Strategievorming | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Strategievorming

Wij vinden dat er grenzen zijn aan datagedreven strategievorming. De big-data revolutie heeft het geloof versterkt dat alle managementbeslissingen onderbouwd moeten worden door feitelijke analyse. Maar zeker bij strategievorming en innovatie is analyse van historische gegevens ontoereikend. Net zoals behaalde resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst, is (data)onderzoek van gedrag van bijvoorbeeld klanten niet op voorhand voorspellend voor hun toekomstig handelen. Grote innovaties leiden juist tot ander klantgedrag en nieuwe klantervaringen. 

 Om nieuwe mogelijkheden en toekomsten voorstelbaar te maken is ‘unframing’ nodig: loskomen van de status quo en de heersende opvattingen over wat wel en niet haalbaar is. Strategievorming is ook werkelijkheidsvorming. Daarvoor is een nieuw ‘strategieverhaal’ (narrative’) onontbeerlijk, dat het oude verhaal, waarin mensen gevangen zitten, vervangt. De narratieve benadering van strategievorming sluit in onze ervaring zeer goed aan bij het vormen van een vernieuwend toekomstbeeld en het gezamenlijk betekenis geven aan de koers om daar te komen.

Lees hieronder meer meningen in onze blogs.

Stijn van Diemen

Context is King

03-09-2018
reageer
Stijn van Diemen

Altijd weer pogen wij grip te krijgen op de toekomst. Om steeds weer te constateren dat dat niet lukt. De vraag is, of dat erg is. Want onzekerheid is misschien wel onze beste kans op het ontwikkelen van een vernieuwende strategie.

Jaap de Heer

Dutch Water Sector Magazine: Twynstra Gudde leidt Bangladesh Deltaplan 2100

09-07-2018
reageer
Jaap de Heer

Een Nederlands consortium onder leiding van Twynstra Gudde werkt aan het Deltaplan Bangladesh 2100, om het land duurzaam klimaatbestendig te maken. Een spannende en unieke opgave, vanwege de breedte, diepgang en horizon. Het plan geeft antwoorden op de problemen van nu, maar anticipeert vooral ook op de lange termijn tot 2100. Adaptiviteit staat centraal. Dutch Water Sector Magazine heeft een interview met Jaap de Heer gepubliceerd over deze opdracht. Jaap is directeur van het consortium.

Stijn van Diemen

Uw toekomst is reeds begonnen

08-05-2018
reageer
Stijn van Diemen

Wie over zijn strategie gaat nadenken, zal al snel twee neigingen vertonen: opnieuw te beginnen en alomvattend te willen zijn. We vinden onszelf immers met graagte opnieuw uit. Maar de vraag is, of dat effectief is. En vooral: of het tot de juiste strategie leidt. Hoe hangen transitie en continuïteit eigenlijk met elkaar samen?

Huub Raemakers

Izore en Certe zorgen voor vrij baan consolidatie medische microbiologie

14-09-2017
reageer
Huub Raemakers

De medische microbiologie in Nederland is sterk versnipperd. Veel kleine medisch microbiologische laboratoria, zelfstandig of als onderdeel van een ziekenhuis, verzorgen de medische microbiologie. Laboratoria die meestal niet boven een omzet van 10 tot 15 miljoen euro komen.

Cure
Huub Raemakers

Laboratoria: de macht van het monster wordt digitaal en is nog nooit zo groot geweest

14-09-2017
reageer
Huub Raemakers

In veel sectoren bestaan vaste strategisch aannames over de werking van de eigen ‘markt’: de zogenaamde sectorlogica. Deze sectorlogica vormt de basis voor de strategie. Soms wordt deze logica echter doorbroken, veelal ingegeven door nieuwe technologische ontwikkelingen, met grote marktverschuivingen tot gevolg. De strategie gaat nog enige tijd uit van de oude sectorlogica, waardoor deze de organisatie precies de verkeerde kant op stuurt.

Cure
Huub Raemakers

‘Van 100+ naar vijf diagnostische centra’

14-09-2017
reageer
Huub Raemakers

Zorgadviseur Huub Raemakers maakte met bestuurder Harjan van Dam van Certe (medische diagnostiek) een verkenning van de diagnostische wereld in 2025 om de organisatie toekomstbestendig te maken. Artikel-LabInsights-Huub-Raemakers

Bram den Engelsen

Creatieve destructie in Dokkum: wie volgt?

24-01-2015
reageer
Bram den Engelsen

Dokkum schrijft opnieuw geschiedenis. Dit keer betreft het niet Bonifatius, maar ‘Sionsberg 2.0’. Het veelbesproken failliete Dokkumse ziekenhuis maakt plaats voor een nieuw concept. Dat bestaat uit huisartsendiensten, anderhalvelijnszorg, poliklinische diensten en dagverpleging, met veel aandacht voor multidisciplinaire ouderenzorg. De bevolking is enthousiast.

Strategievorming
Bram den Engelsen

Onzin over patiëntenkeuze

10-01-2015
reageer
Bram den Engelsen

“Patiënt kiest niet voor ‘beste’ ziekenhuis”. Deze kop, ontleend aan de site van het NIVEL, was de afgelopen week veelvuldig in het nieuws. Bedoeld als kernboodschap van een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) waarin de resultaten van een onderzoek worden beschreven. Met zo’n kop hoeven ziekenhuisbestuurders zich dus niet zo druk te maken over hun concurrentiepositie en vinden tegenstanders van marktwerking het gelijk aan hun zijde. Helaas is hier sprake van een vlag die de lading niet dekt.

Huub Raemakers

Lean Startup: een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van nieuwe business modellen in de VVT

01-09-2014
reageer
Huub Raemakers

Organisaties in de VVT hebben het zwaar. Bij een groot deel komt zelfs de continuïteit van (delen van) de onderneming in gevaar. Naast optimalisatie van de bestaande dienstverlening zullen nieuwe dienstverlening en nieuwe business modellen ontwikkeld moeten worden. Juist ook om de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen. En dat is niet eenvoudig wanneer de externe onzekerheden zich opstapelen. Oude strategie-instrumenten werken niet langer. Lean Startup wijst in een nieuwe richting.

Care Gemeenten Strategievorming Verandermanagement
Abonneren op Strategievorming