TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Regeling woningbouwimpuls versnelt woningbouw

  In Nederland is in de laatste jaren een behoorlijke krapte op de woningmarkt ontstaan. Om het tekort aan betaalbare woningen te helpen oplossen heeft het Rijk in 2020 de Regeling Woningbouwimpuls in het leven geroepen. Hiermee kunnen gemeenten financieel worden ondersteund om woningbouwprojecten te versnellen en de betaalbaarheid van woningen te vergroten. TwynstraGudde heeft de afgelopen periode ook haar steentje bijgedragen aan de Woningbouwimpuls. Zowel aan de aanvragende als aan de toetsende kant hebben we een rol gespeeld.

  Toegevoegd door Judith van Wijk op 1 juni 2021

  De Regeling Woningbouwimpuls heeft een totaal budget van € 1 miljard en is in meerdere tranches opgesplitst. De eerste en tweede tranche zijn inmiddels achter de rug. In de eerste tranche is € 336 miljoen aan in totaal 27 projecten toegekend en in de tweede tranche € 266 miljoen voor 30 woningbouwprojecten. Naar verwachting volgt aan het eind van de zomer van 2021 de vrijgave van de derde tranche. Gemeenten kunnen voor hun projecten dan (opnieuw) een aanvraag indienen.

  Aanvragen van een bijdrage

  Adviseurs van TwynstraGudde werken aan gebiedsontwikkelingsprojecten door het hele land, als project- of procesmanager, als kwartiermaker of als projectdirecteur. In 2020 hebben wij voor verschillende projecten succesvol meegewerkt aan de aanvraag voor een bijdrage uit de Regeling Woningbouwimpuls. Een succesvolle aanvraag kenmerkt zich in onze ogen vooral door:

  • Een strategische aanpak (welk project? welke scope? wat zit in de aanvraag?).
  • Een goede samenwerking tussen partijen.
  • Een grondige doorrekening van kosten en opbrengsten.
  • Een zorgvuldige politiek-bestuurlijke besluitvorming.

  Het opstellen van de aanvraag moet in onze ogen op projectmatige wijze worden georganiseerd; met extra aandacht voor details, uitvoerbaarheid en realiteit. De toegekende bijdragen helpen de realisatie van de   in de desbetreffende gemeenten te versnellen en helpen te betaalbaarheid van woningen te vergroten. Een enorme opsteker voor deze projecten!

  Regeling woningbouwimpuls versnelt woningbouw

  Toetsing van aanvragen

  In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties hebben onze financieel adviseurs tevens aanvragen voor de Regeling Woningbouwimpuls getoetst. In korte tijd werd veel van onze expertise gevraagd om het realiteitsgehalte van het ingediende publieke tekort te toetsen. We kregen heel diverse - vaak de complexere - projecten onder ogen, waarvoor binnen de beschikbare tijd diverse analyses uitgevoerd moeten worden. Te denken valt aan het toetsen van exploitatiebijdragen, het toetsen van profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid van toegerekende kosten en het beoordelen van de marktconformiteit. Ook geeft het een goed beeld van wat er momenteel In Nederland speelt op planeconomisch gebied. Door het toetsen van de aanvragen weten we wat belangrijk is bij het aanvragen van een bijdrage uit de Regeling Woningbouwimpuls. Te denken valt bijvoorbeeld aan de onderbouwing van de berekening die aansluit op de voorwaarden die door het ministerie gesteld zijn, een degelijke onderbouwing bij het kostenverhaal en een gedegen toelichting op de gehanteerde uitgangspunten.

  Derde tranche én de uitwerking van projecten

  Onze adviseurs staan voor jou klaar om je te adviseren over of te ondersteunen bij jouw aanvraag in de derde tranche. Niet alleen voor de organisatie van het proces om te komen tot een aanvraag, maar ook voor de ondersteuning bij de financiële aspecten hiervan. Heb je voor jouw project een bijdrage ontvangen uit de eerste of tweede tranche? Wij ondersteunen je graag bij de uitwerking van jouw project: bijvoorbeeld als project- of procesmanager, adviseur, planeconoom of financieel manager.

  Meer weten?

  Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij jouw aanvraag of uitwerking van je project? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen