TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Den Haag Betere afstemming onderhoudswerkzaamheden openbare ruimte

  De gemeente Den Haag wil alle onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte beter op elkaar afstemmen. Een betere afstemming maakt het mogelijk ‘werk met werk’ te maken en dient als aanjager van kwaliteitsverbetering van de omgeving. Dit scheelt kosten voor de gemeente en overlast voor bewoners en bedrijven. Samen met de gemeente heeft TwynstraGudde een werkwijze voor effectieve afstemming opgesteld.

   

  Het gaat om werkzaamheden voor beheer en onderhoud aan kademuren, groen, bruggen en tunnels, riolering, verhardingen, openbare verlichting en verkeerslichten. Om werk met werk te maken moeten verschillende afdelingen van de gemeente hun planning voor onderhoudswerkzaamheden gelijkleggen. Er zijn echter grote verschillen qua opgaven, uitvoering, aansturing, financiering en urgentie van de werkzaamheden.

  Oog voor verschillen

  Adviseurs van TwynstraGudde en medewerkers van de gemeente Den Haag hebben enkele werksessies gehouden. Daarin werden de knelpunten, mogelijkheden en de onderlinge verschillen tussen de verschillende assetgroepen duidelijk. Zo wordt periodiek onderhoud aan riolering apart gefinancierd. Beheer en onderhoud van verharding is veelal gebaseerd op inspecties. Groenonderhoud is veel meer gebaseerd op beleidsambities. In werksessies hebben we een werkwijze ontwikkeld waarbij rekening is gehouden met dergelijke verschillende benaderingen.

  Hotspots identificeren

  Voor het integraal programmeren is een GIS-kaart ontwikkeld waarop de afdelingen hun onderhoudsopgaven en -kansen voor de komende vijf jaar intekenen. Iedere afdeling werkt in dezelfde kaart. Overlappingen in onderhoudsopgaven en -kansen zijn hotspots en dat zijn aanleidingen om afspraken te maken over een effectieve planning. Nieuw in deze aanpak is dat niet alleen de opgaven in de kaart worden aangetekend, maar ook kansen zoals beleidsambities op het gebied van groen en water.

  'Afstemming vindt plaats op basis van opgaven (dat wat moet gebeuren) én kansen (beleidsambities).'

  Afwegingsmodel

  Afstemming houdt in dat de ene afdeling de werkzaamheden naar voren haalt en de andere deze uitstelt. Dat heeft positieve en negatieve effecten. Het is belangrijk daarbij niet alleen te kijken naar bereikbaarheid, maar de afweging te baseren op meerdere gemeentelijke beleidsprioriteiten: naast bereikbaarheid ook bereikbaarheid, gebiedsgerichtheid, duurzaamheid, veiligheid, middelen. Door de effecten van afstemming op al deze factoren zichtbaar te maken, is een gefundeerd besluit in lijn met gemeentelijk beleid mogelijk.

  Regisseur Integraal Programmeren

  TwynstraGudde heeft voorgesteld een gemeentelijke regisseur Integraal Programmeren aan te stellen die de hotspots identificeert en agendeert, en die de samenwerking aanjaagt en afspraken tussen de betreffende afdelingen vastlegt. De regisseur zorgt dat de afstemming tweemaal per jaar plaatsvindt.

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  Den Haag heeft de werkwijze omarmd. Aansluitend heeft de gemeente TwynstraGudde gevraagd te helpen bij de implementatie. Op langere termijn is met hetzelfde systeem ook afstemming mogelijk met derden, waaronder nutsbedrijven.

  Wat is onderscheidend?

  Nieuw in de aanpak is dat de afstemming plaatsvindt op basis van opgaven (dat wat moet gebeuren) én kansen (beleidsambities). Daardoor kunnen de verschillen tussen de assetgroepen met elkaar worden afgewogen en kan sneller ‘werk met werk’ worden gemaakt. Een tweede noviteit is dat de afweging niet alleen wordt gemaakt met het oog op bereikbaarheid van de gemeente, maar wordt gericht op meerdere gemeentelijke beleidsprioriteiten. Bereikbaarheid is er één van. Alle betrokken afdelingen herkennen hierdoor hun belangen in de aanpak.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen