Nieuws Ministerie op 100% groene stroom met Windpark Maasvlakte 2

Rijkswaterstaat en Eneco hebben het contract getekend voor bouw, exploitatie en stroomafname van Windpark Maasvlakte 2. Het eerste windpark dat zonder subsidie wordt gebouwd. Volgens planning komt het park in 2023 in bedrijf. TwynstraGudde begeleidde het omgevingsmanagement en de aanbesteding van dit bijzondere project.

Toegevoegd door Rutger Visser op 17 april 2020

Er komt een nieuw windpark op de Maasvlakte in Rotterdam. Dit is tot stand gekomen door Rijkswaterstaat in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rijksvastgoedbedrijf en ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het park voorziet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 25 jaar lang volledig van duurzame elektriciteit. Dit is het eerste windpark dat zonder subsidie wordt gebouwd. Dat is mogelijk omdat het Rijk zekerheid geeft door 25 jaar groene stroom af te nemen en de grote hoeveelheid wind op de Tweede Maasvlakte.

Windpark Maasvlakte 2 behoort tot de grootste onshore windparken in Nederland. Het park krijgt 15 tot 25 turbines met een totaalvermogen van 100 tot 120 MW. Het project is geïnitieerd door Rijkswaterstaat op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Windpark Maasvlakte 2

Bron: Pondera Consult

Onze rol

Om tot de beste oplossingen te komen, is gekozen voor een open aanbesteding. Marktpartijen werden uitgenodigd om in een dialoogteam samen te werken met Rijkswaterstaat aan duurzame en innovatieve oplossingen en te werken aan een uitvoeringsproces waarin risico’s goed worden beheerst. TwynstraGudde heeft het proces in de rol van secretaris van het dialoogteam begeleid. We waren aanspreekpunt voor gegadigden in de aanbesteding en we hebben het planologische traject met de bevoegde gezagen voorbereid. Lees ook de volledige casebeschrijving over ons werk. TwynstraGudde blijft het projectteam ondersteunen tot het verkrijgen van de herroepelijke vergunningen, naar verwachting begin 2021.

Ondertekening

Op 25 maart 2020 is de aanbestedingsprocedure succesvol afgerond door ondertekening van een contract tussen Eneco en Rijkswaterstaat. Eneco gaat het windpark bouwen en exploiteren volgens duidelijke kwaliteitscriteria. Rijkswaterstaat neemt gedurende 25 jaar de geproduceerde elektriciteit af. De verwachting is dat het windpark in 2023 gebruikt kan worden.

Lees ook de andere berichting geven over de ondertekening van het contract.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.