TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog 3 lessen voor een regionale aanpak preventie vanuit de regionale energiestrategie

  Het recent gesloten Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) geeft een stevige impuls aan de samenwerking tussen de zorg, gemeenten en verzekeraars om in de regio tot stevige preventieprogramma’s te komen. Deze aanzet is essentieel om het zorginfarct te voorkomen als dat nog mogelijk is. ‘We moeten inzetten op preventie anders loopt de zorg helemaal vast’, aldus minister Kuipers. Maar de zorg kan het ook niet alleen oplossen, want de gezondheidsproblemen van patiënten ontstaan (vaak) buiten het zorgdomein. Kortom op de huidige voet doorgaan is geen optie vanwege de sterk stijgende kosten en de schaarste aan zorgpersoneel. Wat kunnen we, als zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraars, dan leren van transities in andere sectoren zoals de energietransitie?

  Toegevoegd door Thierry Franke op 21 maart 2023

  Wij kijken naar drie verschillen tussen de (regionale) organisatie van preventie en gezondheid en de (regionale) energiestrategie (RES).

  cijfers-voor-blog-01-2Maatschappelijke en bestuurlijke urgentie bij energietransitie is groter

  Met het GALA net getekend in februari van dit jaar, is het moeilijk om te zeggen dat de urgentie voor een gezond leven niet groot genoeg is. Toch zien wij dat bij de energietransitie de maatschappelijke en bestuurlijke urgentie groter is. Deze energietransitie is natuurlijk ook al veel langer onderweg. Media confronteren ons bijna dagelijks met de verstrekkende gevolgen van klimaatverandering: zeespiegelstijging, brandende bossen, water en voedseltekorten en steenkoolmijnen die nog steeds op plekken op de wereld geopend worden. Klimaatwetenschappers spreken zich ook steeds meer uit over de sombere toekomst die op ons afkomt als we nu niet sneller handelen. Daarnaast hebben respectievelijk de door Urgenda en Milieudefensie gewonnen klimaatzaken tegen de Staat en Shell een onmiskenbare invloed gehad op de bestuurlijke urgentie voor de energietransitie.

  Vanuit de zorg, gezondheid en preventie zien we een toenemende, maar minder grote maatschappelijke urgentie. Media rapporteren over de arbeidstekorten in de zorg maar de berichtgeving leidt niet tot eenzelfde urgentie als bij het klimaat. Ook zijn er geen rechtszaken gewonnen tegen bijvoorbeeld de tabaksindustrie, alcoholproducenten, fastfoodketens of de Staat voor het in algemene zin onvoldoende beschermen van de gezondheid van de Nederlander die tot dezelfde maatschappelijke impact hebben geleid als de klimaatzaken. De bestuurlijke urgentie blijft achter door een lagere urgentie bij kiezers.

  3 lessen voor een regionale aanpak preventie vanuit de regionale energiestrategie

  cijfers-voor-blog-02-2Versplintering van de regionale samenwerking bij preventie

  Voor zowel het Klimaatakkoord als het Nationaal Preventieakkoord en GALA volgt de uitwerking van de regionale akkoorden op het sluiten van de landelijke akkoorden. Hierbij is men in de regio vrij om zelf een schaalgrootte voor de regionale akkoorden te kiezen. Zo zijn er voor de energietransitie 30 regionale energiestrategie (RES) regio’s gekomen. RES Regio’s zijn samenwerkingsverbanden van de provincie, (meerdere) gemeenten, waterschappen en netbeheerders. Hiertegenover staan meer dan 200 lokale of regionale preventieakkoorden. Het verschil in schaalgrootte van de lokale akkoorden is opvallend. Het is mogelijk dat verschillende opgaven samenwerking op een andere schaalgrootte vragen. Een valkuil voor sterk lokale schaalgrootte bij de preventieakkoorden, is dat op heel veel plekken in Nederland het wiel opnieuw moet worden uitgevonden.

  cijfers-voor-blog-03-2De RES Regio’s stellen concretere doelen en kennen wettelijke kaders

  Eén van de centrale doelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord is 35 terawattuur (TWh) duurzaam opgewekte energie in 2030. Elk van de RES Regio’s geeft aan hoeveel zij kunnen bijdragen aan deze 35 TWh. Iedere regio heeft een plan ingediend waarin beschreven staat hoe ze samenwerken en hoe ze hun deel van deze doelstelling realiseren, waaronder het aanwijzen van (ruimtelijke) gebieden voor duurzame opwek. Bijvoorbeeld de RES Regio Arnhem-Nijmegen heeft als doelstelling om 1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken met een juiste verhouding zon-/windproductie.

  Daarnaast zijn er procesafspraken gemaakt over de verdeling van duurzame warmtebronnen, de participatie van alle betrokkenen en bestuurlijke afspraken om samen te werken in de RES. Om snelheid te maken en te behouden zetten de RES’en in op intensieve monitoring van de doelen, zowel de concrete duurzame opwekdoelen alsook de voortgang op de minder hardere afspraken voor bijvoorbeeld warmte en participatie in projecten. Elke regio zet deze monitor op in samenwerking met het nationale programma RES (NP RES), waarbij de RES elke 2 jaar wordt herijkt door middel van een voortgangsrapportage of RES 2.0.

  Wat is één terawattuur en op welke manieren kun je zoveel elektriciteit opwekken?

  • Dat kan met 69 windturbines (met een vermogen van 6,5 MW).
  • Of met 1.052 hectare zonneveld.
  • Of met 308.000 woningen met zonnepanelen.

  Het Nationaal Preventieakkoord en GALA bevatten doelstellingen gericht op een kansrijke start, het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik, overgewicht en een gezonde generatie in 2040. Het wisselt of de doelen zo concreet zijn als het voorbeeld van de 35 TWh doelstelling van het Klimaatakkoord. Regionale preventie en gezondheidsakkoorden bevatten ook minder concrete dan wel zelfs niet meetbare doelstellingen in vergelijking met de doelen van de energietransitie. De monitoring van de voortgang van de preventieakkoorden wisselt. Het RIVM geeft aan dat voor de korte termijn er een focus is op procesresultaten dan wel dat er nog niet vastgesteld is wat er gemeten moet worden of hoe dat gedaan wordt. Bovendien is er ook geen wettelijke verankering van gezondheidsdoelen zoals die er bijvoorbeeld voor CO2 uitstoot wel is. Ondanks dat er een breed draagvlak is voor wettelijke gezondheidsdoelen.

  Leerpunten vanuit de energietransitie

  Het is natuurlijk zo dat er ook bij de RES Regio’s er voldoende discussies en knelpunten zijn en niet altijd alle regio’s op schema liggen om de doelen te behalen. Eigenlijk net als bij de preventie. Toch kunnen we wel van deze transitie leren. Onze leerpunten voor samenwerkingen op het gebied van GALA vanuit de ervaringen van de energietransitie zijn:

  cijfers-voor-blog-01-2Gezondheid en preventie moeten aan zowel maatschappelijke en bestuurlijke urgentie winnen.

  cijfers-voor-blog-02-2De regionale samenwerkingen en aanvragen in opvolging van het GALA worden nu opgezet en het is van belang om scherp de juiste schaalgrootte te kiezen en een breed draagvlak te creëren zowel maatschappelijk als bestuurlijk voor het gezamenlijke doel en ieders inzet daarin.

  cijfers-voor-blog-03-2De uitdaging voor de samenwerkende organisaties bij GALA in de regio is om tot meetbare doelen en monitoring te komen.

  Wij werken graag mee aan de uitwerking van het GALA met het opzetten en begeleiden van (regionale) netwerken gericht op preventie en gezondheidsbevordering. Wij helpen door organisaties die willen samenwerken zowel binnen en buiten de zorg te verbinden. Wij zijn heel benieuwd hoe jij over deze lessen denkt en of je nog andere lessen ziet die we van andere transities kunnen leren. Ik ga hier graag met je over in gesprek.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen