Citadel Vastgoed Toekomstbestendige portefeuillestrategie

De financiële en economische crisis heeft voor assetmanagers verstrekkende gevolgen gehad. Terwijl aan de ene kant de waarde van het vastgoed daalde gingen financiers steeds hogere eisen stellen.

Foto: Patrick Tomasso

Bovendien zijn de eisen en wensen van gebruikers veranderd. In deze turbulente context wilde Citadel Vastgoed een verbeterplan voor haar vastgoedportefeuille ontwikkelen.

De opdracht

TwynstraGudde kreeg de opdracht om voor Citadel een portefeuillestrategie op te stellen die toekomstbestendig was én rekening hield met de financiële taakstellingen die door banken worden opgelegd.

Het probleem

Onder druk van de financiële crisis was de verhouding tussen vreemd vermogen en de (markt-)waarde uit balans geraakt. Als gevolg daarvan eisten de verstrekkers van vreemd vermogen dat Citadel die verhouding zou herstellen en dat leningenportefeuille zou worden afgebouwd.

De aanpak

Na een analyse van de situatie heeft TwynstraGudde gekozen voor een drieledige aanpak met drie doelstellingen: ten eerste, het verhogen van het rendement van de gebouwen door te investeren, te herbestemmen of af te stoten. Ten tweede: het verbeteren en efficiënter maken van de organisatie. En ten derde: het verhogen van de klanttevredenheid door te investeren in beter klantmanagement.

Waarin onderscheide de aanpak zich?

TwynstraGudde kent de vastgoedbranche diepgaand en benchmarkt de sector al jaren. Daardoor hebben wij een goed beeld van hoe de ideale organisatie eruit ziet en weten wij welke processen binnen een organisatie moeten worden ingevuld door hoeveel mensen. Daarnaast voeren wij regelmatig onderzoek naar de wensen van gebruikers van kantoorpanden. Die kennis hebben wij onlangs omgezet in een nieuwe NEN-norm: de NEN 8021 ‘Gebruiksprestatie van kantoren’. Deze maakt het mogelijk om eenvoudig een match te maken tussen de aanbieder en de (potentiële) gebruiker van het pand. Met name onze focus op de gebruiker onderscheidt ons van andere partijen zoals makelaarskantoren.

Resultaat

Vanuit onze kennis van de kantoormarkt en de verwachtingen omtrent het gebruik konden wij voor elk gebouw een specifiek advies geven. Door alle opties te verwerken in een analysemodel stelden wij Citadel in staat om de verschillende scenario’s te vergelijken. Het meest optimale scenario inclusief vijfjarig stappenplan is vervolgens gepresenteerd aan de financiers. Nadat deze akkoord waren gegaan is het plan overgenomen in het beleid. De verbeteringen leveren uiteindelijk een gezondere portefeuille op die ruimte biedt voor versnelde aflossingen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.