten op straat.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde heeft bewezen ervaring met experimenteel werken. We brengen leervragen en verwachtingen in kaart, helpen om continu te verbeteren en goed samen te werken, en geven inzicht in geboekte resultaten en geleerde lessen. We zijn thuis in de wereld van innovaties in slimme en duurzame mobiliteit en helpen om die vernieuwingen te verankeren.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen