Gemeente Amsterdam Organisatie tunnelbeheer gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft nu vier en straks vijf tunnels voor wegverkeer. Voor beheer en onderhoud is binnen de gemeente een aparte organisatie ingericht. TwynstraGudde is gevraagd hoe de positie van deze organisatie ten opzichte van de lijnorganisatie kon worden verbeterd.

In Amsterdam groeit het aantal wegtunnels dat onder beheer van de gemeente valt. In juni 2015 werd de Michiel de Ruijtertunnel langs het station in gebruik genomen. In 2017 wordt naar verwachting de Spaarndammertunnel opengesteld. Dan heeft de gemeente Amsterdam vijf tunnels voor wegverkeer. Voor beheer, onderhoud, calamiteitenbestrijding, verkeersmanagement en bediening van deze tunnels heeft de gemeente één organisatie ingericht. De positie van deze organisatie ten opzichte van verschillende lijnafdelingen van de gemeente kon worden verbeterd. TwynstraGudde werd gevraagd een onderzoek te doen naar de huidige positie en een advies te geven over de verbetering hiervan.

De aanpak

Om als tunnelbeheerorganisatie adequaat te kunnen werken, is helderheid nodig over taken, verantwoordingsstructuur, budget en capaciteit. Die afspraken bestonden wel, maar voornamelijk impliciet. Op basis van documentenonderzoek en interviews met de tunnelbeheerorganisatie en de betrokken lijnafdelingen hebben we de bestaande situatie duidelijk in beeld gebracht. Dat beeld hebben we vergeleken met dat bij andere tunnelbeheerorganisaties in Nederland. Welke verschillen en overeenkomsten zien we? Welke verantwoordingsstructuur kennen andere organisaties? In werksessies met de betrokkenen hebben we een omschrijving gemaakt van de rollen en processen van de tunnelbeheerorganisatie. Dat heeft geleid tot enkele varianten om de verhouding tussen de tunnelbeheerorganisatie en de lijnorganisatie te stroomlijnen.

Het resultaat voor de opdrachtgever

We hebben geadviseerd over de benodigde organisatie (kwantitatief en kwalitatief) en de organisatorische verankering. We hebben een aantal concrete maatregelen en besluiten voorgesteld waarmee we het bestaande plan voor een tunnelbeheerorganisatie binnen de gemeente Amsterdam, werkend hebben gemaakt. Het advies is in samenspraak met de opdrachtgever tot stand gekomen zodat de gemeente de voorgestelde maatregelen snel kan treffen.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

We hebben specifieke kennis op het terrein van tunnels en we weten wat er bij beheer en onderhoud komt kijken. Die kennis hebben we aangevuld met een vergelijkend onderzoek bij meerdere tunnelbeheerorganisaties in Nederland. Voor dit advies hebben we deze expertise gecombineerd met ervaring met organisatievraagstukken en asset management in een gemeentelijke context.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.