Mitros Vormgeven van een integrale onderhouds-organisatie

Mitros is een woningcorporatie met ruim 28.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein. Mitros heeft hoge ambities op het gebied van huurderstevredenheid en (gebouw)kwaliteit. Een van de projecten die bijdraagt aan het realiseren van de ambitie is het project Integraal Onderhoud.

Het project Integraal Onderhoud gaat over de manier waarop Mitros het onderhoud en de verbetering van de woningen organiseert. Mitros is er van overtuigd dat meer samenhang (integraliteit) in de onderhoudsorganisatie leidt tot een hogere huurderstevredenheid, optimalisatie van de vastgoedexploitatie en betere samenwerking met de markt. Aan TwynstraGudde is de vraag gesteld om Mitros te begeleiden in dit project.

De uitvoering

Het project is gestart met het uitvoeren van een analyse naar de wijze waarop het onderhoud is georganiseerd. Onder andere de processen, soorten onderhoud, budgetten, samenwerking en contracten met de markt waren onderwerp van analyse. Er is in deze fase ook extern gekeken: hoe voeren marktpartijen en andere woningcorporaties het onderhoud uit? Uit de analyse zijn diverse punten voor verbetering naar voren gekomen.

Op basis van de analyse is in een intensief proces met medewerkers gewerkt aan het invullen van deze verbeterpunten en daarmee aan het vormgeven van een nieuwe onderhoudsorganisatie. Hiervoor zijn diverse interviews en werksessies gehouden en zijn belangrijke interne stakeholders betrokken in een klankbordgroep.

Het resultaat

Het proces heeft geleid tot een voorstel voor een integrale onderhoudsorganisatie waarmee eenvoudiger en beter de afweging in de onderhoudsopgave gemaakt kan worden. De Directie en OR zijn gedurende het proces up-to-date gehouden en hebben beide positief geadviseerd over de voorgestelde integrale onderhoudsorganisatie.

De rol van TwynstraGudde

Het voorstel voor de nieuwe integrale onderhoudsorganisatie is tot stand gekomen in een zorgvuldig proces waarbij de organisatie intensief betrokken is. TwynstraGudde heeft dit proces, in samenwerking met Mitros, vormgegeven en begeleid. Door onze ervaring op het gebied van vastgoedmanagement en de inrichting van vastgoedorganisaties zijn wij in staat geweest Mitros te begeleiden, zowel op inhoud als op proces.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.