Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Nieuws Programmamanagement waterstof ecosysteem Goeree Overflakkee

  TwynstraGudde verzorgt het programmamanagement van het regionale waterstof ecosysteem op het eiland Goeree Overflakkee (H2GO). Het doel van dit programma is het verkennen van de potentie van een groene waterstofeconomie op het eiland. Een brede samenwerking van de gemeente, lokale ondernemers, gerespecteerde kennisinstellingen, onderwijs, internationale spelers en inwoners onderzoekt de rol van groene waterstof in verschillende schaalbare deelprojecten. 

  Toegevoegd door Boris Berkhout op 2 februari 2023

  Deelnemers aan het H2GO Programma zijn ervan overtuigd dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Zowel in de energiehuishouding als in de verduurzaming van onze grondstoffen en daardoor ook in onze economie. In deze bijzondere samenwerking tussen markt, overheid en kennisinstellingen maken partijen zich sterk om de nationale uitrol van de waterstofeconomie te versnellen.

  Afstemmen vraag en aanbod

  Een waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee vraagt om de ontwikkeling van groene productie, goede distributie en opslag, en voldoende vraag naar waterstof. Zonder vraag geen aanbod, maar zonder aanbod ook geen vraag. Dat is één van de randvoorwaarden voor een robuuste waterstofketen.

  Bouwen aan robuuste waterstofketens

  Groene waterstofeconomie een stap dichterbij brengen

  Als programmamanager werken we de komende tijd aan het verbinden van de verschillende schakels in de waterstofketen (aanbod, transport en opslag van waterstof). Ook wordt verkend hoe het regionale waterstof ecosysteem aangesloten kan worden op de nationale waterstof backbone. Daarnaast wordt kennisdeling tussen de projecten gefaciliteerd. Hiermee brengen we de groene waterstofeconomie weer een stap verder en verbinden we de juiste partijen aan elkaar. Kijk op de website van H2GO voor meer informatie. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen