TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Bedrijfsterrein Delfweg – écht klantvolgend ontwikkelen

  Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Delfweg in Noordwijkerhout komt 8,6 hectare grond voor agrarische handel en export op de markt. Dit biedt bedrijven in de Bollenstreek de mogelijkheid om te groeien; iets wat voorheen niet mogelijk was.

  De eis van de eerste ondernemer was binnen een half jaar te kunnen starten met bouwen. Deze uitdaging is geslaagd, dat is pas écht klantvolgend ontwikkelen. En er zijn meer geïnteresseerden.

  De Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door kwalitatief hoogwaardige bollengrond, waar telers al jaren op werken. Deze grond is zo waardevol dat tot nu toe planologisch geen medewerking werd verleend aan plannen die ten koste gaan van bollengrond. Bedrijven hadden daardoor echter geen ruimte voor groei. Met de komst van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is daar verandering in gekomen.

  'Snelheid gekoppeld aan zorgvuldigheid in de context van ingewikkelde en omslachtige ruimtelijke ordeningsprocedures is een bijzondere combinatie. Hier is dat gelukt.'
  Onno Zwart – directeur Greenport Ontwikkelingsmaatschappij

  Dit regionale ontwikkelbedrijf heeft onder meer tot doel bedrijventerrein Delfweg te ontwikkelen als clusterlocatie voor handels- en exportbedrijven. De ontwikkeling van het bedrijventerrein gaat ten koste van bollengrond. Echter wordt door GOM bollengrond elders in de streek gecompenseerd. Per saldo gaat er dus geen bollengrond verloren.

  Projectmanagement

  GOM heeft de opdracht om het bedrijventerrein integraal te herontwikkelen: van verwerving tot en met de uitgifte van de grond. Erwin Uil van TwynstraGudde is als projectmanager aangesteld om dit ontwikkelproces te leiden. Daarbij speelt, naast het aspect van verwerven van gronden, ook de invulling van het planologisch kader. Het stedenbouwkundig plan moet worden gemaakt, civieltechnisch worden uitgedacht en worden gerealiseerd. Dit alles komt samen in een businesscase.

  Een aantal gevestigde agrarische bedrijven aan het woord in onderstaande video over het succes van deze herontwikkeling.

  De meerwaarde van TwynstraGudde

  Erwin Uil, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij TwynstraGudde, heeft kennis en ervaring in huis om alle aspecten van dit complexe project integraal te managen. Daardoor is het mogelijk snel te schakelen en in te spelen op continue veranderingen. Er zijn onderlinge verbanden gelegd waardoor optimalisatie is bereikt. Eind 2013 werd duidelijk dat de eerste ondernemer zich op Delfweg wilde vestigen, mits de grond binnen een half jaar kon worden geleverd. Deze deadline is gehaald: in krap een half jaar van uitwerkingsplan tot en met levering van een bouwrijp bedrijfskavel. Dat is pas écht klantvolgend ontwikkelen. Inmiddels hebben meer bedrijven interesse getoond.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen