Projectportfolio Ruimte, Wonen en Economie

In een land waar ruimte schaars is en de ambities groot zijn geldt gebiedsontwikkeling als een complex werkveld met vele uitdagingen. Onze opdrachtgevers in de publieke en private sector zoeken de balans tussen maatschappelijke, politieke, planologische en financiële belangen en afwegingen. TwynstraGudde helpt hen daarbij. De adviseurs van TwynstraGudde begrijpen de dynamiek en complexiteit van gebiedsontwikkeling, van management tot advies, van strategievorming tot projecten naar uitvoering brengen.

Toegevoegd door Gregor Heemskerk op 11 januari 2023

De adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Van meer dan 8.000 nieuwbouwwoningen in de Zuidplas tot de herontwikkeling van terreinen van voormalige elektriciteitscentrales van ENGIE, van de ontwikkeling van stationsgebieden in Bilthoven, Woerden en Zwolle tot het financieel doorrekenen van de Omgevingsvisie in Almelo en van het opstellen van een uitvoeringsstrategie voor een warmtenet tot de selectie van marktpartijen en opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES).

Opdrachtgevers kiezen graag voor TwynstraGudde, omdat wij expertise van verschillende kennisgebieden in huis hebben en diverse markten bedienen. De kerncompetenties van TwynstraGudde – programmamanagement, samenwerkingskunde, veranderkunde en organisatiekunde – zetten wij in om ambities en ideeën haalbaar te maken en concreet uit te voeren. Zo zijn wij vaak al betrokken in de eerste fase van projecten, stellen gebiedsvisies en stedenbouwkundige plannen op, analyseren wij de financiële haalbaarheid (door onder andere business cases en grondexploitaties op te stellen), bedenken we ontwikkelstrategieën, brengen we overheid en markt bij elkaar, sluiten we anterieure overeenkomsten en zoeken we investeerders. Daarnaast brengen wij de projecten van plan naar uitvoering en ervaren we dus zelf wat in de praktijk werkt en wat niet.

Download nu het onderstaande boekje waarin wij een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven presenteren. Veel leesplezier!

portfolio adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie

 

Heb je een vraag aan ons?

Alle mensen

Heb je een vraag aan ons?

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.