Boek Project Canvas

Beginnen aan een project is vaak spannend, een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen. Maar voor je het weet, ben je bezig met ingewikkelde plannenmakerij en met het (her)schrijven van allerlei dikke projectdocumenten. Dat kan ook anders!

Toegevoegd door Rutger Visser op 2 februari 2021

De auteurs van dit boek, Jo Bos (Jo Bos &Co), Theo van der Tak (DeLaBranche advies en alumnus TwynstraGudde) en Rudy Kor, hebben veel projectteams en hun opdrachtgevers geholpen bij de start van hun project. Wat zij in al die jaren geleerd hebben is ‘dat een goed begin het halve werk is’. Een geweldige open deur, maar deze wijsheid gaat nog steeds op.

De auteurs hebben gemerkt dat in de ‘improvisatie of preprojectfase’ er bij de betrokkenen vooral behoefte is aan een eerste beeld van het project en minder aan volledigheid. Het Project Canvas helpt hen daarbij! In dit boek beschrijven de auteurs hoe het Project Canvas snel en effectief in te zetten is in een project.

Helder beeld essenties project

Het Project Canvas is een hulpmiddel dat de projectleider en het team helpt om de hoofdlijnen zichtbaar te maken en te beoordelen of het project wel nuttig en haalbaar is. Het canvas bestaat uit 15 ‘vragen’ (de auteurs noemen dit elementen) waarbij het team de antwoorden vastlegt met ‘post-its’. Het ingevulde Project Canvas geeft een helder beeld van de essenties van het project. Het vormt de basis voor de beslissing van de opdrachtgever over het starten van het project. En als besloten is door te gaan, vormt het Project Canvas de basis voor het projectcontract, het projectplan of het projectinitiatiedocument (PID).

Het Project Canvas is één van de 99 interventies die uitgelicht wordt in Het Groot Interventieboek.

Bewust beweging creëren met interventies

Werkboek

Het boek is gebaseerd op onderwerpen die ook in andere aanpakken voorkomen. Het vernieuwende is de interactieve en pragmatische werkwijze van het opstellen van een eerste ‘plan’ en de visuele weergave ervan. Het boek is opgezet als werkboek: in de eerste hoofdstukken worden de 15 elementen kort toegelicht en bij elke toelichting staan een aantal hulpvragen die richting geven bij het gesprek over het beoogde project. Verder wordt in het boek aandacht besteed aan het creatieproces van het project canvas. Vanzelfsprekend wordt ook veel aandacht besteed aan de samenwerking in een team.

Het Project Canvas is enkele kernwoorden: interactie, co-creatie, visualiseren, motivatie, gemeenschappelijke taal, pro-activiteit, open dialoog, eigenaarschap en samenhangend beeld.

Bestellen

Het boek is te bestellen via de website van Managementboek.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.