TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Haarlem Professionalisering beheer maatschappelijk vastgoed in Haarlem

  Haarlem beschikt, net als veel andere gemeenten, over veel maatschappelijk vastgoed: honderden panden. De gemeente wil de prestaties van dit vastgoed verbeteren.

  TwynstraGudde heeft hiervoor een beleidskader opgesteld met concrete voorstellen en handvatten voor besturing. Vastgoed is voor de gemeente geen beleggingsobject, maar een middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. In het licht van de gemeentelijke ombuigingen is het dus urgent om ook te kijken naar de prestaties van dat vastgoed. Naast de eigen portefeuille gaat het daarbij om objecten waarin door de gemeente gesubsidieerde partijen zijn gehuisvest: in totaal circa 400 panden. De gemeente is daarmee de grootste vastgoedeigenaar in de stad. TwynstraGudde is gevraagd een kader op te stellen om de prestaties van dit vastgoed te verbeteren.

  Onze visie

  Maatschappelijk vastgoed is veelal verspreid in de gemeentelijke organisatie ondergebracht. Dat maakt de aansturing versnipperd en minder effectief. Om het beheer te professionaliseren is het echter niet voldoende om alleen de inzet van de vastgoedorganisatie te verbeteren. Ook de vraagkant (onderwijs, sport en jeugd, welzijn en dergelijke) moet onder de loep worden genomen. Een goed beheer van maatschappelijk vastgoed vergt een brede betrokkenheid en een dialoog tussen de vastgoedorganisatie, de gemeentelijke beleidsdiensten en het gemeentebestuur.

  Onze aanpak

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben een startnotitie opgesteld met daarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor beheer van maatschappelijk vastgoed. Met die startnotie als basis hebben we een aantal workshops binnen de gemeentelijke organisatie georganiseerd. Daarin zijn de deelnemers zich meer bewust geworden van de financiële impact van goed vastgoedbeheer. Er is een beeld ontstaan van het speelveld, de spelers en de spelregels bij vastgoedbeheer. Dit alles heeft geleid tot een coherent en gedragen voorstel voor een betere besturing van de vastgoedportefeuille. We hebben inrichtingsprincipes aangegeven waarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. De voorstellen hebben we gepresenteerd aan de betrokken wethouders en aan de gemeenteraad.

  Het resultaat

  Het resultaat is een kadernota met algemene inrichtingsprincipes voor de besturing van maatschappelijk vastgoed. We hebben antwoord gegeven op prestatieverbeteringen op het gebied van leegstand, inkoop, doorbelasting, vormen van beheer en subsidiebeleid. We hebben een concreet voorstel gedaan voor rolscheiding binnen de gemeentelijke organisatie, transparantie van kosten en subsidiestromen en sturing vanuit beleid.

  Waarom TwynstraGudde?

  Adviseurs van TwynstraGudde zijn in staat een brug te slaan tussen de vastgoeddiscipline en de verschillende sectordisciplines binnen een gemeentelijke organisatie. We zijn in staat de balans te vinden tussen de (zachte) beleidsterreinen van de sectoren en de (harde) technisch-financiële wereld van het vastgoed. Bovendien kunnen we effectief schakelen tussen uitvoerend niveau en bestuursniveau.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen