Get Ahead of What’s Next... Internationale dialoog over de transitie van de energie-intensieve industrie

Afgelopen maand organiseerde TwynstraGudde met Cordence Worldwide, een internationaal management consultancy netwerk, in Rotterdam een conferentie over de verduurzaming van de industrie. Bedrijven uit negen verschillende landen gingen met elkaar en met vertegenwoordigers van de publieke en private spelers in het domein van de energie-intensieve industrie in gesprek over de uitdagingen die zij wereldwijd zien. Zij wisselden ervaringen uit en deelden inzichten over oplossingen om duurzame strategieën voor zware industrieën vorm te geven. 

Toegevoegd door Nico de Meester op 4 juli 2022

Hieronder delen we de drie belangrijkste lessen om tot duurzame strategieën te komen.

Les 1: Bespaar energie en grondstoffen door te optimaliseren

Hoewel de startsituatie tussen landen verschillend is (bijvoorbeeld de hoeveelheid fossiele elektriciteitsproductie of elektriciteitsproductie met nucleaire energie), werkt iedereen aan de volgende uitdaging: verminder het verbruik van fossiele energie door procesoptimalisatie, zet in op circulariteit van energie- en afvalstromen, stel verouderde assets buiten gebruik en zet in op nieuwe, duurzame assets. De consultants van Cordence Worldwide helpen hierbij met financiële en proces analyses om kansen te identificeren voor snel toepasbare oplossingen.

Les 2: Zet incrementele stappen richting verduurzaming met behoud van leveringszekerheid

Er is nog veel winst te behalen met het overstappen van sterk vervuilende energievoorziening en grondstoffengebruik naar een duurzame energievoorziening. Op die manier kan de leveringszekerheid van producten worden geborgd. De uitdaging is: transformeer bestaande en realiseer nieuwe assets op basis van hernieuwbare energieproductie (bijvoorbeeld wind, zon en waterstof) om het energiesysteem van de toekomst te creëren met behoud van leveringszekerheid.

Les 3: Doorbreek het kip-ei dilemma voor hernieuwbare oplossingen door ketensamenwerking

De moeilijkste stap is om naar een volledig duurzame energievoorziening en grondstoffengebruik in de industrie te gaan. Het toepassen van elektrificatie, waterstof, ammoniak en biogene producten is van groot belang. Er zijn grootschalige investeringen nodig voor de productie, transport, nieuwbouw en aanpassing van installaties. Een grote component is het vernieuwen van de infrastructuur voor transport en opslag door netbeheerders. De uitdaging is: stem investeringen in de verduurzaming van de industrie en de aanpassing van het energiesysteem met elkaar af. Daarbij zien we twee succesfactoren:

  • Publieke support voor infraontwikkeling en ketensamenwerking.
  • Corporate leadership voor krachtige besluitvorming over nieuwe investeringen.

Handvatten voor een integrale verduurzamingsstrategie

Industriële partijen staan voor de grote uitdaging om hun volledige waardeketen koolstofvrij te maken. Afhankelijk van het type industrie dat in een land dominant is, zullen de technische oplossingen verschillen.

Welke strategie echt geschikt is voor jouw organisatie zal afhangen van de mate van samenwerking tussen overheden, industrieclusters, bedrijven, netbeheerders en consumenten. Hiervoor zijn logische coalities en bedrijfsmodellen nodig die deze samenwerking stimuleren. De volgende drie sporen bieden handvatten voor een succesvolle energietransitie strategie:

  1. Omarm de staat van onzekerheid waarin we ons momenteel bevinden en zet niet in op één technologie of tactiek die ons door de energietransitie zal leiden.
  2. Investeer, ook al is er nog geen zekerheid over hoe de energietransitie eruit zal zien.
  3. Creëer een sterk ecosysteem van samenwerkende partners, waaronder overheidsinstanties, bedrijven, nutsbedrijven en eindgebruikers. Dit helpt om de onzekerheid te overwinnen en alle spelers in staat te stellen voorbereid te zijn op en klaar te zijn voor verandering.

Meer weten?

Ben je zoekende hoe je een succesvolle energietransitie strategie kunt implementeren of wil je meer weten wat wij doen en met wie wij samenwerken binnen Cordence Worldwide? Vul dan onderstaand formulier in en een van onze adviseurs neemt op korte termijn contact met je op.

Ja, ik heb een vraag

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.