TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Regie krijgen bij het bouwen aan een Transitievisie Warmte

  Het Klimaatakkoord wijst gemeenten aan als regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Eind 2021 moet – zoals vastgelegd in het akkoord - de richtinggevende Transitievisie Warmte klaar zijn. Daarin is uitgewerkt welke wijken wanneer aardgasvrij verwarmd worden. Om tot die Transitievisie te komen moeten gemeenten om tafel met vastgoedeigenaren, netbeheerders, energieleveranciers, corporaties én de samenleving. Maar hoe voer je regie op dit uitdagende en complexe proces met zoveel verschillende stakeholders en belangen? Wij helpen je die regie te pakken.

  Onze aanpak in dit soort omvangrijke processen verloopt altijd stapsgewijs. Daarbij zijn betrokkenheid, duidelijkheid en participatie belangrijke uitgangspunten. Samen bouwen we een gedragen Transitievisie Warmte in vier stappen.

  Stap 1. Analyse omgeving

  Wij starten met een analyse van de omgeving, het speelveld. Met welke partijen hebben we te maken? Welke plannen hebben zij? Welke opties van aardgasvrij verwarmen zijn er? En wat zegt de start-analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving over alternatieve warmteopties? Wij stellen een stakeholder- en issueanalyse op en maken een opzet van het samenwerkingslandschap. En niet onbelangrijk: we bespreken hoe we bewoners op creatieve en aansprekende manier bij alle stappen kunnen betrekken.

  Stap 2. Dialoog aangaan

  Daarna gaan we letterlijk om tafel. We zetten deskundigen van de verschillende partijen bij elkaar om vakinhoudelijk en themagericht de dialoog aan te gaan en alle onderwerpen uit te werken. Zo kunnen we bijvoorbeeld de financiële issues verkennen, maar ook de technische zaken bespreken. Waar lopen we tegenaan? Waar zitten de win-win-factoren? Wat is onze gedeelde ambitie? Om deze dialoogfase vorm te geven zetten wij een aantal tools in, zoals joint fact finding, een beproefde aanpak om begrip te kweken en dezelfde taal te spreken. In deze fase worden de contouren van coalities zichtbaar, halen we input op vanuit de samenleving en betrekken wij het college en de gemeenteraad.

  Stap 3. Opstellen visie en routekaart

  Na de verkennende gesprekken verwerken wij de informatie uit de thema-tafels en stellen een routekaart op. Dit is een gezamenlijk visie over hoe we wijk-voor-wijk de Transitievisie Warmte uit kunnen voeren. De routekaart geeft ook de planning aan. Welke wijk is het eerst aan de beurt? Geeft de netbeheerder bijvoorbeeld aan dat in een wijk de aardgasleidingen toch al vervangen moeten worden, dan kan dat een reden zijn om in die wijk het eerst aan de slag te gaan. Een gezamenlijk afwegingskader helpt daarbij. We betrekken de samenleving, maar ook de gemeenteraad bij dit proces.

  Stap 4. Monitoring en evaluatie

  Nu de Transitievisie Warmte nagenoeg klaar is, bespreken we met betrokken partijen hoe we de visie gaan monitoren en evalueren. We maken afspraken met partijen hoe we elkaar blijven informeren. Want het visiedocument mag niet statisch zijn. Het beweegt mee met de ontwikkelingen en het uitvoeringsproces. Monitoring en evaluatie van de samenwerking horen er daarom nadrukkelijk bij. Alleen dan kom je tot een geoliede machine.

  Het resultaat

  Met onze stapsgewijze aanpak bieden we gemeenten houvast in het proces, leggen we verbindingen en ondersteunen door concreet aan de slag te gaan in de wijken. Daarmee bouw je samen met ons aan een gedragen Transitievisie Warmte en zorg je voor een goede start van de uitvoering. Alle mogelijke en benodigde samenwerkingen zijn verkend en gesmeed en de gemeente kan te allen tijde met het visiedocument in de hand de regie voeren en aanpassen. Want nogmaals: met onze procesaanpak zorgen we dat de samenwerking continu kan verbeteren. De Transitievisie Warmte legt een basis voor de wijkuitvoeringsplannen.

  Waarom kiezen voor TwynstraGudde?

  Veel partijen werken aan de inhoud en het opstellen van de Transitievisie Warmte. En dat is begrijpelijk, de inhoud moet kloppen. Maar de Transitievisie Warmte gaat alleen werken als partijen zich eraan verbinden en de samenleving mee kan doen. Het opstellen hiervan is voor ons het moment om partijen te binden en participatie met de samenleving vorm te geven. Hiermee wordt de basis gelegd voor een succesvolle uitvoering. En zorgen we ervoor dat deze transitie straks geen transitie meer is. Wij werken samen met partijen die inhoudelijke analyses kunnen maken. Wij spreken de taal van betrokken partijen, maar juist ook participatie van de samenleving is iets waar we goed in zijn.

  Sta jij voor de uitdaging Transitievisie Warmte te maken? En wil je hierover een keer met iemand van gedachten wisselen? Wij helpen je graag. Vul onderstaand contactformulier in en we nemen op korte termijn contact met je op.

  Cases

  Cases

  Ja, ik heb een vraag

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen