Blog 2 van 2 Vijf lessen over het creëren van draagvlak door Lean en veranderkunde te combineren

Als je Lean en veranderkunde combineert, krijg je hierdoor meer draagvlak bij je veranderopgave? In mijn vorige blog sprak ik over de Lean professionals van het kennisnetwerk Lean in de zorg (Lidz). Zij speelden de spelsimulatie de Kleuren Interventie Game (K.IN.G.). die door TwynstraGudde en Ochtendmensen werd begeleid. Zij gingen van start met een veranderopgave en hadden heel snel legio aan interventies bedacht om de opgave in beweging te krijgen. Wat later tot uiting kwam, was het effect van een aantal belangrijke veranderkundige inzichten. In dit tweede en laatste blog deel ik graag de belangrijkste leerpunten van de deelnemers.

Toegevoegd door Noëlle van den Boom op 16 maart 2021

De 20 deelnemers hebben in een dagdeel veel geleerd over de combinatie Lean en veranderkunde. Deze is essentieel. De belangrijkste vijf lessen op een rij.

Les 1: Lean en veranderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar

Je kunt een Lean veranderopgave niet uitvoeren zonder een verandermethodiek (van diagnose tot en met uitvoering interventies) toe te passen. De combinatie van Lean en veranderkunde zorgt voor meer duidelijkheid over de zowel de opgave als de betrokkenen. Dit leidt uiteindelijk tot passende stappen in het veranderproces. Laat het instrumentele denken van Lean niet te veel de boventoon voeren. Het is nuttig te blijven nadenken over vragen als: over welke verandering gaat het en welke veranderstrategie past hierbij? Continue bewust zoeken naar een balans tussen proces(vragen), de veranderopgave en de hierbij betrokken mensen.

‘Met name in een organisatie waar een menselijk maat gehanteerd wordt en ieders mening telt, is het kleurendenken de tool om een basis voor draagvlak te leggen. Zonder draagvlak, kun je LEAN/Agile/Scrum/SixSigma/Projectmatig werken en denken wat je wilt, maar het plan en de uitvoering daarvan zal wegzakken. Juist de combinatie met procesvragen maakt dat je succesvol kunt zijn in het leiden van de transformatie.’

Vijf lessen over het creëren van draagvlak door Lean en veranderkunde te combineren

Les 2: De mate waarin het proces met mensen te maken heeft, bepaalt hoe belangrijk het is om deze mensen ook vanuit veranderkundig perspectief mee te nemen

Zorg dus voor betekenis, begrip, en betrokkenheid. Het is belangrijk om aansluiting te vinden bij betrokkenen. Niet iedereen die werkt aan een veranderopgave heeft hier hetzelfde beeld bij. Laat staan dat ze beschikken over competenties om de (gewenste) rol in de verandering in te kunnen vullen. Welke competenties zijn er nodig? In staat zijn om tussen niveaus in organisaties een gezamenlijke taal te kunnen creëren. Weerstand weten te signaleren en om te buigen. Snel genoeg kunnen reflecteren op de ingezette interventies en zo nodig wisselen van aanpak met het kleurendenken in het achterhoofd.

‘Deze competenties zitten niet in ieders DNA. We hadden niet de juiste persoon kartrekker gemaakt van de verandering. Dit leidde tot mislukking.’

‘Denk goed na aan wie je de opdracht geeft en hoe je het team samenstelt. Je wilt verschillende smaken in het team hebben. Een goede combinatie tussen beschouwers en doeners.’

Les 3: Ga niet meteen na diagnose over tot actie

Misschien ben jij ook snel geneigd om over te gaan op uitvoeren van interventies. Het loont dit van het begin te beseffen en om tussentijds stil te staan. Maak een plan en reflecteer op wat je bereikt hebt met de ingezette acties. Neem daarin mee wat je ziet gebeuren bij anderen en bij jezelf.

‘Bij de interventie loont het om niet alleen te kijken naar de opdracht. De opdracht die je krijgt heeft ook een bijpassende veranderkleur, maar de mensen die betrokken zijn hebben dat net zo goed. Het loont om niet direct een interventie te willen doen die op alle aspecten aansluit. Het helpt wel om gericht te bepalen waar je op dat moment op wil gaan inzetten en wat daarvoor nodig is.’

Les 4: Wees je bewust van weerstand. Je krijgt mensen pas mee als je weerstand wegneemt.

Niet iedereen staat direct te springen als dingen anders moeten. Afhankelijk van de opgave, persoon, en voorkeursstijl gaat veranderen soms moeizaam. Gaan mensen niet met je mee? Dan is er sprake van weerstand, die zich op verschillende manieren kan uiten. Het is dus essentieel om de (aard van) de weerstand boven tafel te krijgen. Pas na het weghalen van weerstand zullen je interventies gericht op de veranderopgave werken.

Les 5: Iedereen heeft een voorkeur, ook jijzelf.

De mensen die je tegenkomt zijn allemaal verschillend. Ook hebben zij een eigen voorkeur voor het aangaan van een veranderingsproces. Wees je hiervan bewust en vergeet niet dat jij zelf ook één van deze personen bent. Jij bent zelf ook onderdeel van het proces. Wees bewust van je eigen rol, voorkeurskleur en hoe je dit toepast in het proces. Staar je niet blind op hoe je zelf zaken ervaart, maar kijk ook naar de andere betrokkenen.

Wil je weten welke voorkeursstijl jij hebt bij veranderen? Doe de kleurentest.

‘Mensen met andere voorkeurskleuren dan jijzelf worden enorm zichtbaar. De oordelen die je hierover hebt, zijn situationeel en hangen samen met de opdracht waar je voor staat. Reflecteer niet alleen op de opgave, het proces en de mensen waarmee je te maken hebt, maar reflecteer ook op jezelf en jouw rol voor het behalen van succes.’

Sta jij zelf ook voor een (verander)opgave en heb je de behoefte om te ervaren op welke wijze veranderkundige inzichten hier waardevol bij kunnen zijn? Dan is de Kleuren Interventie Game (K.IN.G.) iets voor. Laat dan hieronder je gegevens achter en ik neem snel contact met je op.

Lees ook het eerste blog in deze reeks terug 'Meer draagvlak en betrokkenheid bij jouw veranderopgave? Combineer Lean en veranderkunde'

Aan dit blog hebben meegewerkt: Kjeld Aji, Erasmus MC; Jenneke ter Stege, Cordaan; Daryl Goelamhaider, Zorggroep Almere en Sylvia Witter, coördinator Lidz, allen deelnemer aan de spelsimulatie. Dit blog is in samenwerking met Maurits Mares geschreven.

Heb je een vraag over jouw veranderopgave?

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.