Gemeente Borne DBMO-contract multifunctionele accommodatie Borne

In de gemeente Borne is voorzieningencluster De Veste op 15 juni 2015 opgeleverd: een cluster met een basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een negen meter hoge sporthal en multifunctionele ruimten.

Foto: Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen architecten

Met een DBMO-contract is maximale kwaliteit binnen een vaststaand budget gerealiseerd. TwynstraGudde heeft de realisatie van initiatief tot en met nazorg en de start-up van de beheerfase begeleid.

De opdracht

De gemeente Borne wilde als regieorganisatie marktpartijen maximaal verantwoordelijk maken voor het nieuwe voorzieningencluster. De gemeente heeft het initiatief genomen en heeft vooraf een bepaald budget beschikbaar gesteld, maar bleef verder op afstand. De markt moest zorgen dat er een plek komt waar volop interactie is tussen gebouw en omgeving: een goed functionerend en flexibel gebouw dat de eindgebruikers naar eigen inzicht kunnen gebruiken. Met deze uitgangspunten wilde de gemeente een DBMO-contract aangaan: design, build, maintain en operate in één contract met een looptijd van 30 jaar. TwynstraGudde was verantwoordelijk voor de programmering, de aanbesteding, de contractering en de verdere begeleiding van initiatief tot en met nazorg.

Onze visie

Om de kennis en creativiteit van de markt maximaal te benutten en marktpartijen in staat te stellen de meeste toegevoegde waarde te leveren, is tijdens de Europese aanbestedingsprocedure een goede dialoog essentieel: een dialoog met de toekomstige gebruikers, de gemeente, de wijkraad en diverse experts. Het budget is een gegeven. Marktpartijen kunnen dus alleen op kwaliteit concurreren. Dat maakt een transparant proces mogelijk dat bij de inschrijvers het beste naar boven haalt.

De aanpak

In de voorbereiding hebben onze adviseurs gesproken met alle stakeholders om de wensen en eisen helder te krijgen. In overleg met de gemeente is daarmee een budget bepaald. Het project is Europees aanbesteed. Drie geselecteerde consortia hebben hun ideeën uitgewisseld met eindgebruikers, gemeente en experts. Na selectie kon het winnende consortium direct aan de slag met het uitwerken van het voorlopig ontwerp. Door deze aanpak is zeer efficiënt omgegaan met de tijd van alle betrokken partijen. Het initiatief is nog slechts één keer in het college besproken: bij het aangaan van het DBMO-contract.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Het ontwerp én de visie op het toekomstige gebruik waren belangrijke selectiecriteria. Het winnende consortium bleek in staat om binnen het meegegeven budget aanvullende wensen te realiseren. Er is niet gekozen voor de goedkoopste bouwoplossing, maar voor de oplossing met de hoogste kwaliteit over een termijn van dertig jaar. Financiële prikkels voor het consortium zijn ingebouwd door garantiestellingen vooraf en door het consortium bijvoorbeeld verantwoordelijk te maken voor het energieverbruik door middel van een zogenaamde energievolumegarantie. Dit betekent dat het consortium een garantie afgeeft voor het maximale energiegebruik van het gebouw. Bij overschrijding, moet het consortium dit zelf betalen.

De meerwaarde van TwynstraGudde

Vanaf de initiatieffasen tot en met de periode van nazorg en de start-up van de beheerfase waren wij sparringpartner voor de interne projectleider van de gemeente. Wij combineren daarbij kennis van complexe bouwprocessen met gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Wij denken kritisch mee, coachen waar nodig en laten vrij waar mogelijk. Op deze manier hebben de eindgebruikers veel inspraak, maar houdt de gemeente grip op de projectkaders.

Bekijk een virtual reality tour
deVestVR

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.