Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Mitros Vormgeven van een integrale onderhouds-organisatie

  Mitros is een woningcorporatie met ruim 28.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein. Mitros heeft hoge ambities op het gebied van huurderstevredenheid en (gebouw)kwaliteit. Een van de projecten die bijdraagt aan het realiseren van de ambitie is het project Integraal Onderhoud.

  Het project Integraal Onderhoud gaat over de manier waarop Mitros het onderhoud en de verbetering van de woningen organiseert. Mitros is er van overtuigd dat meer samenhang (integraliteit) in de onderhoudsorganisatie leidt tot een hogere huurderstevredenheid, optimalisatie van de vastgoedexploitatie en betere samenwerking met de markt. Aan TwynstraGudde is de vraag gesteld om Mitros te begeleiden in dit project.

  De uitvoering

  Het project is gestart met het uitvoeren van een analyse naar de wijze waarop het onderhoud is georganiseerd. Onder andere de processen, soorten onderhoud, budgetten, samenwerking en contracten met de markt waren onderwerp van analyse. Er is in deze fase ook extern gekeken: hoe voeren marktpartijen en andere woningcorporaties het onderhoud uit? Uit de analyse zijn diverse punten voor verbetering naar voren gekomen.

  Op basis van de analyse is in een intensief proces met medewerkers gewerkt aan het invullen van deze verbeterpunten en daarmee aan het vormgeven van een nieuwe onderhoudsorganisatie. Hiervoor zijn diverse interviews en werksessies gehouden en zijn belangrijke interne stakeholders betrokken in een klankbordgroep.

  Het resultaat

  Het proces heeft geleid tot een voorstel voor een integrale onderhoudsorganisatie waarmee eenvoudiger en beter de afweging in de onderhoudsopgave gemaakt kan worden. De Directie en OR zijn gedurende het proces up-to-date gehouden en hebben beide positief geadviseerd over de voorgestelde integrale onderhoudsorganisatie.

  De rol van TwynstraGudde

  Het voorstel voor de nieuwe integrale onderhoudsorganisatie is tot stand gekomen in een zorgvuldig proces waarbij de organisatie intensief betrokken is. TwynstraGudde heeft dit proces, in samenwerking met Mitros, vormgegeven en begeleid. Door onze ervaring op het gebied van vastgoedmanagement en de inrichting van vastgoedorganisaties zijn wij in staat geweest Mitros te begeleiden, zowel op inhoud als op proces.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen