Projectportfolio Ruimte, Wonen en Economie

In een land waar ruimte schaars is en de ambities groot zijn geldt gebiedsontwikkeling als een complex werkveld. Onze opdrachtgevers in de publieke en private sector zoeken de balans tussen maatschap-pelijke, politieke, planologische en financiële belangen. TwynstraGudde helpt hen daarbij.

Toegevoegd door Gregor Heemskerk op 4 augustus 2020

De adviesgroep Ruimte, wonen en economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven, van het stationsgebied in Zwolle en Woerden tot de herontwikkeling van terreinen van voormalige elektriciteitscentrales van ENGIE, van de Floriade in Almere tot het dorpshart van Soesterberg en van Brainport Industries Campus in Eindhoven tot de Greenport Duin- en Bollenstreek.

Opdrachtgevers kiezen graag voor TwynstraGudde, omdat wij expertise van verschillende kennisgebieden in huis hebben en diverse markten bedienen. Wij helpen ze om hun ambities en ideeën haalbaar te maken en concreet uit te voeren. Zo zijn wij vaak al betrokken in de eerste fase van projecten, stellen gebiedsvisies op, analyseren wij de financiële haalbaarheid (door onder andere business cases en grondexploitaties op te stellen), bedenken we ontwikkelstrategieën, brengen we overheid en markt bij elkaar en zoeken we investeerders. Daarnaast brengen wij de projecten naar uitvoering en ervaren we dus zelf wat in de praktijk werkt en wat niet.

Download nu het onderstaande boekje waarin wij een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven presenteren. 

Ruimte-brochure-downloaden-1

 

Alle mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.