TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Organisaties weerbaar maken tegen ondermijning

  Georganiseerde criminaliteit kan overheden, organisaties en de samenleving als geheel ondermijnen. Via schijnwinkels, leegstaand agrarisch vastgoed en mazen in transportketens vermengt de onderwereld zich met de bovenwereld. Alleen een stevige, samenhangende en ketenbrede aanpak, waarin meerdere partijen samenwerken, kan een dam opwerpen. TwynstraGudde helpt overheden en organisaties georganiseerde en ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

  Drugslabs in kassen of boerenschuren, witwaspraktijken via belwinkels en nagelstudio’s, omkoping van douanebeambten op Schiphol en dumping van xtc-afval in de sloot. De  ondermijnende criminaliteit zorgt voor maatschappelijke onrust en schaadt het vertrouwen. Het probleem is, dat overheden en organisaties vaak niet precies weten hoe groot de risico’s zijn en waar zich die voordoen. Maar ondertussen doemen schijnconstructies op en vindt in sommige gevallen daadwerkelijk ondermijning plaats. Dat geeft een gevoel van onrust. Waar zitten zwakke plekken? Wat kun je doen? Voor een effectieve aanpak zijn steeds meer partners nodig. Niet alleen politie en Openbaar Ministerie, ook gemeenten, de belastingdienst en soms energiebedrijven en woningcorporaties. TwynstraGudde helpt om inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem. We versterken de samenwerking en helpen organisaties weerbaar te maken.

  cijfers-voor blog-01Meer inzicht in wat aan de hand is

  Voor een gerichte aanpak is zicht nodig op hoe ondermijnende criminaliteit in een specifieke omgeving tot uiting komt. Wat kun je zeggen over de aard en omvang? Welke gelegenheidsstructuren zijn er? Op welke aangrijpingspunten is een organisatie kwetsbaar en wat kunnen de gevolgen zijn? Wij doen onderzoek en komen daarmee tot antwoord op deze vragen. Dit is de start van een effectieve aanpak. Het helpt tegelijk om medewerkers bewust te maken van risico’s. Alleen al daardoor wordt een organisatie meer weerbaar.

  Steviger aanpak van ondermijning? Versterk kennis en capaciteit van gemeenten

  cijfers-voor-blog-02bOntwerpen van een effectieve strategie

  Een goede aanpak van ondermijning vraagt om een gedegen strategie. Welke positie heeft mijn organisatie in de aanpak van ondermijning en welke andere partijen heb ik nodig? Welke taken en bevoegdheden horen daarbij? Welke informatie mag je binnen de wet- en regelgeving wel en niet met elkaar delen? Al deze vragen zijn van belang voor een gezamenlijke strategie. Wij zoeken naar antwoorden en helpen daarmee zowel organisaties als samenwerkingsverbanden bij het ontwerpen van een goede strategie. We komen tot de juiste prioriteiten zodat een gerichte aanpak mogelijk is.

  Aanpak weerbaarder maken ondermijning-1-1

  cijfers-voor-blog-03bOndersteunen samenwerking en aanpak

  Om ondermijning goed aan te pakken, moeten veel partners hun werk op elkaar afstemmen. Wij ondersteunen de samenwerking, bijvoorbeeld in de rol van procesbegeleider of projectleider. Wij leveren niet alleen capaciteit, we voegen ook waarde toe. Onder andere door een combinatie van kennis op het vlak van veiligheid en kennis van samenwerking en organisatiekunde. Wij kennen de partners in het veiligheidsdomein en spreken hun taal.

  cijfers-voor-blog-04Zicht op wat werkt

  Een goede aanpak is niet statisch, maar beweegt mee met de ontwikkelingen. Daarvoor is zicht nodig op wat wel en niet werkt. Wat gaat goed en wat kan beter in de gekozen aanpak? Hoe verloopt de samenwerking tussen de verschillende organisaties? TwynstraGudde helpt bij het in kaart te brengen van de effectiviteit van een aanpak. We meten de resultaten en trekken er lessen uit. Deze lessen vertalen we direct naar de praktijk. Daarmee is de cirkel rond en wordt een organisatie of gebied steeds beter weerbaar tegen ondermijning.

  Waarom kiezen voor TwynstraGudde?

  De adviseurs van TwynstraGudde zijn specialist op het gebied organisatiekunde en samenwerking. We hebben brede ervaring met strategieontwikkeling, programma- en projectmanagement en evaluaties. Deze expertise koppelen we aan kennis van het veiligheidsdomein. In samenspraak met onze opdrachtgevers leveren we maatwerk.

  Ja, ik ben geïnteresseerd

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen