TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Nieuws Ministerie op 100% groene stroom met Windpark Maasvlakte 2

  Rijkswaterstaat en Eneco hebben het contract getekend voor bouw, exploitatie en stroomafname van Windpark Maasvlakte 2. Het eerste windpark dat zonder subsidie wordt gebouwd. Volgens planning komt het park in 2023 in bedrijf. TwynstraGudde begeleidde het omgevingsmanagement en de aanbesteding van dit bijzondere project.

  Toegevoegd door Rutger Visser op 17 april 2020

  Er komt een nieuw windpark op de Maasvlakte in Rotterdam. Dit is tot stand gekomen door Rijkswaterstaat in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf en ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het park voorziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 25 jaar lang volledig van duurzame elektriciteit. Dit is het eerste windpark dat zonder subsidie wordt gebouwd. Dat is mogelijk omdat het Rijk zekerheid geeft door 25 jaar groene stroom af te nemen en de grote hoeveelheid wind op de Tweede Maasvlakte.

  Windpark Maasvlakte 2 behoort tot de grootste onshore windparken in Nederland. Het park krijgt 15 tot 25 turbines met een totaalvermogen van 100 tot 120 MW. Het project is geïnitieerd door Rijkswaterstaat op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Windpark Maasvlakte 2

  Bron: Pondera Consult

  Onze rol

  Om tot de beste oplossingen te komen, is gekozen voor een open aanbesteding. Marktpartijen werden uitgenodigd om in een dialoogteam samen te werken met Rijkswaterstaat aan duurzame en innovatieve oplossingen en te werken aan een uitvoeringsproces waarin risico’s goed worden beheerst. TwynstraGudde heeft het proces in de rol van secretaris van het dialoogteam begeleid. We waren aanspreekpunt voor gegadigden in de aanbesteding en we hebben het planologische traject met de bevoegde gezagen voorbereid. Lees ook de volledige casebeschrijving over ons werk. TwynstraGudde blijft het projectteam ondersteunen tot het verkrijgen van de herroepelijke vergunningen, naar verwachting begin 2021.

  Ondertekening

  Op 25 maart 2020 is de aanbestedingsprocedure succesvol afgerond door ondertekening van een contract tussen Eneco en Rijkswaterstaat. Eneco gaat het windpark bouwen en exploiteren volgens duidelijke kwaliteitscriteria. Rijkswaterstaat neemt gedurende 25 jaar de geproduceerde elektriciteit af. De verwachting is dat het windpark in 2023 gebruikt kan worden.

  Lees ook de andere berichting geven over de ondertekening van het contract.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen