TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Mitros Vormgeven van een integrale onderhouds-organisatie

  Mitros is een woningcorporatie met ruim 28.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein. Mitros heeft hoge ambities op het gebied van huurderstevredenheid en (gebouw)kwaliteit. Een van de projecten die bijdraagt aan het realiseren van de ambitie is het project Integraal Onderhoud.

  Het project Integraal Onderhoud gaat over de manier waarop Mitros het onderhoud en de verbetering van de woningen organiseert. Mitros is er van overtuigd dat meer samenhang (integraliteit) in de onderhoudsorganisatie leidt tot een hogere huurderstevredenheid, optimalisatie van de vastgoedexploitatie en betere samenwerking met de markt. Aan TwynstraGudde is de vraag gesteld om Mitros te begeleiden in dit project.

  De uitvoering

  Het project is gestart met het uitvoeren van een analyse naar de wijze waarop het onderhoud is georganiseerd. Onder andere de processen, soorten onderhoud, budgetten, samenwerking en contracten met de markt waren onderwerp van analyse. Er is in deze fase ook extern gekeken: hoe voeren marktpartijen en andere woningcorporaties het onderhoud uit? Uit de analyse zijn diverse punten voor verbetering naar voren gekomen.

  Op basis van de analyse is in een intensief proces met medewerkers gewerkt aan het invullen van deze verbeterpunten en daarmee aan het vormgeven van een nieuwe onderhoudsorganisatie. Hiervoor zijn diverse interviews en werksessies gehouden en zijn belangrijke interne stakeholders betrokken in een klankbordgroep.

  Het resultaat

  Het proces heeft geleid tot een voorstel voor een integrale onderhoudsorganisatie waarmee eenvoudiger en beter de afweging in de onderhoudsopgave gemaakt kan worden. De Directie en OR zijn gedurende het proces up-to-date gehouden en hebben beide positief geadviseerd over de voorgestelde integrale onderhoudsorganisatie.

  De rol van TwynstraGudde

  Het voorstel voor de nieuwe integrale onderhoudsorganisatie is tot stand gekomen in een zorgvuldig proces waarbij de organisatie intensief betrokken is. TwynstraGudde heeft dit proces, in samenwerking met Mitros, vormgegeven en begeleid. Door onze ervaring op het gebied van vastgoedmanagement en de inrichting van vastgoedorganisaties zijn wij in staat geweest Mitros te begeleiden, zowel op inhoud als op proces.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen