Experimenteel werken Een experiment reflectief monitoren en lerend evalueren

Monitoren en evalueren zijn onlosmakelijk verbonden aan een experimentele aanpak. Het helpt om af en toe even stil te staan. Dat geeft richting. Je krijgt scherp zicht op wat werkt en wat niet werkt. Pas dan boek je leerwinst die tot blijvende veranderingen in je organisatie en in werkprocessen kan leiden.

De toegevoegde waarde en de uitkomsten van een experiment zijn soms lastig te meten. De resultaten zijn soms indirect, vooraf niet precies te voorspellen of lastig uit te drukken in meetbare eenheden. Daarom vraagt een experimentele aanpak om een ander soort monitoring dan het klassieke ‘meten is weten’. De essentie van een experiment is dat je ervan leert. De focus van monitoring en evaluatie moet dus liggen op de mate waarin dit inderdaad het geval is. Niet alleen door te volgen of er binnen het experiment vernieuwende ideeën en oplossingen voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken ontstaan. Maar ook of deze ideeën en oplossingen breder toepasbaar zijn. Is er voor deze bredere toepassing voldoende aandacht? Want pas dan ontstaat versnelling.

Al werkende reflecteren en leren

TwynstraGudde helpt om de leerwinst van een experiment in beeld te brengen en ten volle te benutten. Door al werkende te interveniëren, houden we de samenwerking vitaal en boeken we voortgang. Binnen een experiment zorgen we steeds weer voor nieuwe stappen en tussen experimenten zorgen we voor kennisdeling. We kijken naar de leerstijl van mensen en maken de lessen deelbaar in woorden en in ervaringen. Je kunt tussentijds verantwoording afleggen en bijsturing wordt mogelijk.

  • Reflectief monitoren
    We geven de monitoring vorm en geven er uitvoering aan. We zorgen voor inzicht in én reflectie op voortgang en tussenresultaten. Ook stimuleren we dat tussentijds geleerd wordt (wat gaat goed, wat kan beter). Als dat nodig is, vindt bijsturing plaats of worden accenten verlegd.
  • Lerend evalueren en werkingsmechanismen in beeld brengen
    We brengen feiten en ervaringen in beeld en maken inzichtelijk wat de werkenden bestanddelen van het experiment zijn. Dit doen we samen met betrokkenen en doelgroepen. Bij het valideren en duiden van analyses en het presenteren van de conclusies maken we gebruik van vernieuwende werk- en rapportagevormen.

Leren op drie niveaus

Wij halen de relevante leerwinst op en maken de vertaalslag naar processen, werkwijzen, organisaties en samenwerkingsverbanden. We hebben ervaring hoe je dat goed doet. En juist door de link te leggen met werkprocessen en organisaties, zorgen we ervoor dat de leerwinst ook wordt verankerd.

Ja, ik ben geïnteresseerd

Cases

Cases

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.