Ministerie van Infrastructuur en Milieu Innovatief tolsysteem dankzij goede samenwerking

Op twee nieuwe verbindingswegen in Nederland zal tol worden geheven. Hiervoor wordt nieuwe technologie ingezet, zodat de weggebruiker er geen hinder van ondervindt. OchtendMensen van TwynstraGudde begeleidt de samenwerking tussen de partners die hierbij betrokken zijn.

Het gaat om de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam en het project ViA15 tussen de A15 en de A12 ten zuidoosten van Arnhem. Beide projecten zullen omstreeks 2022 gereed zijn. De Tweede Kamer heeft met een speciale Tolwet bepaald dat beide verbindingen voor de eerstkomende 25 jaar tolwegen zijn.

Free-flow tolheffing met kentekenherkenning

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een programma opgezet om het tolsysteem te realiseren. Uitgangspunt is dat de verkeersdoorstroming door de heffing niet wordt gehinderd. Dus geen tolpoortjes, maar free-flow tolheffing op basis van kentekenherkenning. Bij dit systeem hebben veel overheidspartijen een rol: Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Centraal Justitieel Incassobureau en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het programma wordt daarom in samenspraak met deze ketenpartners uitgevoerd. Adviestalent (onderdeel van TwynstraGudde) vervult in opdracht van de ketenpartners de rol van programmasecretaris.

Samenwerking stroomlijnen

Free-flow op basis van kentekenherkenning wordt nu al toegepast bij trajectcontroles. Voor tolheffing is het nieuw. De ketenpartners moeten hun inbreng hierop aanpassen. Het is onze taak de samenwerking te stroomlijnen. We organiseren bijeenkomsten en werkgroepen rond belangrijke thema’s als techniek, veiligheid en privacybescherming. We zorgen voor een documentenstructuur, verslaglegging en tijdige informatie bij alle partners. Ook zijn we verantwoordelijk voor interne communicatie, stakeholdermanagement en de begeleiding van reviews.

Het resultaat voor de opdrachtgever

OchtendMensen is jong, fris en analytisch sterk. We brengen specifieke kennis in rond samenwerking en stakeholdermanagement. Vanuit TwynstraGudde beschikken we bovendien over expertise op andere relevante vakgebieden. Daardoor lukt het ons om ontwikkelingen daadwerkelijk in gang te krijgen. Het resultaat voor de opdrachtgever is een soepele samenwerking waarin de partners in hun kracht staan en doelstellingen maximaal worden gerealiseerd.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.