Blog 2 van 2 Is projectmanagement in de zorg echt anders?

Recent organiseerde TwynstraGudde samen met de Stichting projectmanagement in de zorg een webinar. Het leverde een prachtig gesprek op met meer dan 100 professionals. Aan de hand van twee stellingen gingen panelleden én deelnemers in discussie om uiteindelijk met tips weg te ‘lopen’ om de kwaliteit van projectmanagement te verhogen. De discussie geeft ons drie inzichten.

Toegevoegd door Douwe Hatenboer op 4 maart 2021

De stelling ‘Is projectmanagement in de zorg anders dan in andere sectoren?’ leverde een geanimeerde discussie op. Maar, concluderend: is het in de zorg ook echt anders? Het antwoord: absoluut!

Unieke karakteristieken van de zorg

Allereerst benadrukten de deelnemers dat de zorg een andere taal spreekt dan andere sectoren. Wanneer een projectmanager deze taal niet machtig is, dan sta je meteen buiten spel. Zeker door direct te beginnen met termen als agile, prince2 of een waterval. De zorg typeert zich daarnaast door haar betrokken professionals. Professionals die gewend zijn direct te handelen en met de mouwen opgestroopt de projectkamer in lopen en vragen: ‘Wat moet ik doen?’. Tot slot kent de zorg een andersoortige hiërarchie. Er is gewoonweg niet één baas. Denk bijvoorbeeld aan duaal management: een medisch specialist vormt samen met een Manager bedrijfsvoering een resultaat verantwoordelijke eenheid. Balanceren in besluitvorming is acrobatiek.

Is projectmanagement in de zorg echt anders

cijfers-voor blog-01Terug naar het bierviltje

Maar wat moet of kun je met deze karakteristieken als projectleider? Het dwingt je, wellicht meer nog dan bij andere projecten, om eerst goed na te denken voordat je begint. En ook de zorgprofessionals in het team te verleiden hetzelfde te doen. De deelnemers concludeerden dat het echt niet direct een 50-pagina vullend document moet worden. Een biertje bestellen en aan de achterkant van het viltje het doel en resultaat schetsen kan een mooie eerste stap zijn.

cijfers-voor-blog-02bDuizend bloemen bloeien?

In de zorg willen we zoveel mogelijk ontwikkelingen stimuleren en daar projecten van te maken. Vanuit betrokkenheid doet eenieder graag mee! Toch levert het frustratie op als de energie uiteindelijk niet het gewenste resultaat oplevert of het project blijft hangen in stroperige besluitvorming. Wij concludeerden dat focus en een kritische houding voordat je start belangrijk zijn als tegenwicht voor de passie van medewerkers. Duizend bloemen laten bloeien is wellicht niet het beste idee.

cijfers-voor-blog-03bMeer aandacht voor implementatie

Tot slot vroegen deelnemers om aandacht voor de implementatie. Juist deze implementatie vraagt in de zorg extra inzet. De sector werkt ofwel geprotocolleerd of gaat uit van ter plekke handelen. Eén deelnemer benoemde het mooi: ‘zelfs innovatiegelden vanuit de overheid zijn gericht op ontwikkeling én niet op implementatie’. Besteed als projectleider nauwlettend aandacht aan de implementatiestrategie en betrek de juiste mensen. Samenwerken is belangrijk bij transities. Voorkom tegelijkertijd de Poolse landdag.

Eigenlijk vooral een onzinnige vraag

Aan het eind van het webinar konden wij het niet laten om toch nog eens kritisch naar de stelling te kijken. Is projectmatig werken in de zorg wel echt anders?

Met een stiekeme glimlach concludeerden wij twee dingen:

  • Dat projectmanagement wellicht toch niet zo anders is in de zorg. Overal zijn eigenwijze professionals, moeilijke besluitvorming en is de taal anders.
  • Afstand nemen en vanuit de helikopter naar projecten kijken, dynamieken noemen en stelling nemen, leverde in dit gesprek de waarde. Blijven reflecteren op je eigen handelen met scherpte en humor nemen wij in ieder geval mee!

Meer weten?

Heb je een vraag voor ons?

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.