Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Citadel Vastgoed Toekomstbestendige portefeuillestrategie

  De financiële en economische crisis heeft voor assetmanagers verstrekkende gevolgen gehad. Terwijl aan de ene kant de waarde van het vastgoed daalde gingen financiers steeds hogere eisen stellen.

  Foto: Patrick Tomasso

  Bovendien zijn de eisen en wensen van gebruikers veranderd. In deze turbulente context wilde Citadel Vastgoed een verbeterplan voor haar vastgoedportefeuille ontwikkelen.

  De opdracht

  TwynstraGudde kreeg de opdracht om voor Citadel een portefeuillestrategie op te stellen die toekomstbestendig was én rekening hield met de financiële taakstellingen die door banken worden opgelegd.

  Het probleem

  Onder druk van de financiële crisis was de verhouding tussen vreemd vermogen en de (markt-)waarde uit balans geraakt. Als gevolg daarvan eisten de verstrekkers van vreemd vermogen dat Citadel die verhouding zou herstellen en dat leningenportefeuille zou worden afgebouwd.

  De aanpak

  Na een analyse van de situatie heeft TwynstraGudde gekozen voor een drieledige aanpak met drie doelstellingen: ten eerste, het verhogen van het rendement van de gebouwen door te investeren, te herbestemmen of af te stoten. Ten tweede: het verbeteren en efficiënter maken van de organisatie. En ten derde: het verhogen van de klanttevredenheid door te investeren in beter klantmanagement.

  Waarin onderscheide de aanpak zich?

  TwynstraGudde kent de vastgoedbranche diepgaand en benchmarkt de sector al jaren. Daardoor hebben wij een goed beeld van hoe de ideale organisatie eruit ziet en weten wij welke processen binnen een organisatie moeten worden ingevuld door hoeveel mensen. Daarnaast voeren wij regelmatig onderzoek naar de wensen van gebruikers van kantoorpanden. Die kennis hebben wij onlangs omgezet in een nieuwe NEN-norm: de NEN 8021 ‘Gebruiksprestatie van kantoren’. Deze maakt het mogelijk om eenvoudig een match te maken tussen de aanbieder en de (potentiële) gebruiker van het pand. Met name onze focus op de gebruiker onderscheidt ons van andere partijen zoals makelaarskantoren.

  Resultaat

  Vanuit onze kennis van de kantoormarkt en de verwachtingen omtrent het gebruik konden wij voor elk gebouw een specifiek advies geven. Door alle opties te verwerken in een analysemodel stelden wij Citadel in staat om de verschillende scenario’s te vergelijken. Het meest optimale scenario inclusief vijfjarig stappenplan is vervolgens gepresenteerd aan de financiers. Nadat deze akkoord waren gegaan is het plan overgenomen in het beleid. De verbeteringen leveren uiteindelijk een gezondere portefeuille op die ruimte biedt voor versnelde aflossingen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen