Nieuws Programmamanagement waterstof ecosysteem Goeree Overflakkee

TwynstraGudde verzorgt het programmamanagement van het regionale waterstof ecosysteem op het eiland Goeree Overflakkee (H2GO). Het doel van dit programma is het verkennen van de potentie van een groene waterstofeconomie op het eiland. Een brede samenwerking van de gemeente, lokale ondernemers, gerespecteerde kennisinstellingen, onderwijs, internationale spelers en inwoners onderzoekt de rol van groene waterstof in verschillende schaalbare deelprojecten. 

Toegevoegd door Arnoud van Waes op 2 februari 2023

Deelnemers aan het H2GO Programma zijn ervan overtuigd dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Zowel in de energiehuishouding als in de verduurzaming van onze grondstoffen en daardoor ook in onze economie. In deze bijzondere samenwerking tussen markt, overheid en kennisinstellingen maken partijen zich sterk om de nationale uitrol van de waterstofeconomie te versnellen.

Afstemmen vraag en aanbod

Een waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee vraagt om de ontwikkeling van groene productie, goede distributie en opslag, en voldoende vraag naar waterstof. Zonder vraag geen aanbod, maar zonder aanbod ook geen vraag. Dat is één van de randvoorwaarden voor een robuuste waterstofketen.

Bouwen aan robuuste waterstofketens

Groene waterstofeconomie een stap dichterbij brengen

Als programmamanager werken we de komende tijd aan het verbinden van de verschillende schakels in de waterstofketen (aanbod, transport en opslag van waterstof). Ook wordt verkend hoe het regionale waterstof ecosysteem aangesloten kan worden op de nationale waterstof backbone. Daarnaast wordt kennisdeling tussen de projecten gefaciliteerd. Hiermee brengen we de groene waterstofeconomie weer een stap verder en verbinden we de juiste partijen aan elkaar. Kijk op de website van H2GO voor meer informatie. 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.