Onderwijs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Onderwijs

Wicher Schönau

Onderwijsvastgoed: maak stappen met informatiemanagement

23-01-2018
reageer
Wicher Schönau

Onderwijsinstellingen worden zich steeds meer bewust van de voordelen van een goede vastgoedinformatievoorziening voor hun gebouwen. Dan valt er beter te sturen en kan het werk efficiënter worden uitgevoerd. Desondanks zijn er nog vele stappen te zetten.

Gemeenten Onderwijs

Balans binnen het vastgoedmanagementsysteem zorgt voor sturing

17-10-2017
reageer

In oktober 2016 verscheen het eerste deel van het Algemeen Rekenkameronderzoek naar het vastgoed van universiteiten. Daarnaast verscheen in het voorjaar van 2016 ook het themaonderzoek Huisvesting in mbo, hbo en wo van de Onderwijsinspectie. Vastgoed binnen onderwijsinstellingen zorgt na een aantal bouwfraudes voor veel politieke aandacht. Het themaonderzoek benoemt dat huisvesting nooit een doel op zich mag zijn of een middel in de concurrentiestrijd om de student. Het rekenkameronderzoek stelt dat inzicht in de risico’s van de vele vastgoedplannen mist, waardoor ad hoc sturing plaatsvindt en daarmee keuzes worden gemaakt die niet bijdragen aan de vastgestelde organisatiedoelen.

Huisvesting en vastgoed Onderwijs Assetmanagement Facility management Projectmanagement Projectbeheersing Strategievorming Risicomanagement Organisatieontwikkeling Aanbesteden en contracteren
Marcel van Bockel

Technologische innovatie in het hoger onderwijs om in de gaten te houden

19-09-2013
reageer
Marcel van Bockel

Ieder jaar brengt het New Media Consortium (www.nmc.org) het NMC Horizon Report uit. Onderdeel daarvan is een editie gericht op het hoger onderwijs. Onlangs verscheen NMC Horizon Report: 2013 Higher Education Edition. Hierin staat een aantal interessante trends beschreven voor het hoger onderwijs, met een focus op 6 technologische innovaties om in de gaten te houden.

Onderwijs Strategievorming ICT
Marcel van Bockel

Spelsimulatie aanpak complexe vraagstukken

15-07-2013
reageer
Marcel van Bockel

De Hogeschool Stoas Vilentum en Twynstra Gudde zijn bijna klaar met de ontwikkeling van de spelsimulatie Bureau BLOEI. Deelnemers aan de spelsimulatie stappen in de wereld van een bureau voor landschapsarchitectuur en gaan aan de slag met een complexe ontwerpopdracht. Ecologische Intelligentie (EI) staat hierbij aan de basis van hun aanpak.

Onderwijs Organisatieontwikkeling Samenwerken Strategisch omgevingsmanagement
Marcel van Bockel

Pittige taakstelling voor het onderwijs

04-06-2013
reageer
Marcel van Bockel

Op 30 mei 2013 heeft OCW in de voorstellen gepresenteerd om structureel € 200 miljoen te bezuinigen op het onderwijs. Ondanks dat de bezuiniging was aangekondigd, is het een pittige boodschap die hard aankomt. Alle genoemde euro’s reperesenteren ten slotte veel medewerkers die zich volop hebben ingezet voor een beter onderwijs in Nederland.

Onderwijs ICT Samenwerken Organisatieontwikkeling
Abonneren op Onderwijs