Kennedy Van der Laan Onderzoek naar nieuwe huisvesting

Kennedy Van der Laan is een advocatenkantoor met een sterke maatschappelijke betrokkenheid.

Dat blijkt onder meer uit de keuze voor de locatie waar het kantoor zich tien jaar geleden vestigde. Niet aan de Zuidas, maar in het Amsterdamse Westerpark, destijds een buurt met de nodige achterstanden. Recent rees de vraag of het tijd was om uit te kijken naar nieuwe huisvesting.

De opdracht

Toen de contractperiode voor het kantoorpand tegen zijn eind liep, vroeg Kennedy Van der Laan zich af of dit pand nog steeds voldeed. Om een gefundeerde keuze te maken vroeg het kantoor aan TwynstraGudde om in kaart te brengen wat de dieperliggende behoeften en wensen van het kantoor en haar medewerkers waren.

Het probleem

Net als bij andere sectoren volgen de ontwikkelingen zich in de advocatuur in snel tempo op. De rechtspraak verandert, er wordt steeds meer gedigitaliseerd en processen worden integraal. Daarnaast had het kantoor het vermoeden dat de nieuwe generatie medewerkers de voorkeur gaf aan een andere manier van werken. Omdat Kennedy Van der Laan bovendien de ambitie heeft om de komende jaren licht te groeien, was genoeg reden om de huisvesting grondig tegen het licht te houden.

De aanpak

Wij begonnen met een onderzoek naar de organisatie zelf. Wat waren haar drijfveren en ambities? Hoe zag de bestaande manier van werken eruit en hoe zou deze zich naar verwachting ontwikkelen? En wat zouden de optimale werkomstandigheden daarvoor zijn? De uitkomst van deze inventarisatie was een Kwalitatief Programma van Eisen (conform NEN 8021). Op basis daarvan hebben wij verschillende andere kantoorlocaties geanalyseerd en beoordeeld. Tot slot hebben wij de meest kansrijke opties uitgewerkt in een businesscase waarbij de consequenties voor financiën, organisatie, kwaliteit en risico’s in beeld zijn gebracht. Op basis van de resultaten is tenslotte een advies gegeven over de meest passende optie voor de organisatie was.

Waarin onderscheidde de aanpak zich?

Bij traditioneel vastgoedadvies gaat de adviseur (meestal een makelaar) op basis van een oppervlakkige inventarisatie direct op zoek naar aanbod dat geschikt is voor de opdrachtgever. In plaats daarvan koos TwynstraGudde ervoor om eerst de dieperliggende behoeften en wensen van het kantoor te onderzoeken. Door die zorgvuldig in kaart te brengen kregen wij – en daarmee de opdrachtgever – een kristalhelder beeld van de werkelijke behoefte en konden wij op basis daarvan een weloverwogen advies geven.

Resultaat

Ons onderzoek leverde een aantal verrassende inzichten op. Ten eerste bleek dat ook de jongere medewerkers de huidige manier van werken bijzonder op prijs stelden. De voor de advocatuur typische werkstructuur waarbij senior advocaten jongere advocaten de kneepjes van het vak leren, bleek nog steeds van grote waarde. Daarnaast werd duidelijk dat het bestaande gebouw in veel opzichten voldeed en dat verhuizen waarschijnlijk zou leiden tot hogere kosten. De uitkomst was dat er voor Kennedy Van der Laan geen prangende reden was om te verhuizen en dat het kantoor ook de komende vijf tot tien jaar naar volle tevredenheid op de huidige locatie zou kunnen opereren.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.