Podcast BNR – Nieuw Nederland Polderen in De Peel

In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In acht afleveringen gaan we dieper in op de complexe ruimtelijke vraagstukken waar gemeenten mee te maken hebben. De vierde aflevering gaat over de landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis.

 

Toegevoegd door André Schaminée op 28 februari 2022

In hoogveengebied De Peel zijn de spanningen tussen natuur en landbouw goed voelbaar. Het is een veelzijdig gebied met waterberging voor de aanpak van droogte, ruimte voor recreatie en ambities voor natuurherstel. Rondom het natuurgebied liggen van oudsher veel melkveebedrijven. Zij veroorzaken stikstofuitstoot, maar horen ook bij het landschap en de gemeenschap.

Is het mogelijk om de boeren voor de gemeenschap te behouden én herstel van het hoogveen te realiseren? In deze aflevering duikt Maarten Bouwhuis in de complexe opgaven die in De Peel samenkomen en laat hij zien hoe vanuit verschillende kanten aan oplossingen wordt gewerkt.

HubSpot Video

 

Een toekomst waarin agrarisch ondernemerschap en een vitale natuur hand in hand gaan vraagt het nodige van alle betrokkenen. Slimme experimenten en een goede samenwerking tussen boeren, ondernemers, natuurbeheerders en -beschermers, ambtenaren en bestuurders is noodzakelijk. Wij begeleiden, als onafhankelijke partij, alle partijen hierbij. We hebben kennis van organisatiekunde en samenwerken en zijn gewend aan het werken in een maatschappelijk, bestuurlijk en politiek gevoelige omgeving. We begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied.

Lees ook:

Neem contact op met één van deze experts

Alle mensen

Neem contact op met één van deze experts

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.