Blog Hoe pak je ondermijning in het buitengebied aan? Mét boeren natuurlijk!

De buitengebieden in Nederland zijn aantrekkelijk voor (drugs)criminelen. Er gebeurt van alles op het platteland. Van diefstal van dure agrarische machines en agrarische GPS-systemen, dumpingen van chemisch afval afkomstig van productie en opslag van (synthetische) drugs tot ondermijnende praktijken op bijvoorbeeld vakantieparken en industrieterreinen. Het buitengebied is groot en gemeenten hebben lang niet altijd zicht op wat er in hun gemeente afspeelt. Waar moet je überhaupt beginnen met het aanpakken van ondermijning in het buitengebied? Naast een heldere verantwoordelijkheid bij de overheid en brancheorganisaties dient vooral ook mét de boeren samengewerkt te worden. In dit blog leg ik uit waarom.

Toegevoegd door Sanne Groothuis op 9 oktober 2020

Van ondermijning spreken we wanneer criminelen – de onderwereld – de bovenwereld gebruiken voor bijvoorbeeld de productie van drugs of witwassen. Een voorbeeld is als een boer met een leegstaande schuur door criminelen benaderd wordt om in die schuur een hennepkwekerij te vestigen. Uit ons recente onderzoek naar drugscriminaliteit en ondermijnende effecten daarvan op boeren en tuinders blijkt de aantrekkingskracht voor criminelen om naar het platteland te vertrekken niet zozeer bij boeren en tuinders te liggen, maar in het algemeen bij leegstaande gebouwen op afgelegen locaties.

De weerbaarheid van actieve boeren en tuinders

Uit ons onderzoek blijkt dat boeren en tuinders met een actieve agrarische onderneming relatief weerbaar te zijn tegen dit type criminaliteit. Zij gebruiken hun boerenschuren en loodsen voor legale activiteiten of hebben een bedrijf dat zo vitaal is dat een leegstaand gebouw geen reden is om op verdachte voorstellen voor het verhuren van hun panden in te gaan.

 

Hoe pak je ondermijning in het buitengebied aan? Mét boeren natuurlijk!

Het wegnemen van leegstand

Schuren en loodsen in het buitengebied bieden gelegenheid voor drugscriminaliteit en de verwachting is dat steeds meer agrarisch vastgoed leeg komt te staan. In de regel geldt: hoe meer leegstaande schuren in het buitengebied, hoe meer ruimte en gelegenheid criminelen hebben om hun netwerk te vestigen. Er dient dus een structurele oplossing te komen om leegstand in het buitengebied aan te pakken. Het slopen van boerenschuren en loodsen of herbestemming ervan is inherent aan de aanpak van drugscriminaliteit op het platteland en het tegengaan van verloedering in het buitengebied.

Samen met boeren zorgen voor een vitaal platteland, vrij van ondermijning

Boeren en tuinders zijn goed op de hoogte van wat speelt en leeft in het buitengebied. Het is belangrijk dat zij als volwaardig partner worden gezien in de aanpak van drugscriminaliteit. Er dient aandacht te zijn voor de problemen en zorgen van boeren en tuinders, zodat zij zich door de overheid gehoord voelen. Op deze manier kunnen zij de overheid als volwaardig partner gaan zien en vertrouwen. De overheid moet, kortom, weer samen met boeren en tuinders in de geest van goed rentmeesterschap het gehele buitengebied beheren. Wij doen daarom een appel om actieve boeren en tuinders zodanig te benaderen als medestanders in de ambitie het platteland vitaal, leefbaar en vrij van ondermijning te houden.

Wat doet TwynstraGudde?

Bij TwynstraGudde gaan we in gesprek met de doelgroepen waar het écht over gaat. We vinden het belangrijk om niet over de boeren, maar mét de boeren te spreken over ondermijnende drugscriminaliteit. We helpen gemeenten, politie, omgevingsdiensten en anderen om met elkaar en met boeren een effectieve aanpak voor ondermijning op het platteland te ontwerpen en uit te voeren. Dat doen we aan de hand van empathisch onderzoek, met strategisch omgevingsmanagement, met een werkende programma-aanpak en vooral met kennis van het probleem en passie voor het creëren van een vitaal en veilig platteland

Meer weten over het onderzoek?

Meer weten over het onderzoek dat wij in opdracht van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) hebben uitgevoerd? Download hieronder het onderzoeksrapport ‘Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied. Over drugscriminaliteit en ondermijnende effecten daarvan op boeren en tuinders‘.

Naar het onderzoek

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.