TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Borne DBMO-contract multifunctionele accommodatie Borne

  In de gemeente Borne is voorzieningencluster De Veste op 15 juni 2015 opgeleverd: een cluster met een basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een negen meter hoge sporthal en multifunctionele ruimten.

  Foto: Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen architecten

  Met een DBMO-contract is maximale kwaliteit binnen een vaststaand budget gerealiseerd. TwynstraGudde heeft de realisatie van initiatief tot en met nazorg en de start-up van de beheerfase begeleid.

  De opdracht

  De gemeente Borne wilde als regieorganisatie marktpartijen maximaal verantwoordelijk maken voor het nieuwe voorzieningencluster. De gemeente heeft het initiatief genomen en heeft vooraf een bepaald budget beschikbaar gesteld, maar bleef verder op afstand. De markt moest zorgen dat er een plek komt waar volop interactie is tussen gebouw en omgeving: een goed functionerend en flexibel gebouw dat de eindgebruikers naar eigen inzicht kunnen gebruiken. Met deze uitgangspunten wilde de gemeente een DBMO-contract aangaan: design, build, maintain en operate in één contract met een looptijd van 30 jaar. TwynstraGudde was verantwoordelijk voor de programmering, de aanbesteding, de contractering en de verdere begeleiding van initiatief tot en met nazorg.

  Onze visie

  Om de kennis en creativiteit van de markt maximaal te benutten en marktpartijen in staat te stellen de meeste toegevoegde waarde te leveren, is tijdens de Europese aanbestedingsprocedure een goede dialoog essentieel: een dialoog met de toekomstige gebruikers, de gemeente, de wijkraad en diverse experts. Het budget is een gegeven. Marktpartijen kunnen dus alleen op kwaliteit concurreren. Dat maakt een transparant proces mogelijk dat bij de inschrijvers het beste naar boven haalt.

  De aanpak

  In de voorbereiding hebben onze adviseurs gesproken met alle stakeholders om de wensen en eisen helder te krijgen. In overleg met de gemeente is daarmee een budget bepaald. Het project is Europees aanbesteed. Drie geselecteerde consortia hebben hun ideeën uitgewisseld met eindgebruikers, gemeente en experts. Na selectie kon het winnende consortium direct aan de slag met het uitwerken van het voorlopig ontwerp. Door deze aanpak is zeer efficiënt omgegaan met de tijd van alle betrokken partijen. Het initiatief is nog slechts één keer in het college besproken: bij het aangaan van het DBMO-contract.

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  Het ontwerp én de visie op het toekomstige gebruik waren belangrijke selectiecriteria. Het winnende consortium bleek in staat om binnen het meegegeven budget aanvullende wensen te realiseren. Er is niet gekozen voor de goedkoopste bouwoplossing, maar voor de oplossing met de hoogste kwaliteit over een termijn van dertig jaar. Financiële prikkels voor het consortium zijn ingebouwd door garantiestellingen vooraf en door het consortium bijvoorbeeld verantwoordelijk te maken voor het energieverbruik door middel van een zogenaamde energievolumegarantie. Dit betekent dat het consortium een garantie afgeeft voor het maximale energiegebruik van het gebouw. Bij overschrijding, moet het consortium dit zelf betalen.

  De meerwaarde van TwynstraGudde

  Vanaf de initiatieffasen tot en met de periode van nazorg en de start-up van de beheerfase waren wij sparringpartner voor de interne projectleider van de gemeente. Wij combineren daarbij kennis van complexe bouwprocessen met gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Wij denken kritisch mee, coachen waar nodig en laten vrij waar mogelijk. Op deze manier hebben de eindgebruikers veel inspraak, maar houdt de gemeente grip op de projectkaders.

  Bekijk een virtual reality tour
  deVestVR

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen