TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks 6 van 6 Hoe ziet de procedure eruit? (IV)

  Als de ontwikkelfase succesvol wordt afgerond, kunt u doorgaan naar de commerciële fase. In deze laatste fase vindt uitrol plaats van het ontwikkelde product.

  Toegevoegd door Diana Paans op 12 mei 2017

  Fase 4: commerciële fase

  Als de ontwikkelfase succesvol wordt afgerond, kunt u doorgaan naar de commerciële fase. In deze laatste fase vindt uitrol plaats van het ontwikkelde product. Om de kans op succes in deze fase te vergroten adviseren wij om rekening te houden met het volgende:

  1. Businesscase

  economy-of-scaleAangezien de ontwikkelfase voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een investering betekent, is het van belang dat beide partijen in de commerciële fase die investering ‘terug kunnen verdienen’. Om de kans op succesvolle uitrol zo groot mogelijk te maken werkt u van tevoren – voor zover mogelijk – een businesscase uit. Dit kan ook een maatschappelijke kosten-baten analyse zijn. Welke opbrengsten of meerwaarde verwacht u van de innovatieve oplossing? Welke risico’s bent u bereid te nemen en hoeveel bent u bereid te investeren?

  Ook voor de opdrachtnemer werkt u een businesscase uit. Wat denkt u de opdrachtnemer aan het einde van het traject te kunnen bieden? Staat dat in redelijke verhouding tot de investering die hij dient te maken? U kunt ervoor kiezen de opdrachtnemer(s) in de ontwikkelfase meer (financieel) risico te laten dragen. Is er een redelijke kans dat opdrachtnemer dat terugverdient?

  2. Uitrol

  uitrolU maakt van tevoren afspraken met opdrachtnemer over de manier waarop de uitrol plaatsvindt. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat de opdrachtnemer voor een bepaalde tijd uw preferred supplier wordt, dat u een minimaal aantal producten afneemt, en/of dat u voor een bepaalde hoeveelheid af te nemen producten een lagere prijs betaalt dan andere partijen die het product willen kopen.

  "Het is van belang dat beide partijen in de commerciële fase de investering ‘terug kunnen verdienen’."

  3. Intellectueel eigendom

  intellectueeleigendomOok over de verdeling van het intellectueel eigendom maakt u afspraken. Hierin bent u relatief vrij. Vaak is het niet nodig en zelfs onwenselijk om het intellectueel eigendom volledig bij uzelf te leggen. Als de opdrachtnemer het intellectueel eigendom verkrijgt en daarmee de innovatie ook kan verkopen aan andere opdrachtgevers, is hij waarschijnlijk bereid om grotere risico’s te nemen. De wijze waarop het intellectuele eigendom wordt verdeeld heeft grote invloed op de mogelijke businesscase van de opdrachtnemer en zijn risico’s.

  Conclusie

  Het innovatiepartnerschap biedt opdrachtgevers nieuwe mogelijkheden voor het realiseren van innovatieve oplossingen voor hun vraagstukken. Opvallendste kenmerk van de procedure is de langdurige en intensieve samenwerking die opdrachtgever en opdrachtnemer(s) met elkaar aangaan. Het is daarom van belang dat u, voordat u aan de procedure begint, goed nadenkt over de manier waarop u deze samenwerking vorm wilt geven. Hoe wilt u het intellectueel eigendom verdelen? Hoe geeft u de gunningscriteria zo vorm dat een goede samenwerking wordt bevorderd? Welke afspraken maakt u over afname in de commerciële fase? De adviseurs van Twynstra Gudde hebben veel ervaring met het combineren van aanbestedingsstrategieën met samenwerkingsvraagstukken.

  Infographic

  Wij hebben de informatie uit deze blogserie samengevat in een infographic.

  infographic-innovatiepartnerschap

  Download Infographic

  Lees ook de andere blogs in deze reeks:

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen