Eén van de grootste oliemaatschappijen in de wereld Voorsorteren op duurzame mobiliteit

De private klant ontwikkelt lange-termijnscenario’s over de vraag naar energie. Duurzame mobiliteit speelt daarin een belangrijke rol. Samen met internationale partners heeft TwynstraGudde een beeld ontwikkeld van de impact van duurzame mobiliteit op de rol van de private klant in 2050.

Wat betekenen zelfrijdende auto’s voor de positie en de strategie van de private klant? Hoe hard gaan die ontwikkelingen? Om op de langere termijn mee te blijven doen in de top van energiebedrijven moet het bedrijf anticiperen op internationale trends. De private klant wil weten welke scenario’s daarvoor denkbaar zijn en vroeg externe partijen een ‘beeld van de wereld’ te schetsen. Het Amerikaanse consultancybureau North Highland vroeg het Chinese S Point en TwynstraGudde om input over de ontwikkelingen in respectievelijk Azië en de EU. Met behulp van de futuring methode hebben wij dit in kaart gebracht.

STEEP: vijf dimensies

In de gezamenlijke studie zijn trends geanalyseerd vanuit vijf dimensies: sociaal, technologisch, economisch, milieukundig en politiek. Ontwikkelingen op deze gebieden zijn geanalyseerd voor de jaren 2020, 2030 en 2050. Het is duidelijk dat de trend in Azië en de EU op veel punten verschillen van die in de VS. Juist daarom heeft de private klant hulp van externe partijen gevraagd.

TwynstraGudde heeft voor de situatie in Europa een analyse gedaan naar mogelijke hiaten in reeds uitgevoerde onderzoeken. Waar nodig hebben we aanvullend onderzoek gedaan naar belangrijke drivers voor verandering. We hebben sessies georganiseerd met belangrijke stakeholders om binnen de toekomstscenario’s mogelijke producten en diensten te definiëren.

Bewust van majeure gevolgen

Met een groep van afgevaardigden van elke businessunit van de private klant zijn de resultaten in twee sessies besproken. Belangrijk daarbij was bewustwording: hoe kunnen trends die nu nog klein zijn, op termijn van decennia majeure gevolgen hebben? Het resultaat is vastgelegd in een samenvatting van trends en kansen. De private klant beschikt hiermee over een visie voor korte, middellange en lange termijn met daarin de belangrijkste go/no-go momenten voor markten in de VS, de EU en Azië.

Cordence Worldwide

De samenwerking tussen de drie partners is tot stand gekomen vanuit het internationale partnership Cordence Worldwide, waar TwynstraGudde lid van is. Binnen de samenwerking hebben wij kennis van duurzame mobiliteit en energietransitie in Europa ingebracht. Daarbij is onze toegevoegde waarde dat we kennis vanuit diverse publieke en private sectoren samenvoegen om zo tot een brede visie te komen.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.