N.V. Het Havengebouw Amsterdam Professioneel vastgoedmanagement bij Het Havengebouw Amsterdam

Het Havengebouw Amsterdam is verantwoordelijk voor de exploitatie van Het Havengebouw. Een schitterend pand aan het IJ, centraal gelegen in het hart van Amsterdam met een panorama over zowel de haven als de stad.

Foto: Stuart Frisby

Om het beheer verder te professionaliseren besluit de N.V. om het vastgoedmanagement van Het Havengebouw aan te besteden. TwynstraGudde wordt gevraagd dit proces te begeleiden.

Professioneel vastgoedmanagement is van belang voor de exploitatie en de rendementsdoelstellingen van commercieel vastgoed. Daarbij staan zowel de belangen van de eigenaar als die van huurders centraal en fungeert de vastgoedmanager als verbindende schakel. Met de nieuw op te stellen overeenkomst voor vastgoedmanagement wil de N.V. dit belang nog beter borgen.

"Professioneel vastgoedmanagement is van belang voor de exploitatie en de rendementsdoelstellingen van commercieel vastgoed."
Thijs van der Spil, senior adviseur bedrijfsvoering en vastgoed

Opstellen van de vastgoedmanagementovereenkomst

Samen met onze opdrachtgever specificeren wij de voor het vastgoedmanagement te verrichten activiteiten en de wijze waarop daarover aan de N.V. wordt gerapporteerd. Daarnaast adviseren wij over de prijsstelling en faciliteren besluitvorming richting de keuze voor een marktpartij. Nadat een geschikte marktpartij is gevonden stellen wij tevens de vastgoedmanagementovereenkomst op en onderhandelen met de opdrachtnemer over te ontvangen vergoedingen en de tarifering van meerwerk.

Verzakelijking vastgoedmanagement

Het resultaat? Een onafhankelijk en transparant proces van aanbesteden met een verdere professionalisering en verzakelijking van het vastgoedmanagement als gevolg. TwynstraGudde heeft N.V. Het Havengebouw Amsterdam gedurende dit proces begeleid.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.