Blogreeks 2 van 6 Wanneer zet u het innovatiepartnerschap in?

Het innovatiepartnerschap is een nieuwe aanbestedingsprocedure in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (in werking getreden per 1 juli 2016), bedoeld voor het in samenwerking met de markt ontwikkelen van producten, werken of diensten die nog niet bestaan of die nog een aanmerkelijke verbetering behoeven. Vraagstukken die om innovatieve oplossingen vragen zijn binnen de GWW-sector niet nieuw; denk aan energie-opwekkende wegen, intelligente verkeersmanagementsystemen of duurzamere dijken.

Toegevoegd door Ruud Schrauwen op 24 april 2017

In het eerste deel van de serie hebben we besproken wat het innovatiepartnerschap inhoudt. Daarin kwam al even aan de orde dat een innovatiepartnerschap vraagt om commitment en een investering, zowel in tijd als geld. De procedure zal dus niet in alle gevallen de voor de hand liggende oplossing zijn. In deze blog zetten we daarom een aantal punten voor u onder elkaar waarvan wij denken dat ze relevant zijn als u overweegt om een innovatiepartnerschap in te zetten.

Wanneer past het innovatiepartnerschap?

1. Extra stimulans voor markt

economy-of-scaleHet ontwikkelen van innovaties is relatief risicovol voor een marktpartij; ze vergen een investering in tijd en geld, succes is niet verzekerd en zelfs bij succes is afname niet verzekerd. Voor marktpartijen kunnen dit belangrijke belemmeringen zijn om in innovatie te investeren. Een innovatiepartnerschap kan een deel van deze risico’s afdekken. De procedure lijkt dan ook vooral geschikt voor de ontwikkeling van innovaties die marktpartijen niet uit zichzelf ontwikkelen omdat dit te risicovol is. U kunt daarbij denken aan innovaties met relatief hoge ontwikkelkosten of een lange terugverdientijd, maar ook aan specialistische producten of toepassingen waarnaar de vraag beperkt is.

2. Maatschappelijke baten

Een vergelijkbare redenatie kan worden gevolgd voor innovaties die voornamelijk maatschappelijke baten opleveren (en geen of nauwelijks financiële baten) of producten die zonder hulp van de overheid niet tot stand komen. De wens om te innoveren kan bijvoorbeeld voortkomen uit een politieke keuze voor het bereiken van bepaalde doelstellingen. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, preventie etc. In dergelijke gevallen kunt u als opdrachtgever zorgen voor een financiële prikkel die het aantrekkelijk maakt voor marktpartijen om in de innovatie te investeren.

"De procedure lijkt vooral geschikt voor de ontwikkeling van innovaties die marktpartijen niet uit zichzelf ontwikkelen omdat dit te risicovol is."

3. Economy of scale

Het innovatiepartnerschap vergt commitment in tijd en geld, en is dus geen ‘goedkope’ procedure. Omdat het bij een innovatiepartnerschap gaat om het ontwikkelen van een product, dienst of werk dat nog niet bestaat, ligt het voor de hand om een dergelijk traject in te zetten voor een innovatie die u meermaals kunt inzetten. Anders hebt u immers maar één keer profijt van de ontwikkelde innovatie. Als u echter investeert in een innovatie die u in meerdere projecten of programmabreed in kunt zetten, valt uw businesscase of maatschappelijke kosten-baten analyse waarschijnlijk gunstiger uit en kunt u de investering terugverdienen (in geld of in maatschappelijke baten).

4. Innovatie op maat

lampMet een innovatiepartnerschap hebt u de mogelijkheid een product te laten ontwikkelen dat precies aansluit bij uw wensen en randvoorwaarden. Deze wensen en randvoorwaarden geeft u mee aan de opdrachtnemers die het ontwikkeltraject ingaan en gedurende het traject hebt u op verschillende momenten de mogelijkheid om aan deze voorwaarden te toetsen. Na succesvolle afronding van het innovatietraject kunt u direct afspraken maken over inkoop van de innovatie. U krijgt daarmee een innovatie op maat.

Voor welke opdrachtgevers is het interessant?

In de bouw- en infrasector zien wij met name mogelijkheden voor professionele opdrachtgevers die herhaaldelijk soortgelijke opdrachten in de markt zetten. Professionele opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, NS en ProRail zijn partijen die een nieuw ontwikkeld product meerdere malen in zouden kunnen zetten. Daarnaast hebben deze partijen de financiële draagkracht om een dergelijk traject te doorlopen.

Infographic

Wij hebben de informatie uit deze blogserie samengevat in een infographic.

infographic-innovatiepartnerschap-1

Download Infographic

Lees ook de andere blogs in deze reeks:

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.